Efecte | Blogg och senaste trender om agil Service Management

Efecte Blogg

Håll dig uppdaterad med trender inom digitalisering och automatisering och få inspiration till agil service management.

Trenderna inom Service Management 2024

Nu är det nya året igång och jag vill dela med mig av några tankar och trender inom ITSM som vi ser...

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligensär ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en...

Är dina personliga uppgifter trygga? Så här skiljer sig europeiska molntjänster från andra

Användningen av molntjänster har ökat under det senaste årtiondet så mycket att så gott som var och...

Artificiell intelligens — framtidens digitala arbetskamrat

Artificiell intelligens utgör en av de mest framträdande tekniska framstegen under de senaste...

Så här möjliggör artificiell intelligens effektivare problemhantering och bättre kundorientering

Användning av digitala verktyg i dagliga arbetsuppgifter ökar år efter år oberoende av bransch....

Ansvarsfull användning av AI - intervju med Päivi Rekonen

Vi fick äran att diskutera utvecklingen inom AI och dess implikationer för IT-branschen och dess...

Arbetslivets framtid - intervju med Dr. Daniel Susskind

I den här intervjun med Dr. Daniel Susskind dyker vi djupt in i frågan hur teknologi kommer påverka...

AI som superkraft i ITSM - intervju med Ewa Karczmarczuk

Idag har vi nöjet att återknyta med Ewa Karczmarczuk, en expert inom Conversational AI och...

Att navigera genom avmattningen i globala IT-utgifter under 2023: Hur ITSM kan motverka det

I år har den globala IT-industrin ställts inför många utmaningar, inklusive en märkbar avmattning i...

Europeiska offentliga organisationer söker efter säkra, flexibla och lättanvända lösningar för Service Management

Efectes flexibla och lättanvända SaaS-lösningar kommer snabbt förändra oss till det första...

Från internt fokus till externa KPI:er – Vägen till framgång

Organisationer är beroende av mätvärden för att styra och utvärdera sin verksamhet. Vanligtvis har...