Valmet Automotive effektiviserar identitets- och åtkomsthantering med Efectes IGA-lösning

Framstående biltillverkare använder Efectes IGA-lösning för att effektivisera och automatisera åtkomsträttigheter och identitetshantering för cirka 5000 anställda i tre olika europeiska länder.

Använda lösningar:

  • Efecte Identity Governance Administration (IGA) 
  • Efecte IT Service Management (ITSM) 

Huvudsakliga fördelar:
  • Betydande tidsbesparingar genom automatiserad tilldelning av nya användare till AD. 
  • Minskat risktagande och färre fel genom automatiserad, arbetsflödesbaserad identitets- och åtkomsthantering. 
  • Förstärkt säkerhet genom snabb avveckling av anställda som lämnar företaget. 
  • Kostnadsbesparingar med en enda plattform för identitetsstyrning och IT-tjänstehantering. 
  • Framtidssäkrad lösning som är förberedd för framtiden och ger möjlighet att påverka kommande funktionaliteter och produktstrategier. 
  • Ett nära, partnerskapsliknande samarbete med en passande europeisk programvaruleverantör. 

Valmet Automotive är ledande i omställningen till hållbara alternativ inom bilsektorn. På sin anläggning i Salo, Finland, utvecklar och tillverkar de hundratusentals 48-voltsbatterier och högspänningsbatterisystem — alla avsedda att driva en ny generation av elbilar. 

Valmets EV-verksamhet bygger på mer än 50 års erfarenhet och är en eftertraktad tillverkare för prestigefyllda märken såsom Porsche, Saab och Mercedes-Benz. Sedan starten 1968 har mer än 1,7 miljoner fordon tillverkats i deras fabrik i Nystad, Finland. 

Kort sagt – Valmet Automotive är ett företag på frammarsch. Förutom sina fyra säten i Finland har de även expanderat till fem städer i Tyskland, inklusive en batteritestanläggning i Bad Friedrichshall. I Polen producerar deras Żary-anläggning dessutom tak- och kinematiksystem. 

Utmaningen: En växande personalstyrka ställer högre krav på IT-hantering

Expansionen har lett till en kraftig ökning av personalstyrkan hos Valmet Automotive. Detta skapar nya utmaningar inom användarlivscykelhanteringen för deras IT- och HR-team. 

"Att manuellt lägga till nya anställda och tillfälliga användare i företagets Active Directory visade sig vara både tidskrävande och med stor risk för fel”, säger Petri Nieminen, ICT Service Delivery Manager på Valmet Automotive. Det är en utmaning att hantera 5 000 identiteter när man kombinerar AD med Excel. "Ett system med arbetsflöden är nödvändigt för att effektivt sköta identiteter och åtkomster, samt för att säkerställa att vi är förberedda för granskningar med alla nödvändiga styrningsfunktioner." 

Åtkomstbehörighetsförfrågningar gjordes samtidigt via flera plattformar, vilket skapade administrativa problem och förseningar när nya anställda som skulle få den utrustning och tillgång de system de behövde. 

 

"Vi saknade en strukturerad organisation", menar Nieminen. "Ledare behövde lägga ner för mycket tid på att granska statusen för förfrågningar. Vi vill att anställda ska arbeta från dag ett och det förutsätter att de har tillgång till grundläggande verktyg." 

Säkerhetsrisker var också en oro. När medarbetare både avslutar och påbörjar anställningar kan varje försening i indragningen av åtkomstbehörigheter öka risken för obehörig åtkomst. För Valmet Automotive, som hanterar en stor mängd konfidentiell kundinformation, är detta särskilt bekymmersamt. "Precis som varje företag inom bilindustrin har vi säkerhetskrav från våra OEMs", säger Nieminen. "Våra system måste stämma överens med deras. Vi hade långa diskussioner om hur vi kunde samarbeta med Mercedes-Benz, till exempel." 

"Vårt HR-team kan nu hantera nya AD-inloggningsuppgifter på fem minuter – betydligt snabbare än förut."

