Efectes ITIL 4 ITSM Processer

Efecte ITSM

Se produktsidan för Efectes ITSM-lösning och upptäck hur Efectes ITSM hanterar alla IT-processer på en och samma plattform.

Läs mer

Prova Efecte kostnadsfritt

Vill du testa Efecte gratis i 14 dagar och utforska allt den är kapabel till?

Prova nu

Tillgänglighetshantering

Tillgänglighetshantering är ett verktyg där en verksamhet kan detaljdokumentera nyckeltal för sina viktigaste tjänster. Med hjälp av Efectes ITSM kan du automatiskt skapa formulär för dedikerad tjänstetillgänglighet, vid fördefinierade intervaller. Dessa formulär används för att bekräfta huruvida tjänsten utförts inom målet för tillgänglighet, dokumentera resultatet, och skicka ut en notifikation om målet missats.

Availability Management Efecte ITSM

 • Skapa formulär för att dokumentera tillgängligheten för varje verksamhetskritisk tjänst under en specifik tidsperiod
 • Beräkna nyckeltal automatiskt, baserat på registrerad information
 • Skapa larm eller notiser för tjänstetillgänglighetsmål som inte möts
 • Länka incidenter eller problem som skapar oväntade driftstopp – vilket förbättrar rapportering
Ladda ner vår ITSM lösningsbeskrivning (ENG)

Mätning och rapportering

Bra företagsbeslut är baserade på fakta, vilket minskar ovisshet inom verksamheten. ITSM från Efecte innehåller omfattande rapporteringsverktyg, dashboards, och en Kanban-vy som gör det enkelt att leda med data. Vår lösning gör det enkelt för enskilda användare att skapa de grafer, listor, dashboards, eller Kanban-tavlor de behöver. Du kan även skapa rollbaserade vyer som låter alla följa verksamhetens viktigaste information i realtid.

 • 1.Skapa listor, grafik, kalendrar eller dashboards för förbättrad förståelse av viktig information
 • 2.Beräkna nyckeltal automatiskt, och utfärda larm om de inte möts
 • 3.Exportera eller integrera data från diverse olika granskningssystem
 • 4.Mät kundnöjdhet med hjälp av en enkät vid fullföljd tjänst

measurement and reporting efecte itsm

Händelsehantering

Automatisering och integrationer blir allt mer utbredda och pålitliga. Genom att minska antalet repetitiva åtgärder och behovet av bevakning förbättras effektiviteten och ni kan fokusera på mer akuta frågor. Korrekta och snabba meddelanden gör det möjligt för organisationer att vidta de rätta åtgärderna vid rätt ögonblick. 

 

monitoring and event management efecte itsm

 • 1.Logga servicehändelser för enkel granskning
 • 2.Enkelt klassificera och rapportera händelser
 • 3.Sammankoppla händelser och incidenter för bättre utvärdering
 • 4.Bli underrättad om händelser via e-mail eller i management-verktyget

Problemhantering

Ibland kan incidenter bara åtgärdas med tillfälliga lösningar, och det kan vara omöjligt att förhindra att samma incident händer igen utan att experter först gör en djup utredning av grundorsaken. Problemhantering är en särskild process för att analysera komplexa problem. För att få en komplett, professionell analys så krävs det att både din incident- och förändringshantering sammankopplas med problemhanteringsprocessen.

