Efecte Chat for Service Management

Maximera tjänster och användarupplevelse

Webinar 2023-05-16 | Transforming User Experience - mer om Efectes självbetjäning och Efecte Chat GPT-funktionalitet.

En modern lösning för den moderna organisationen

Efectes Service Desk Chat ger organisationen möjlighet att förenkla sina supportprocesser och betjäna kunder mer effektivt. Genom direktkontakt med slutanvändaren kan en agent lösa många problem innan ett supportärende ens behöver öppnas.

Efecte Chat Main

Automatisera första kontakten

Anpassa den första kommunikationen för att lösa problemet direkt, eller vidarebefordra användaren till rätt team för snabb ärendehantering.

Omfattande rapportering

En tjänsteansvarig kan följa supportteamets insats och effektivitet när det gäller exempelvis tjänstenivåer eller svarstider.

Gå ett steg längre med AI chatbots

Chatbots utrustade med artificiell intelligens kan ge svar i många av verksamhetens vanligast förekommande supportsituationer, så din supportpersonal kan fokusera på mer krävande uppgifter.

Höj både produktivitet och tillfredsställelse

  • Intern Dirigering – Erbjud specialsupport och led användare till experter som har bäst kunskap.
  • Regelbaserade Aktiviteter – Anpassa chattupplevelsen och fokusera på de användare som är i störstbehov av hjälp.
  • Interaktionsdesigner – Skapa användarflöden för skräddarsydda interaktioner.
  • Automatisk chatthistorik – Håll koll på chattkonversationer och lös ärenden snabbare genom atthitta liknande historiska ärenden.
  • GDPR – Hantera kundinformation korrekt och avlägsna information automatiskt, i enlighet med erdatapolicy.
  • Förbyggda Svar – Ge kunder snabbt svar med hjälp av föredfinierade svar på de vanligastförekommande frågorna.
  • Taggade Chattkonversationer – Håll koll på supportämnen genom att tagga chattar med nyckelord.
  • Anpassningsbara Chattgränssnitt – Skräddarsy chattupplevelsen för att passa verksamhetensvarumärke och agera som en förlängning av er kundportal.
  • GPT-funktioner – Från och med nu finns de första GPT-drivna funktionerna tillgängliga i Efecte Chat for Service Management och kan testas av kunder.

GPT-funktionalitet och Efecte Chat

Kunder av Efecte Chat kan nu dra nytta av kraften hos snabbt utvecklade generativa AI-modeller, med den nya GPT-chattfunktionerna. 

Med den nya funktionen kan tjänsteagenter ge korrekta och snabba svar på användarfrågor baserat på automatiserade promptar, relevant information och därav sömlöst hantera flera konversationer på olika språk 

Den nya funktionen är det första steget mot vår Effie AI-familj, som kommer att dra nytta av AI-teknik för att öka användareffektiviteten i alla Efecte-lösningar samtidigt som kontrollen ligger i människans händer. 

Autogenerate response for agents-1

Autogenerering

KONTEXTUELLA OCH RELAVANTA FÖRSLAG.

Autocomplete response for agents-1

Autofyllning

FÖRUTSÄTTA SLUTFÖRANDE AV MENING FÖR ATT SPARA ANSTRÄVNING OCH SVAR SNABBARE.

Autocorrect response for agents-1

Autokorrigering

ERSÄTTA VARIGT SPRÅK MED MER FORMELLA ALTERNATIV FÖR ATT SÄKRA TYDLIGHET.

4 anledningar att lägga till den nya GPT-funktionalitet i din Efecte Chat

GPT-funktionalitet i Efecte Chat förbättrar agenternas produktivitet på flera olika sätt:

1

Förbättra agentens produktivitet

Vanliga service-KPI:er som RT (Response Time) eller AHT (Average Hold Time) är beroende av agenternas takt i att skriva ett svar. Med omedelbara svarsförslag (prompts) som är färdiga att använda, kan agenter hantera problem utan väntan. 

