Forststyrelsen gjorde den krävande identitetshanteringen enkel

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk, som producerar tjänster inom naturresurssektorn till många olika slags kunder, från medborgare till storföretag. Om vardagen i organisationen omfattar allt mellan jord, skog och himmel, kom Efecte IGA och tog tag i molnet.

Forststyrelsen har redan tidigare haft tillgång till ett system för identitetshantering. Detta närmare sig dock slutet på sin livscykel.  Via offentlig upphandling och med hjälp av en utomstående konsult inleddes en kartläggning av en lämplig partner för att hitta en ny och smidigare lösning.

”Före Efecte IGA-systemet för identifieringshantering hade vi redan tillgång till två tidigare system för identitets- och åtkomsthantering – till sina egenskaper var de visserligen helt olika; för dagens behov redan stela att använda och med bristfälliga egenskaper. Vi ville ha en ny, mer modern och användarvänlig tjänst för hanteringen av användarkoder som även kunde utvidgas för framtidens behov”, säger Forststyrelsen IKT- specialsakkunnige Lasse Kemppinen.

 

Lösningar:

 

Efecte IGA-lösningens viktigaste fördelar för Forststyrelsen:

  • Sparar tid i onboarding- och offboardingprocesserna
  • Tjänsten är enkel att använda för administratörer och slutanvändare
  • Rapportering 

 
Forststyrelsen ville ha en lösning som genast ger mervärde och ett fungerade verktyg i vardagen. Ett av de viktigaste kriterierna var användarvänlighet.

Projektet framskred från konkurrensutsättning till val av leverantör och projektets inledande förberedelser. Ganska snart kunde vi gå från ord till handling – kundens tidigare erfarenhet av identitetshantering och liknande projekt gjorde framskridandet snabbare – och ledde på så sätt till en förståelse för vilka önskemål och behov man ville att den nya lösningen skulle uppfylla.

”Kunden behöver verkligen inte ha någon kunskap om identitetshantering eller IDM-projekt, men tack vare att Forststyrelsen hade tidigare erfarenhet av en liknande tjänst och, å andra sidan en väl förberedd konkurrensutsättning, gjorde framskridandet snabbare. Projektet pågick från start till införandet av den nya lösningen, inklusive semestrar, under nio månader. Under den tiden övergick vi från MIM-lösningen till Efecte IGA”, säger Sami Salomaa från Efecte.

”IGA-projektet genomfördes från start till införande på en tredjedel av den tid vi var vana med att IDM-projekt i genomsnitt skulle ta. Det hyperstöd vi fick efter införandet utgjorde en framgångsrik finslipning av projektets slutskeden.”

LASSE KEMPPINEN

ICT -specialssakkunnig, Forststyrelsen

Vid Skogsstyrelsen används den nya IGA-tjänsten av några administratörer, av slutanvändarna är cirka 1 000 interna och 800 externa användare. Jämfört med den gamla tjänsten blev den nya en helt självständig självbetjäningsportal för slutanvändarna . Identitetshantering som en molntjänst var överlag något nytt för Forststyrelsen.

 


 

”Säkerhet – oavsett om vi talar om detta ur GDPR:s eller dataskyddets perspektiv, har i Efecte IGA beaktats på det sätt som alla lagar och bestämmelser kräver. Dataskyddet, användarvänligheten och, å andra sidan, Efectes yrkesskicklighet genom hela projektet var imponerande. Vi kommer att ännu att utvidga användningen av Efecte IGA”, fortsätter Kemppinen.

Vad då Efecte IGA?

Efecten Identity Governance and Administration (IGA) är en molnbaserad SaaS-lösning, som automatiserar och effektiviserar hanteringen av identiteter och behörigheter. Med IGA-lösningarna får du en intuitiv och förmånlig lösning för hantering av identiteter och behörigheter, oavsett om slutanvändarna utgörs av arbetstagare, intressenter eller samarbetspartner.

Forststyrelsens Efecte IGA fungerar i en av dem utsedd plats, som en så kallad private cloud-mall, där kunden får alla fördelar med en molntjänst, men själv upprätthåller en maskinsal.

Blev du intresserad?

Kontakta oss, så diskuterar vi!

Läs mer om våra kunder

IAM

A-Insinöörit och IGA – ökad effektivitet med principen om en plattform

juni 18, 2024

IAM

Forststyrelsen gjorde den krävande identitetshanteringen enkel

juni 18, 2024

IAM

Valmet Automotive effektiviserar identitets- och åtkomsthantering med Efectes IGA-lösning

november 2, 2023