 • 1.Skapa kända lösningar för återkommande incidenter
 • 2.Enkelt identifiera och ta bort grundorsakerna till kända fel
 • 3.Sammankoppla problem med kunskapsartiklar för att erhålla lösningar
 • 4.Analysera trender och identifiera orsaker till problem innan en incident inträffar
 • 5.Förbättra tjänstekvaliteten genom att bevaka områden med återkommande problem
 • 6.Centralisera tjänstedriften för att bättre identifiera och reagera på centrala problem

problem management efecte itsm

Projekthantering

Gör det enkelt att planera, delegera, bevaka och behålla kontrollen över dina IT-projekt med en ITIL 4-baserad praxis för projekthantering. Med ITSM från Efecte kan användare dokumentera all relevant projektinformation, bevaka verksamheten via Kanban-tavlor, samt koordinera ett flertal projekt samtidigt genom kalendervyer. Möjligheten att också lista varje individuell uppgift samt länka deluppgifter ger ytterligare bättre översikt.

project management efecte itsm

 • 1.Dokumentera all relevant projektdata för planering och delegering
 • 2.Bevaka projektstatus med Kanban-tavlor
 • 3.Lista projektuppgifter som separata enheter, för bättre översikt
 • 4.Förvara standarduppgifter och repetitiva projekt

Relationshantering

Relationer kan vara svåra att hantera – även inom företags- och IT-världen. Genom att anamma en god praxis för relationshantering kan er verksamhet hantera alla anslutningar och beroenden när det gäller intern och extern personal, övriga organisationer, tjänsteleverantörer, med mera. Efectes ITSM gör relationshantering enkelt genom att skapa tydliga dataposter för varje organisation eller individ, komplett med alla sammanlänkade interaktioner, tjänster, enheter, eller annan relevant information.

 • 1.Hantera partners, kunder, eller leverantörer samt deras beroendekopplingar
 • 2.Dokumentera och länka kritisk information kring tjänster eller företag
 • 3.Skapa tydliga klassificeringar av relationstyper, för bättre översikt
 • 4.Utvärdera relationer och kopplingar med hjälp av Efectes Visual Analyzer

relationship management efecte itsm

Releasehantering

När det gäller utveckling och förbättring tar processen aldrig slut. Men det är absolut nödvändigt att se till att positiva förändringar inte samtidigt har någon negativ inverkan på verksamhetsdriften. Med hjälp av ordentlig planering, testing och beredskapsplaner kan all eventuell negativ inverkan förminskas eller till och med uteslutas.

release management efecte itsm

 • Dokumentera alla steg inom en potentiell release
 • Enkelt planera, bygga, testa och produktionssätta nya tjänstetillgångar
 • Sammankoppla tillgångar, problem, incidenter eller förändringar för att expandera potentiell inverkan
 • Sätta tydliga milstolpar för att säkerställa att releaser går som planerat
 • Få en visuell översikt av nya releaser i en inbyggd kalendervy

Riskhantering

En effektiv hantering av risker är avgörande för varje organisation, och deras förmåga att identifiera, bedöma och behandla risker är avgörande för stabiliteten och hållbarheten i deras tjänster. Korrekt riskhantering kan hjälpa organisationer att arbeta med ökad agilitet utan att riskera brister i system- och tjänstsäkerhet eller tillgänglighet.

 • Skapa en central plats för att registrera och länka risker, kontroller, tillgångar och ägare
 • Tidigare IT-risker och tillgångar expanderbara, vilket möjliggör en enda riskhanteringslösning
 • Skicka notifikationer om uppdrag för att säkerställa reaktioner
 • Beräkna risknivån automatiskt
 • Byggd och designad för att uppfylla ISO/IEC 27001

risk management efecte itsm

Hantering av tjänstekatalog

IT-organisationer tvingas att hantera en allt växande mängd digitala tjänster, både kopplat till IT-driften och till andra verksamhetsenheter. Tjänstekatalogen är den resurs som hanterar tjänsternas själva livscykel. För att kunna hantera förändringar i tjänsteutbudet utan avbrott är det oerhört viktigt att förstå hur olika tjänster förhåller sig till varandra och att dokumentera ägare till tjänster och verksamhetsområden. På så sätt kan du driva IT mer som en affärsverksamhet.