2

Bredda kunskapsbasen

Servicedesk-agenter har omedelbar tillgång till brett kunnande, inklusive CMDB, kunskapsbaser, FAQa och andra källor för att hjälpa dem i deras arbete. Denna så kallade "co-pilot" är särskilt fördelaktig för mindre erfarna agenter. 

3

Människan behåller kontrollen

Agenten bestämmer när den ska be om GPT-driven chattsupport och bestämmer alltid vad som skickas till användaren. 

4

Snabbt, enkelt och prisvärt

Det är väldigt snabbt och intuitivt för agenter att börja använda den integrerade GPT-funktionen. Det kan dessutom hantera flera språk, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för flerspråkiga miljöer. Den GPT-drivna chattfunktionen ingår i licensen Efecte Chat for Service Management. 

Ett modernt verktyg för moderna organisationer

Den nya GPT-drivna chattfunktionen är kompatibel med Efecte-plattformen, inklusive Efecte ITSM och Efecte Chat for Service Management. Implementera det ovanpå din befintliga Efecte-lösning och dra nytta av dessa funktioner: 
prompt

Automatiserad promptgenerering

Ger serviceagenter omedelbara promptar (utan någon väntetid) – både förslag och färdiga svarsalternativ – på användarnas problem i företagets tjänstechattar.

instant info

Omedelbar informationssökning

Hämtar snabbt relevant information från CMDB-baser, kunskapsbaser, FAQs och andra källor för att hjälpa servicedeskagenter att ge korrekta och snabba svar på användarnas frågor.

multitask

Multitasking förmåga

Kan hantera flera chattkonversationer samtidigt, vilket gör att tjänsteagenten kan engagera sig med flera användare samtidigt.

cont learn

Ständigt lärande

Lär sig kontinuerligt av interaktioner mellan användare och agenter, förbättrar på så sätt sina svar med tiden.

multilang

Stöd för flera språk

Kan hantera flera språk, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för servicedeskagenter i flerspråkiga miljöer.

Skapa arbetsflöden för en personlig upplevelse

Anpassa

Budskap baserade på parametrar eller användarinformation, som exempelvis olika hälsningar för olika webbsidor.

Målinrikta

Relevant och interaktiv information för specifika besökare vid rätt tillfälle, för att lösa problem snabbare.

Aktivera

Uppföljningsmeddelanden, integrationer, eller händelser baserade på hur användaren interagerar med er chattbot.

"Efecte levererade en chattfunktion i kundgränssnittet som en del av sin ITSM-lösning. Det var oerhörtviktigt för oss att automatiskt kunna konvertera ett chattsamtal till en tjänsteförfrågan."

Mikko Mäkelä, ICT Service Manager
Tampere University

"Tack vare en intelligent chattbot kan eventuella frågor antingen svaras omedelbart i chatten, via ensjälvtjänsportal, eller vidarebefordras till en IT-specialist. Efectes tjänstehantering ger därmed vår IT-helpdesk märkbar lättnad, hjälper oss hantera mer komplexa problem, och ökar kundnöjdheten."

Tobias Stender, Head of the ESM Competence Centre
Bechtle IT System House Hamburg

Ta vara på möjligheterna i omnichannel

När det gäller live-chatt hamnar kundnöjdheten ofta högre än för andra supportkanaler. Kunder kan snabbt lösa sina problem eller få det svar de behöver på några minuter istället för via ett antal emailmeddelanden.

En genomsnittlig kundtjänstrepresentant kan ha fem konversationen samtidigt, med samma lösningsförmåga. Efecte Chat hjälper er att höja personalens tillfredsställelse och effektivitet samt göra slutanvändaren nöjd.

Efecte Chat

Första linjens kundsupport - chattbots

Ökad effektivitet

Chattbots hanterar repetitiva kundkonversationer, så ditt kundtjänstteam kan fokusera på mer komplexa ärenden.

Fortsatt lärande

En chattbot drar lärdom från varje konversation, vilket i sin tur stöder kundserviceprocessen och hindrar repetering av information.

Intelligent fokus

Definiera och bestäm när och var en chattbot eller livechatt ska aktiveras, för att ge slutanvändaren bästa möjliga kundupplevelse.