Arbetslivets framtid - intervju med Dr. Daniel Susskind

Arbetslivets framtid - intervju med Dr. Daniel Susskind

Unveiling the future of work Interview with Dr. Daniel Susskind Blog

I den här intervjun med Dr. Daniel Susskind dyker vi djupt in i frågan hur teknologi kommer påverka framtidens arbete! Daniel är forskningsprofessor i ekonomi vid King's College London och senior forskningsmedarbetare vid Institute for Ethics in AI vid Oxford University. Hans insikter ger värdefulla perspektiv på AI, automatisering och deras konsekvenser för arbetsmarknaden i framtiden.

 

Att skapa stämning

Tatiana Chesniak: Som ekonom och författare har du undersökt teknologins påverkan på arbetsmarknader. Kan du berätta vad som initialt väckte ditt intresse för ämnet och varför du valde att utforska arbetslivets framtid?

Daniel Susskind: Varje dag hör vi historier om system och maskiner som utför uppgifter och aktiviteter som vi tills nyligen trodde att bara människor kunde göra. Att ställa medicinska diagnoser och köra bilar, utforma juridiska kontraktsförslag och designa byggnader, komponera musik och skriva nyhetsrapporter. Vad betyder allt detta för majoriteten av oss, som har våra jobb som huvudsakliga, om inte vår enda, inkomstkälla? Jag tror att detta är en av de största frågorna i vår tid, och därför har jag ägnat de senaste tio åren åt att fundera och jobba med det.

Tatiana: Det är ett fascinerande perspektiv. Kan du beskriva hur artificiell intelligens och automatisering kommer att omforma arbetskraften under kommande år?

Daniel: Framväxten av AI och teknologi innebär en stor utmaning: även om dessa innovationer skapar arbete för människor att utföra, är det inte nödvändigtvis alla som har förmågan att utföra detta arbete. En anledning kan vara att människor saknar de rätta färdigheterna eller kompetens för att utföra arbetet. Det här utgör en betydande utmaning under de kommande decennierna – hur man omskolar individer i de färdigheter som krävs av dessa nya roller. Det är inte en utmaning av massarbetslöshet, utan en utmaning av massomställning som vi står inför.

 

Anpassning till AI-drivna arbetsuppgifter

Tatiana: Finns det något människor kan göra för att framtidssäkra sina karriärer på den här föränderliga arbetsmarknaden?

Daniel: Generellt sett kan jag beskriva två strategier. För det första att behärska färdigheter som konkurrerar med de uppgifter som AI inte är så bra på att utföra, såsom kreativa, kommunikations- och problemlösningsuppgifter. Alternativet är att ägna sig åt färdigheter som involverar att designa, driva och bygga dessa teknologier.

Så, enkelt uttryckt, antingen vill du försöka vara en person som kan konkurrera med dessa teknologier eller så vill du vara sådan person som kan bygga dessa teknologier. Vad du inte borde göra är att utbilda dig för att utföra de typer av rutinaktiviteter som dessa teknologier redan är tillräckligt bra på att utföra.

Tatiana: Det här borde ge en tydlig riktning för personer som är oroliga för sina jobb. Låt oss gå vidare, med framväxten av AI, vilka typer av yrken förutser du kommer att uppstå eller bli fler på grund av dessa framsteg?

Daniel: Jag tror att det är avgörande att skifta vårt fokus från "yrken” till specifika uppgifter och aktiviteter som blir viktiga i AI-eran. Det är naturligt att på grund av förändringar i landskapet kommer vissa uppgifter att försvinna medan andra får större betydelse. Till exempel skiljer sig uppgifterna som definierar en sjuksköterskas roll idag avsevärt från de som var närvarande för några decennier sedan, även om yrkestiteln förblir densamma. Så frågan vi i stället borde ställa är vilka typer av uppgifter och aktiviteter som kommer att vara värdefulla och viktiga?

Och för att besvara det tror jag att det är de uppgifter jag beskrev tidigare. Du kommer att vilja antingen lära dig att utföra uppgifter som gör att du kan konkurrera med dessa system och maskiner, eller att utföra uppgifter som gör att du kan bygga dem.

 

Rätt tillvägagångssätt för beslutsfattare

Tatiana: För att vända uppmärksamhet till organisationer, vilken vägledning skulle du erbjuda beslutsfattare, särskilt Utvecklingsansvariga (CTO) och IT-chefer (CIO), för att avgöra rätt tillvägagångssätt för införlivandet av AI i deras verksamhet?