service catalogue management efecte itsm

 • Kategorisera tjänsteutbud och tjänsteenheter
 • En tjänstekatalog med stöd för flera språk, flera platser och multi-tenans
 • Skapa ett rollspecifikt tjänsteutbud och stöd för ’bundling’ av tjänstekatalog
 • Förintegrera tillgångar, CMDB, kontrakt och licenser
 • Granska och skapa enkelt rapporter över användandet av tjänstekatalogen

Finansiell Tjänstehantering


Kontrollera, fördela, och förbättra kostnadseffektiviteten av era företagstjänster med hjälp av Finansiell Tjänstehantering och ITSM från Efecte. Vår lösning låter dig skapa flexibla dashboards för att bevaka er kostnadsutveckling i realtid. Sammanställ en budget för en specifik period och beräkna kostnaden för vilken interaktion som helst inom Efectes ITSM, eller via en extern, integrerad faktureringslösning.

 • Bevaka alla kostnader kopplade till incidenter, förfrågningar, och ändringar
 • Definiera budget för kostnadsställen eller tjänster
 • Definiera dokumentationsperiod som kvartalsvis, månadsvis, eller valfritt intervall
 • Förbättra effektiviteten genom att enkelt integrera externa faktureringssystem

service financial management efecte itsm

Hantering av tjänstenivå

Att driva ett företag innebär en lång, kontinuerlig serie av uppgifter som ska utföras, och varje försening eller problem kring den processen skapar en kedjereaktion. I takt med att tekniken utvecklas och förbättras, spelar varje sekund roll. Du behöver ett lättanvänt, visuellt och pålitligt verktyg för att följa – och reagera på – eventuella förändringar.

service level management effect itsm

 • Dokumentera överenskommelser om tjänstenivå (SLA:s) för tillgångar, tjänsteförfrågningar, incidenter och problem
 • Bevaka tjänstenivåer i realtid
 • Eskalera incidenter automatiskt om tjänstenivån överträds
 • Dra nytta av utförliga rapporter och statistik för tjänstenivåer

Kapacitets- och prestandahantering

Kapacitetshantering är vad som låter era Service- och DevOps team dokumentera, planera, och förutsäga krav på kapacitet och prestanda för individuella konfigurationsartiklar (CI). ITSM från Efecte fokuserar på kapacitetsplanering, resursfördelning, och realtidsbevakning av kapacitet via diverse externa bevakningslösningar.

 • Dokumentera kapacitetsfördelningen för specifika konfigurationsartiklar (CI)
 • Förenkla förfrågningar för processorkärnor, minne, och lagring
 • Förenkla kapacitetsfördelning till kunder eller kostnadsställen
 • Använd kalendervyer för att bättre visualisera fördelningar

capacity and availability management efecte itsm

Förfrågningshantering

I varje organisation är det av största vikt att att ge de anställda rätt verktyg för att genomföra sina dagliga uppgifter. Den processen kan förbättras genom att använda en central, lättanvänd plats för att hantera och godkänna förfrågningar. Centraliseringen bidrar till att förkorta tiden för godkännande, hantering och leverans – vilket förbättrar hela organisationens effektivitet.

Servicedesk kan lätt överväldigas av e-postmeddelanden, uppdateringar och förfrågningar om enheter och tjänster. Användandet av självbetjäningsportaler kan  förbättra  upplevelsen för både användare och chef genom att centralisera och förenkla dessa processer. Efecte ITSM inkluderar en "Mobile first "anpassningsbar självbetjäningsportal - en lättanvänd plats för att skapa alla förfrågningar oavsett från vilken enhet. Alla dessa förfrågningar hanteras av servicedesk med hjälp av listvyer, anpassade instrumentpaneler eller Kanban-tavlor. Chefer kan förbättra bearbetningen genom att införliva automatisering av arbetsflöden i uppgifter eller hela processer och granska nyckelmått och KPI:er som SLA:s, feedback och handläggningstider inom varje skede av leveransen. 

