Efecte | Blogg och senaste trender om agil Service Management

Efecte Blogg

Håll dig uppdaterad med trender inom digitalisering och automatisering och få inspiration till agil service management.

Arbetslivets framtid - intervju med Dr. Daniel Susskind

I den här intervjun med Dr. Daniel Susskind dyker vi djupt in i frågan hur teknologi kommer påverka...

AI som superkraft i ITSM - intervju med Ewa Karczmarczuk

Idag har vi nöjet att återknyta med Ewa Karczmarczuk, en expert inom Conversational AI och...

Att navigera genom avmattningen i globala IT-utgifter under 2023: Hur ITSM kan motverka det

I år har den globala IT-industrin ställts inför många utmaningar, inklusive en märkbar avmattning i...

Europeiska offentliga organisationer söker efter säkra, flexibla och lättanvända lösningar för Service Management

Efectes flexibla och lättanvända SaaS-lösningar kommer snabbt förändra oss till det första...

Från internt fokus till externa KPI:er – Vägen till framgång

Organisationer är beroende av mätvärden för att styra och utvärdera sin verksamhet. Vanligtvis har...

Vad kan du lära dig av ITIL 4? Säkerställ en kundfokuserad tjänsteleverans

I februari 2019 introducerades ITIL 4, den senaste och fjärde versionen av ITIL-ramverket, som är...

Europeiska sjukhus sparar pengar med Efectes IGA-lösning

Inom vårdsektorn är varje öre som läggs på onödig administrativ uppgifter ett öre som istället...

Vägen till att komma igång med konversations-AI

Den senaste tiden har artificiell intelligens (AI) och specifikt konversations-AI varit två heta...

Vad behöver vi på väg till det digitala paradiset?

Världen digitaliseras och förändras snabbt. Därför är det viktigt att stanna upp och tänka efter:...

Vi har tagit det digitala språnget, men varför dröjer produktivitetssprånget?

Vi har tagit det digitala språnget, men varför dröjer produktivitetssprånget? En radikal förenkling...

Hamnar Europa på efterkälken inom digitaliseringen?

Europa hotar hamna på efterkälken inom digitaliseringen. Nu behövs mod och nya lösningar. För...