Efectes Service Management Plattform

Det är dags att lyfta tjänster, processer och produktivitet till nya höjder!

Kontakta sälj

Efectes Service Management Plattform

Det är dags att lyfta tjänster, processer och produktivitet till nya höjder!

Kontakta sälj

Se våra kommande webinar

Digitalize and Automate Webinar Series presenterar nya webinarier varje månad.

Anmäl dig

Prova ITSM från Efecte gratis i 14 dagar

Utforska Efecte Enterprise Service Management kostnadsfritt.

Prova nu

Företagstjänster existerar inte i ett vacuum.

Vi har full förståelse för att även en enkel företagsprocess engagerar flera avdelningar. Därför har vi designat en plattform som hjälper dina arbetslag förbättra hur de samarbetar, hur de delar sin tillgång till data, och därmed förbättrar användarupplevelsen genom hela verksamheten.

Hur är Efecte annorlunda mot andra tjänstehanteringsleverantörer?

Företagsexpansion

Minska er teknikportfolios komplexitet genom att integrera fler affärsområden.

Dataflexibilitet

Begränsa er inte till standardmallar och -värden. Bygg istället en datamodell som möter era behov.

Modern tjänstehantering

Gör det enkelt att sköta systemunderhåll, minska kostnader, och trygga all data- och systemsäkerhet.

Förenkla tjänster för slutanvändare

Vi fokuserar på att förbättra dina anställdas användarupplevelse med hjälp av en enhetlig inställning till IT- tjänster. Användare kan ta steg för att lösa sina egna problem via artiklar i en kunskapsbas, ställa frågor i en självtjänstportal, eller öppna en integrerad chattkommunikation. Om verksamheten inte är redo för en full självtjänstlösning kan Efecte ITSM erbjuda en utmärkt ärendehantering via telefonsamtal och email.

Maximera verksamhetsresultat

Ge dina team enkel tillgång till samarbete, information, och kontakter tack vare vår platta databasdesign som kan sammanlänka all relaterad information. Dina anställda kan utforska informationen med roll- baserade dashboards, Kanban-tavlor, och övriga vyer – inklusive vår visuella dataöversikt eller Visual Analyzer. Förbättra processer och användarupplevelser genom att minska eller eliminera repetitiva uppgifter med vår inbyggda dra-och-släpp-motor for arbetsflöden.

Integrera existerande verktyg

Maximera era investeringar genom att snabbt överföra data i realtid mellan Efecte och andra system. Efectes integrationstjänst hanterar driftsättning av allt från servrar och mjukvara till design och bevakning.

Bibehåll säkerheten och minska antalet inloggningar

Aktivera identifikation och verifikation av användare i externa huvuddatasystem som exempelvis ett Active Directory. Efecte ITSM erbjuder en fullständigt automatiserad Single Sign-On, via ett antal verifikationssystem som SAML2 och OAuth. Användare kan också få samma login-fördelar även om de hanteras lokalt i Efectes plattform.

Bekymmersfri driftsättning i molnet

Efectes standardlösning för molntjänster använder ISO 27001-datacenter i Europa, där din data bevaras tryggt och regelmässigt. För mer krävande tjänster kan vi erbjuda den privata molntjänsten Efecte Private Cloud, som kan driftsättas i vilket datacenter du önskar. Oavsett hur du väljer att dra nytta av de många fördelar som molntjänster erbjuder, kan du vara trygg i vetskapen om att vi erbjuder automatiska uppgraderingar och backups.

Certifierade lösningar för snabba driftsättningar

Efecte var först med att få Serviews verktygscertifiering för alla 19 tillämpningar av ITIL 4. Vi har också startklara lösningar för HR-tjänstehantering (HRSM), Identitetsstyrning och Administration (IGA) samt många fler områden.

Vad säger andra om oss?

ISG har utnämnt oss till ‘Rising Star’ i Enterprise Service Management-kategorin i sin leverantörsrapport 2021. Läs rapporten i sin helhet här.

Varför välja oss?

Upplev hur enkelt det är att välkomna en agil IT-tjänstehantering med hjälp av Kanban-tavlor och verktyg för självorganisation. Ta steget bortom en statisk arbetsfördelning och låt dina experter glänsa. Expandera och inkludera nya affärsområden med hjälp av SAFe-principer, och avlägsna möjliga hinder för organisationen att röra sig framåt.

  • En europeisk tjänstehanteringsplattform baserad på genuin molnteknologi.
  • Geografiskt nära, med högsta standard för kundtjänst, prestanda, och säker datahantering.
  • En omfattande lösning som täcker alla ITSM, ESM och IAM-behov med flexibla licensmodeller. Våra standardiserade, startklara och certifierade ITSM-processer gör det snabbt och enkelt att implementera och marknadsföra nya tjänster.
  • Efectes plattform är lätt att använda, erbjuder ett stort urval av integrationer, och gör det enkelt att bygga agila, automatiserade processer i hela verksamheten. Det är ett modernt verktyg som ger er tillgång till en central servicedesk via en självtjänstportal, kan användas på alla mobiler och datorer, och erbjuder kraftfull och anpassningsbar rapportering. Med certifierade baslinjer för ITSM och ESM, kodfri teknologi, och enkla uppdateringar, kan våra kunder implementatera och bli marknadsredo – snabbt.

Vill du veta mer?

whistleblower-form