PETRI NIEMINEN

IT Service Delivery Manager,  Valmet Automotive

Lösningen: Effektiviserad och automatiserad hantering av användares livscykel med Efectes IGA-lösning

Med 1 000 nya anställningar som anslöt sig till Valmets arbetskraft under ett enda år var det dags att söka efter ett mer automatiserat och strömlinjeformat sätt att hantera identitetsstyrning över användares livscykel. Problemet var att företagets befintliga Identity and Access Management (IAM)-programvara inte kunde hantera automatiserad tilldelning till Active Directory. Den erbjöd heller ingen funktion för anställda och chefer att begära och övervaka åtkomsträttigheter.  

Valmet Automotive var försiktiga med att närma sig en stor multinationell leverantör, trots att de var i stort behov av en ny lösning. "Vi behöver en partner av rätt storlek, eftersom vi vill bli hörda och tas på allvar”, säger Nieminen. "Med större leverantörer är vi bara en av många kunder, och det är utmanande att få konkreta resultat." 

Under 2017 introducerades Valmet för Efecte av sin IT-supportpartner, Vakka-Suomen Puhelin (VSP), och ett givande partnerskap inleddes. 

Efecte hade nyligen förvärvat ett företag som tillhandahöll en programvarulösning som automatiserar åtkomsträttigheter och identitetshantering för digitala tjänster. Med sin automatiserade tilldelning till AD och Azure AD, samt en självbetjäningsportal för alla anställdas förfrågningar om åtkomsträttigheter, lovade det att adressera de utmaningar som Valmet Automotive hade. 

Efectes identitets- och åtkomsthantering blev operativt vid Valmet Automotives anläggning i Nystad 2018 och följdes av Efecte ITSM 2019–2020, som omfattade konfigurationshanteringsdatabasen (CMDB), helpdesk och ärendehantering. Året därpå, 2021, rullades Efectes nya molnbaserade IGA-lösning och ärendehantering ut till företagets platser, inklusive Tyskland och Polen, med planer att införa CMDB under 2022. 

Att ha IGA och ITSM på samma plattform innebär kostnadseffektivitet för Valmet Automotive. Inget integrationsarbete krävs, och det räcker med ett enda underhålls- och supportavtal för båda lösningarna. Dessutom, eftersom båda lösningarna levereras som SaaS i molnet, finns det inga extra utgifter för hårdvara och licenser. 

Resultat: En lösning skräddarsydd för Valmets behov med konkreta tids- och säkerhetsfördelar

Ytterligare en välkommen aspekt för Valmet Automotive var möjligheten att påverka framtida funktionalitet och utvecklingsplanen för Efectes IGA-lösning — inte bara i början av samarbetet, utan också kontinuerligt. "Vi arbetade nära Efecte i den tidiga fasen av IGA, och vi har fortfarande veckovisa möten med vår Efecte-konsult för att diskutera eventuella problem och utvecklingsbehov", säger Nieminen. 

Detta har resulterat i ett starkt samarbete där båda organisationerna kontinuerligt kommunicerar för att säkerställa att Valmet Automotive får maximalt värde från sin identitetshanteringslösning. 

"När vi stötte på vissa utmaningar", menar Nieminen. "Jag blev inbjuden att diskutera dem med Efectes ledningsteam. Partnerskapet är meningsfullt för båda parter, och Efecte lyssnar verkligen." 

Och på plats hos Valmet Automotive? "Vårt HR-team kan nu hantera nya AD-inloggningsuppgifter på fem minuter — betydligt snabbare än förut", säger Nieminen. "Hela cykeln från anställning till avslut hanteras smidigt för all personal, inloggningsuppgifter hanteras i enlighet med våra kunders säkerhetskrav, och all åtkomst tas bort snabbt när någon lämnar företaget." 

Intresserad?

Vi kan gärna berätta mer!

Lue lisää asiakkaistamme

IAM

Valmet Automotive effektiviserar identitets- och åtkomsthantering med Efectes IGA-lösning

november 2, 2023

Finance Management

Ett intuitivt verktyg för mångsidiga behov - Eltels användning av Efecte

oktober 11, 2023

ITSM

Svenska kyrkan

september 28, 2023