Cloud-based Service & Identity Management
Try Efecte for Free
Try Efecte for Free
Try Efecte for Free
Efecte | Kundcase

Kundcase

Efecte arbetar med stora och medelstora företag och offentliga organisationer i Europa och Norden. Vi har mer än 300 kunder och erfarenhet av över 1000 kundimplementeringar.

Nöjdare kunder med Efecte Chat for Service Management

InfoCare är den ledande leverantören i Norden när det kommer till innovativa IT-lösningar, och de...

Sollentuna

 

IT-enheten på Sollentuna kommun bytte från ett stort amerikanskt system till Efecte.

Nordiska...