service request management efecte itsm

 • Hantera tjänsteutbudet genom en lättanvänd självbetjäningsportal
 • Förenkla förfrågningsprocessen genom automatisering
 • Styr förfrågningar till rätt person utefter ärendetyp
 • Granska förfrågningar omedelbart över hela verksamheten med realtidsspårning
 • Skapa flexibla rapporter över alla tjänsteförfrågningar
 • Begränsa tillgången till förfrågningar beroende på roll och behörighet

Tjänstevalidering och testning

Att testa och validera är viktigt för att hantera en tjänst genom dess livscykel – exempelvis i fråga om hantering av förändringar, releaser, och driftsättning. ITSM från Efecte inkluderar mallar för både enstaka tester och storskaliga testaktiviteter. Skapa klarhet i vem som gör vad, hur nuvarande resultat ser ut, och få många fler fördelar för era kvalitetsingenjörer, produktledare, DevOps teams, eller andra intressenter.

 • Använd standardmallar för testning av mindre projekt, eller utför storskaliga testprojekt
 • Utvärdera teststatus genom att granska individuella aktiviteter
 • Använd standardmallar för att skapa en checklista före teststart
 • Utvärdera resultat och identifiera problemområden med hjälp av listor, dashboards, och Kanban-tavlor

service validation and testing efecte itsm

Leverantörshantering

Allt fler organisationer fokuserar enbart på sin centrala verksamhet. Det innebär en ökning av outsourcing av diverse tjänster och verksamhetsområden. Det är självklart viktigt att välja rätt partners från början, men det är även nödvändigt att kontinuerligt utvärdera och granska leverantörers prestanda för att säkerställa att organisationens behov möts.

supplier management efecte itsm

 • Hantera alla leverantörer på en samlad plats
 • Förintegrera all licens- och kontraktshantering
 • Betygsätt leverantörers prestanda baserat på användar-feedback
 • Skapa en systemintegrerad behörighetshantering för flertalet leverantörer
 • Hantera leverantörsprestanda för att bevaka tjänstenivåavtal (SLA:s) och lösningstider

Förändringshantering

Det är av yttersta vikt att ha en standard som gör det enkelt att genomföra uppgraderingar, tjänsteutveckling och releaser. Releaseproblem som i sin tur orsakar nedtid eller bristande support can skapa stora hinder för vilken organisation som helst. De flesta problem som uppstår kring förändringar kan motarbetas eller till och med elimineras helt genom att införa tydliga processer för godkännanden, samt testing, dokumentation och granskning.

 • Skapa ett antal standardmallar för förändringar
 • Dokumentera beräkningar för arbetstid och kostnader
 • Omvandla förändringar till uppgifter som tilldelas en individ eller arbetslag
 • Säkerställ korrekta auktoriseringar
 • Följ förändringars framsteg från början till slutet av en implementation
 • Granska implementerade förändringar och utveckla implementationsprocessen

change enablement management efecte itsm

Efterfrågehantering

Skillnaden mellan snabb, effektiv utveckling och långdragna, dyra förändringar ligger ofta i att kunna dra nytta av den kunskap som finns inom organisationen. Det måste vara enkelt för en individ att lämna förslag på förbättringar och för kolleger att betygsätta förslaget baserat på dess potentiella inverkan. Genom att tillåta hela organisationen att delta i beslutsprocessen är det lättare att utöka granskningsarbetet och chansen till framgång ökar drastiskt.

demand management efecte itsm

 • Dokumentera nya idéer och förbättringsförslag
 • Skapa en lista över kriterier för godkännande
 • Inkludera verksamhets- och finansiella kostnader för bättre utvärdering
 • Låt användare rösta om efterfrågan
 • Sammankoppla med förändringar och incidenter för fortsatt utveckling

Driftsättningshantering

Driftsättningshantering handlar om att förflytta nya eller förändrade resurser till aktiva miljöer – främst produktionsmiljöer. ITSM från Efecte använder en s.k driftsättnings-pipeline för att definiera en sekvens för driftsättning av konstruktioner för en resurs, som t ex en tjänst, molnlösning, server, eller mjukvara. En konstruktion är en enkel instans av en ny driftsättning vid ett givet tillfälle inom sin pipeline.

