Efecte | Kundcase

Kundcase

Efecte arbetar med stora och medelstora företag och offentliga organisationer i Europa och Norden. Vi har mer än 300 kunder och erfarenhet av över 1000 kundimplementeringar.

Svenska kyrkan

När Svenska kyrkan år 2017 upphandlade för en konfigurationsdatabas var syftet främst att kunna...

Nöjdare kunder med Efecte Chat for Service Management

InfoCare är den ledande leverantören i Norden när det kommer till innovativa IT-lösningar, och de...

Sollentuna

IT-enheten på Sollentuna kommun bytte från ett stort amerikanskt system till Efecte.

Nordiska...