Kundcase

Efecte arbetar med stora och medelstora företag och offentliga organisationer i Europa och Norden.  Vi har  mer än 300 kunder och erfarenhet av över 1000 kundimplementeringar.

Kundcase

Efecte arbetar med stora och medelstora företag och offentliga organisationer i Europa och Norden.  Vi har  mer än 300 kunder och erfarenhet av över 1000 kundimplementeringar.

Vad tycker våra kunder om oss?

Flexibel - Agil - Lätt att använda - Anpassningsbar - Säker - Effektiv - Kostnadseffektiv - Lätt att driftsätta

Hur har vi hjälpt våra kunder att digitalisera och automatisera?

A-Insinöörit och IGA – ökad effektivitet med principen om en plattform

A-Insinöörit hjälper byggherrar, byggare, fastighetsutvecklare och husbolag att lyckas i sina projekt genom att erbjuda alla planerings- och projektledningstjänster för hus-, industri- och infrastrukturprojekt. Samarbetet med Efecte..

Läs mer

Forststyrelsen gjorde den krävande identitetshanteringen enkel

Forststyrelsen har redan tidigare haft tillgång till ett system för identitetshantering. Detta närmare sig dock slutet på sin livscykel. Via offentlig upphandling och med hjälp av en utomstående konsult inleddes en kartläggning av en..

Läs mer

Valmet Automotive effektiviserar identitets- och åtkomsthantering med Efectes IGA-lösning

Använda lösningar: Efecte Identity Governance Administration (IGA) Efecte IT Service Management (ITSM) Huvudsakliga fördelar: Betydande tidsbesparingar genom automatiserad tilldelning av nya användare till AD. Minskat risktagande och färre..

Läs mer

Svenska kyrkan

När Svenska kyrkan år 2017 upphandlade för en konfigurationsdatabas var syftet främst att kunna bättre stödja ITIL-processer inom organisationen. Men när valet föll på Efecte som leverantör så startade också en diskussion kring hur..

Läs mer

Hur ISS använder Efecte – Det dagliga verktyget som vardagen kretsar kring

ISS är en världsledande leverantör av fastighets- och anläggningstjänster samt den främsta aktören inom sitt område i Finland. Den globala verksamheten möjliggör för ISS att tillhandahålla konsekventa tjänster till multinationella kunder..

Läs mer

Nöjdare kunder med Efecte Chat for Service Management

InfoCare är den ledande leverantören i Norden när det kommer till innovativa IT-lösningar, och de har varit kunder av Efecte IT-tjänstehantering (ITSM) sedan 2016. I dagsläget hanteras InfoCares egna enhetshantering och..

Läs mer

Sollentuna

IT-enheten på Sollentuna kommun bytte från ett stort amerikanskt system till Efecte. Nordiska Efectes system passade direkt in på organisationens sätt att arbeta och har också gjort det möjligt att introducera nya interna arbetsformer.

Läs mer