Daniel: Jag tycker att det viktigaste att ha i åtanke om du är ledare för en organisation är "Vilket problem försöker jag lösa för mina leverantörer och mina kunder? Och kan jag använda dessa teknologier för att lösa det problemet på ett annorlunda sätt?" Det är ett av temana i mitt arbete, att uppmana ledare att fokusera obevekligt på resultatorienterat tänkande i stället för processorienterat tänkande. Den verkliga utmaningen ligger i att använda teknologi för att förbättra resultatet, oavsett de traditionella processer de är vana vid.

 

Den kreativa sidan av AI

Tatiana: Din synvinkel betonar vikten av att fokusera på resultat. Har du några ovanliga exempel på tillämpningar av AI?

DanielAbsolut! Det som är så intressant med den senaste teknologivågen, men också spännande och oroande på vissa sätt, är att den inte längre bara utför rutinarbete. Den börjar ta sig an uppgifter och aktiviteter som vi tills nyligen trodde att bara de mest sakkunniga människorna kunde göra. Det handlar inte bara om att använda system och maskiner för att utföra komplexa beräkningar, utan vi kan nu använda dem för att skriva kod. Den typ av sak som tidigare kanske hade krävt en riktigt kreativ mjukvaruutvecklare kan vi nu göra med hjälp av teknologi. Och det, tror jag, är vad vi ser hända över arbetslivet, att dessa teknologier rör sig från rutin- och repetitivt arbete till icke-rutinmässigt komplext arbete. Och som jag sa är det vad jag tycker är så spännande med det. Men också vad som är oroande för vissa människor.

Tatiana: Låter som om vi borde förbereda oss för att se många högkvalificerade jobb tas över av AI.

DanielJa, precis! Tänk till exempel på ChatGPT. En av de saker som folk sa tills helt nyligen är att teknologi aldrig kommer att kunna utföra uppgifter som kräver kreativitet från människor. Och ändå är det precis det som GPT eller hela familjen av teknologier är särskilt bra på att göra.

 

Att navigera i samarbete mellan människa och AI

TatianaVerkligen, vi kan redan se övergången till att använda AI för att utföra kreativa uppgifter, bland annat! Även om det fortfarande finns osäkerhet kring hur AI-adopteringen kommer att utvecklas, tror jag att vi redan borde tänka på att harmonisera AI med människor. Vad tycker du, kan vi utforma AI-teknologier som förstärker människor i stället för att ersätta dem?

Daniel: Jag tror att frågan om hur vi kan ändra riktningen för teknologisk utveckling på så sätt som vi anser vara mer gynnsamt för människor förmodligen är den viktigaste frågan som ledare och människor som utformar dessa teknologier står inför. Och jag tror att det finns många olika sätt vi kan göra det på.

Låt mig ge ett exempel från skattesystemet. Det finns mycket bevis från till exempel USA att det amerikanska skattesystemet ger ett mycket starkt motiv för ledare att använda en maskin för att utföra en uppgift i stället för att anställa en människa. Om du använder en maskin behöver du trots allt inte bry dig om arbetsgivaravgift och du slipper all komplexitet med arbetsrätt och så vidare. Och just nu pågår intressant arbete i USA som syftar till att ändra motiv i skattesystemet för att uppmuntra företagsledare att göra tvärtom, att använda arbetare i stället för att använda maskiner. Och det är den typ av fråga som jag tror beslutsfattare runt om i världen måste brottas med, inte bara när det gäller skattesystem.

 

Regleringar för framtidens AI

Tatiana: Det verkar som om många politiska justeringar kommer att behöva göras för att förhindra att det här sprider sig vidare. När vi pratar om politik, vilka trender ser du i reglering gällande AI, särskilt inom Europa?

Daniel: En utmaning som vi står inför för tillfället är att de regelverk som finns inom många områden av våra arbetsliv skapades för en väldigt annorlunda ekonomisk verklighet. Utmaningen är att teknologier så som AI gör det möjligt för människor som inte är traditionella läkare, traditionella jurister eller traditionella revisorer att utföra den typ av arbete som tidigare kunde ha krävt en yrkesprofessionell. Så de regulatoriska ramverk som vi byggde för att forma beteende hos en specifik typ av arbetare eller institution gäller helt enkelt inte längre. Så som svar på din fråga, vad kommer att hända med regleringen i Europa? Jag tror att den kommer att behövas gås igenom noggrant.

 

Att låsa upp potentialen hos AI för ditt företag

Tatiana: Vad skulle du säga till företag som inte ännu har börjat sin AI-resa? Vad behöver de tänka på?

Daniel: Kärnfrågan är om AI uppfattas som ett hot eller en möjlighet. Om du försöker motstå dessa teknologiska trender, om du är teknologiskt defensiv, så tror jag att det som äger rum förmodligen är ganska hotfullt.

