A-Insinöörit och IGA – ökad effektivitet med principen om en plattform

A-Insinöörits värderingar lovar: tillsammans och bättre. Detta förverkligades nu också i IT-processerna, när man införde Efecte IGA, det vill säga den molnbaserade SaaS-lösningen, med vilken A-Insinöörit effektiviserade hanteringen av identiteter och behörigheter.

A-Insinöörit hjälper byggherrar, byggare, fastighetsutvecklare och husbolag att lyckas i sina projekt genom att erbjuda alla planerings- och projektledningstjänster för hus-, industri- och infrastrukturprojekt. Samarbetet med Efecte inleddes redan år 2020, då samarbetet började med ITSM-projektet. I och med processerna för automatiserad och digitaliserad hantering av IT-tjänster uppstod behovet av att utvidga samma upplevelse av användarvänlighet, aktualitet och en mångsidigt skalbar tjänst även till behörigheter och hantering av identiteter.

Solutions:

Efecte IGA-lösningens fördelar för A-Insinöörit:

  • Transparens
  • Användarvänlighet
  • Kvalitetsrevision möjliggörs

 
De tre huvudfördelarna med Efecte IGA-lösningen för A-Insinöörit är transparens, användarvänlighet och möjlighet till kvalitetsrevision.

Det har redan länge pågått en omvälvning vad gäller hur och var man arbetar. Vid sidan av teman för rörligt arbete har det i offentligheten allt oftare lyfts fram även dataskydd, hot mot dataskydd och, å andra sidan, en alltmer utvecklad dataskyddslagstiftning (GDPR).

För A-Insinöörit var ett av de viktigaste målen med IGA-projektet att säkerställa att alla processer och verktyg överensstämmer med standarden ISO 27001 även vad gäller hanteringen av behörigheter och identiteter, nu och i framtiden. ISO 27001 är den mest erkända internationella standarden för ledningssystem för hantering av informationssäkerhetssystem.

 

"We previously had a rigid and poorly scalable software solution that no longer met modern requirements - whether it's about user management, quality standards, or data protection requirements," says Risto Tulenheimo, CIO of A-Insinöörit.

”Vi började i juni 2023 och i oktober samma år var projektet slutfört. I praktiken fungerade IGA inom tre månader – och vi arbetade inte varje dag i flera veckor med projektet. Projektet löpte verkligt smidigt och samarbetet var sömlöst.”

Risto Tulenheimo

Chief Information Officer, A-Insinöörit (AINS Group)

IGA, dvs. Identity Governance and Administration: Transparens, användarvänlighet och mer informationssäker hantering av identiteter och användare.

”Efecte IGA-produktifierade paket och de användningsfall som inkluderades skapade en tydlig grund inför framtiden. Det viktigaste för oss vara att säkerställa en smidig och tillförlitlig onboarding-process för nya arbetstagare och chefer. När en ny person kommer till huset säkerställer IGA att hen genast har de behörigheter som behövs, säger Risto Tulenheimo från A-Insinöörit och ger sedan ett praktiskt exempel.

”Tidigare tog onboardingen lätt mer än en dag, nu får den nya arbetstagaren behörigheter och tillgång till olika system inom fem minuter. Det är också lika enkelt att ta bort behörigheter för arbetstagare som har slutat – vid behov från alla system på en gång”, konstaterar Tulenheimo.

Tack vare sin användarvänlighet har Efecte IGA uppfyllt användarnas krav, eftersom allt sker på en och samma plattform.

”Det är också enkelt att köra rapporterna, oavsett om det är en cyber security-kvalitetsrevision eller ett annat behov av rapporter. Identiteter och behörigheter kan alltid ses vid en kvalitetsrevision och det är enkelt att hitta all information”, fortsätter Tulenheimo.

Titta på videon

Titta på videon för att se varför A-Insinöörit valde Efecte IGA som sitt (IAM) verktyg och vad företagets CIO Risto Tulenheimo tycker om samarbetet. 

 

”Tidigare tog onboardingen lätt mer än en dag, nu får den nya arbetstagaren behörigheter och tillgång till olika system inom fem minuter.”
Risto Tulenheimo, IT-direktör, A-Insinöörit (AINS Group)

 

Blev du intresserad?

Kontakta oss, så diskuterar vi!

Read more about our customers

IAM

A-Insinöörit och IGA – ökad effektivitet med principen om en plattform

juni 18, 2024

IAM

Forststyrelsen gjorde den krävande identitetshanteringen enkel

juni 18, 2024

IAM

Valmet Automotive effektiviserar identitets- och åtkomsthantering med Efectes IGA-lösning

november 2, 2023