Enterprise Contract Management

En lösning för kontrakthantering ger verksamheten snabb tillgång till dokument, vilket förbättrar revisionsprocessen och hjälper till att undvika sista-minuten-panik i förnyelsetider.

Enterprise Contract Management

En lösning för kontrakthantering ger verksamheten snabb tillgång till dokument, vilket förbättrar revisionsprocessen och hjälper till att undvika sista-minuten-panik i förnyelsetider.

Contract Management i praktiken

Upptäck hur Finavia hanterar kontrakt effektivt inom en bransch som är högt reglerad.

Läs mer (ENG)

Prova ITSM från Efecte kostnadsfritt i 14 dagar

Utforska Efecte Enterprise Service Management kostnadsfritt och se hur den passar era behov.

Prova nu

Mjukvara för Enterprise Contract Management

Kontraktshantering hjälper dig skapa en singulär plats för dokumentation av varje kontrakt, där du kan automatisera arkivering och användarloggning, skapa mailnotifikationer för viktiga datum som deadlines, samt formalisera flöden för godkännanden.

Automatisera godkännandeprocesser för efterlevnad

Skapa arbetsflöden för godkännande av kontrakt för signering med hjälp av Efectes visuella automatik av arbetsflöden. Godkännanden dokumenteras i en unik post, för bättre skydd mot manipulering.

Fördelar med att Använda Efecte för Kontraktgodkännande:

 • Återskapa en exakt godkännandekedja – utan kompromisser
 • Automatisera eskalationer baserade på kontraktpris, typ, eller plats
 • Skicka automatiserade notiser till ansvariga för godkännande, och förkorta reaktionstiden
 • Bevara godkännanden tillsammans med kontrakt, och som enskilda filer för ökad säkerhet

Hantera rättigheter och skydda känslig information

Med finkornig rättighetshantering kan du bygga en hierarki av rättigheter med hjälp av filträd och dedicerade tillstånd – till och med på ett enkelt fältvärde – i läs-, uppdaterings-, eller raderingssyfte.

Fördelar med att använda Efecte för Kontrakthantering

 • Använd roller för att säkra rättigheter utan säkerhetskompromisser
 • Dokumentera varje gång någon gör en ändring i eller bara läser ett datakort i Efecte
 • Bygg flernivåmappar för att hantera liknande eller relaterade dokument
 • Bevaka och ändra rollrättigheter i realtid, för att förenkla revisioner

Bli påmind om förnyelse, priskontroller, och kontraktsutgång

Få notifikationer inför viktiga milstolpar för kontrakt, som till exempelvis förnyelsekrav, uppsägningsperioder, utgångsdatum, eller överenskomna priskontroller, för att förhindra att viktiga deadlines missas.

Fördelar med att använda Efecte för Kontraktnotifikationer

 • Automatisera notiser baserade på information loggade i kontraktposten
 • Inkludera ett antal notiser för samma eller olika datum
 • Använd if/then-klausuler för att stoppa notiser när nödvändiga åtgärder redan utförts
 • Skapa notisgrupper för projekt eller avdelningar

Vad ingår i Enterprise Contact Management?

Central dokumentförvaring

Skapa en central förvaringsplats för att förenkla dokumentförvaring, tillträde, och förvaring av viktig kontraktinformation, anknutna parter, information, relationer, och sammankopplade kontrakt. Granska och utvärdera kopplingar mellan alla relaterade artiklar och tillgångar med vårt visuella verktyg för kontraktanalys.

Efecte Contract _Management_VA_sample_4

Efecte Contract _Management_Kanban_sample

Agil uppgiftshantering för kontrakt

Förenkla hanteringen av uppgifter med hjälp av vår Kanban-vy för att lätt ta hand om alla steg som krävs för att skapa, förnya, granska eller ändra kontrakt.

Analysverktyg för Enterprise Contract Management

Få insyn i viktiga kontraktelement och dessas status med hjälp av kalendervyer, grafiska vyer, och listvyer. Individuella användare kan skapa vilken vy som helst och kombinera dem i dashboards genom att enkelt klicka och dra dem till rätt plats.

Intresserad?

Vänligen lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Prova Efecte demo kostnadsfritt.

Gå inte härifrån tomhänt.

Lär dig mer om hur du kan använda Efecte-plattformen för att hantera alla dina tillgångar inom ett enda system.