Men enligt min åsikt är dessa teknologier väldigt spännande. De innebär en stor möjlighet. De erbjuder sätt att lösa problem, som du för närvarande löser, mer effektivt än någonsin tidigare. Jag skulle vilja poängtera att dessa teknologier är en möjlighet om de omfamnas och förmodligen ett hot om de ignoreras.

  

När man tänker på teknik ska man börja med ett blankt papper, glömma den särskilda institution som du är en del av, glömma de särskilda sätt på vilka saker kanske har gjorts i det förflutna, och i stället fråga dig själv, med tanke på de resultat som du försöker uppnå som en organisation, hur kan du använda teknik för att uppnå dessa resultat på fundamentalt olika sätt?

 

Tatiana: Så i princip innebär början av AI-resan att ta ett steg åt sidan, glömma allt som funnits med genom under åren och i stället ta en ny titt på din verksamhet.

DanielPrecis! Återigen eftersom frestelsen är att fråga sig hur man kan använda teknik för att göra det jag alltid har gjort, men mer effektivt? Och det är där du missar den verkliga möjligheten.

 

Mest spännande framtida tillämpningar av AI

TatianaJag tycker att det här perfekt summerar vikten av resultatorienterat tänkande när man tittar på olika sätt att omfamna AI. När man planerar för framtiden, vad anser du vara de mest lovande tillämpningarna av AI inom den närmaste framtiden?

Daniel: Det mest intressanta, tror jag, kommer att vara utvecklingen av vad som kallas "affective computing". Det är system och maskiner som är utformade för att både upptäcka och reagera på mänskliga känslor. Det pågår mycket intressant arbete för närvarande om användningen av teknik i uppgifter som tidigare kanske har krävt mänsklig interaktion eller den personliga prägeln av människor. Och det, tror jag, är en av de mer slående och mer oroande utvecklingarna som äger rum, användningen av teknik i denna värld som vi verkligen trodde skulle nödvändigtvis involvera människor.

 

Vad du kan förvänta dig på Digitalize and Automate 2023?

Tatiana: Tack för att du delade med dig av dessa insikter. Nu är jag ännu mer nyfiken på att höra ditt kommande tal på Digitalize and Automate 2023. Kan du ge oss en smygtitt på vad deltagarna kan förvänta sig?

Daniel: Ja, absolut! Vad jag kommer att vilja göra är att beskriva vad som verkligen äger rum inom teknikens värld för tillfället. Det finns så mycket hype och upphetsning kring vad som händer inom AI. Jag vill titta under den här upphetsningen och försöka identifiera de viktigaste sakerna som händer i teknikens värld. Jag kommer också att identifiera vad detta innebär för arbetslivets framtid.

Jag vill också fokusera på vad människor faktiskt borde göra med alla dessa idéer för att ta ner det på jorden igen. Jag kommer att peka på vad en ledare, en anställd, borde tänka på och förbereda sig på för att kunna blomstra i framtiden.

 

Tatiana: Jag ser fram emot att höra mer. Tack för de värdefulla insikterna du har delat med oss idag.

Daniel: Jag är tacksam över att jag fick komma. Tack så mycket.

 

För att utforska AI:s påverkan på produktivitet och IT-processer ytterligare och ta reda på konkreta sätt att omfamna förändringen, bjuder vi in dig att delta i vårt årliga kostnadsfria evenemang, Digitalize and Automate 2023.
 

Missa inte möjligheten att uppleva Daniels huvudtal den 19 september!

 

Läs mer här!

 

Meet Dr. Daniel Susskind - Keynote Speaker at Digitalize and Automate 2023

 

 Tatiana Chesniak

Skriven av -

Tatiana is a Content Marketing Specialist at Efecte. Driven by her passion for marketing, she provides different types of content that reflect Efecte as a European market leader, an innovator in their space, and a bright place to work. Her professional goals include engaging the readers and shaping a strong image of Efecte in people’s minds.

Senaste artiklarna

Så här kommer du igång med AI inom Service management: 3 steg till framgång

mars 11, 2024

Den digitala transformationen har revolutionerat många områden för olika affärsverksamheter, men IT servicedesk har lämnats efter. Enligt Gartner..

LÄS MER

Trenderna inom Service Management 2024

januari 25, 2024

Nu är det nya året igång och jag vill dela med mig av några tankar och trender inom ITSM som vi ser under 2024 och framåt! 1. 2024 blir året för AI..

LÄS MER

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

december 5, 2023

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligens är ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en viss hype kring det också. I det här..

LÄS MER