 • Skapa standardpraxis för förflyttning av resurser till aktiva miljöer
 • Separera driftsättningar till pipelines och konstruktioner
 • Länka scheman, tester, och utvärderingar till driftsättningskonstruktioner
 • Kopiera standarduppgifter och tester automatiskt för varje konstruktion

deployment management efecte itsm

Feedbackhantering

Dina kunders upplevelse och tillfredsställelse är enormt viktiga element för att säkerställa din verksamhets överlevnad. Det räcker inte längre bara att slutföra en uppgift för att kunden ska bli nöjd och acceptera den lösning de får. För att överleva och utvecklas måste du begära, ta emot, granska och reagera på feedback – mer eller mindre omedelbart.

feedback management efecte itsm

 • Sammanställ relevant information genom anpassningsbara formulär
 • Analysera och dokumentera feedback i ett intuitivt, modernt, avancerat gränssnitt
 • Bli automatiskt underrättad om feedback med hög prioritet
 • Tack vare mobilsupport kan användare svara via det operativsystem de föredrar
 • Sammanställ och ordna data från diverse förändringar på en enda plattform

Incidenthantering 

Incidenter uppstår konstant under dagens lopp, oavsett om de har tekniska orsaker eller är orsakade av den mänskliga faktorn. När detta händer är det viktigt att de kan identifieras, rapporteras och åtgärdas. Du kan förminska eventuell negativ inverkan genom att ge din personal en central plats där de enkelt och snabbt kan rapportera både incidenter och lösningar.

 • Upptäck, prioritera och dokumentera alla incidenter
 • Dela ut incidenter till ett supportteam eller en individ
 • Enkelt bevaka svarstider och överenskomna lösningstider
 • Granska utvecklingen av ärendet och skicka automatiska uppdateringar via e-post
 • Hitta kända lösningar snabbt via artiklar i kunskapsbasen
 • Analysera trender från incidenter och identifiera potentiella problem
 • Automatisera repetitiva processer genom workflow-automatik

incident management efecte itsm

Informationssäkerhetshantering

I dagens affärsklimat har datasäkerhet och skydd av personuppgifter blivit allt viktigare. Genom att automatisera svar på säkerhetsincidenter kan ITSM stärka ditt försvar och även förbättra status gentemot EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).

 

information security management efecte itsm

 • Automatisera säkerhetsåtgärder för att förbättra datasäkerheten
 • Schemalägg och fördela granskningsarbetet efter en incident
 • Granska systemet med hjälp av inbyggda vyer och dashboards
 • Enkelt följ upp och rapportera incidenter
 • Hantera och utvärdera historiska åtgärder för att förbättra tjänstedriften
 • Enkelt kommunicera bästa praxis för att förbättra hela verksamheten
 • Motta omedelbar feedback på den dagliga tjänstedriften

Kunskapshantering

En effektiv organisation är inte en som aldrig begår misstag, utan en som lär av sina misstag och dämpar deras inverkan. Organisationer kan öka effektiviteten genom att skapa en kunskapsbas, där anställda och servicepersonal enkelt kan hitta lösningar på vanliga frågor. Detta leder till bättre drift och förbättrad användarupplevelse.

 • Skapa en central plats för kunskapsartiklar
 • Tillåt quick fill lösningar från kunskapsbas artiklar till incidenter
 • Uppmuntra självhjälp genom att länka kunskapsartiklar till självbetjäningsportalen
 • Identifiera de mest värdefulla lösningarna via användarfeedback
 • Ge användare möjlighet att omedelbart betygsätta själv-hjälp artiklar

knowledge management efecte itsm