Praktyki oparte o ITIL 4 ITSM od Efecte

Rozwiązania Efecte ITSM

Wejdź na stronę Efecte ITSM (Zarządzanie Usługami IT) i przekonaj się, jak narzędzia Efecte upraszczają obsługę procesów na jednej platformie.

Zobacz więcej

Zapytaj o darmowe demo

Przetestuj Zarządzanie Usługami IT od Efecte za darmo i przekonaj się, w jakim stopniu spełniają Twoje potrzeby.

ZAREZERWUJ SPOTKANIE Z DEMO

Zarządzanie Dostępnością

Precyzyjniejsze dokumentowanie KPI kluczowych usług dzięki Zarządzaniu Dostępnością. Narzędzie Efecte ITSM automatycznie tworzy dedykowany formularz dostępności w określonym odstępie czasu. Formularz pomaga określić dostępność usługi, zapisywać wyniki i wysyłać powiadomienia, jeśli cele nie zostaną osiągnięte.

Availability Management Efecte ITSM

 • Stwórz dedykowany formularz do rejestrowania Dostępności Usług w określonym czasie.
 • Automatyczne obliczanie wskaźników KPI na podstawie zebranych informacji.
 • Tworzenie powiadomień w przypadku braku dostępności usług.
 • Kojarzenie incydentów lub problemów powodujących niespodziewane awarie w celu lepszego raportowania.
POBIERZ OPIS ROZWIĄZANIA ITSM EFECTE

Pomiary i Raportowanie

Podejmuj optymalne decyzje w oparciu o fakty. ITSM zawiera rozbudowane narzędzia raportowania, pulpity nawigacyjne i widok tablicy Kanban, które ułatwiają prowadzenie działań za pomocą danych. Nasze rozwiązanie pozwala każdemu użytkownikowi na indywidualne tworzenie wykresów, list, pulpitów i tablic Kanban. Możesz również tworzyć widoki oparte na rolach, aby mieć pewność, że wszyscy śledzą te procesy.

 • Twórz listy, wykresy, kalendarz lub pulpity nawigacyjne, aby uzyskać lepszy wgląd w przeprowadzane procesy
 • Automatycznie obliczaj wskaźniki KPI i włączaj alerty, jeśli nie są one spełnione
 • Eksportowanie i integrowanie wszystkich danych zebranych w oddzielnych systemach do audytu
 • Badanie satysfakcji klienta po każdej zakończonej transakcji

measurement and reporting efecte itsm

Monitorowanie i Zarządzanie Zdarzeniami

Automatyzacja i integracje stają się coraz bardziej powszechne i niezawdone. Dzięki eliminacji powtarzalnych czynności z obowiązków Twojego zespołu, np. śledzenia postępów, pracownicy mogą skupić się na sprawach pilnych i wymagających kreatywnego myślenia. Odpowiednio dostosowane powiadomienia pozwalają podjąć odpowiednie kroki we właściwym czasie.

monitoring and event management efecte itsm

 • Rejestrowanie zdarzeń z przejrzystym podglądem
 • Prosta klasyfikacja i raportowanie zdarzeń
 • Tworzenie zależności między zdarzeniami i incydentami w celu lepszej oceny
 • Otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach przez email lub narzędzie zarządzania usługami

Zarządzanie Problemami

W niektórych przypadkach problemy mogą być rozstrzygane z pomocą pewnych obejść, a zapobieganie im możliwe jest tylko dzięki dogłębnej analizie problemu. Zarządzanie Problemami jest procesem dedykowanym rozwiązywaniu problemów. Zarządzanie incydentami i zmianami powinno być ściśle powiązane z Zarządzaniem Problemami, aby umożliwić profesjonalną analizę.

 • Tworzenie gotowych rozwiązań dla powtarzających się incydentów
 • Łatwe identyfikowanie i usuwanie przyczyn powtarzających się błędów
 • Kojarzenie problemów z bazą wiedzy w celu zapewnienia rozwiązań lub obejść
 • Analizowanie wzorców w celu identyfikacji przyczyn potencjalnych incydentów
 • Poprawa jakości usług poprzez analizę obszarów z częstym pojawianiem się problemów
 • Centralizowanie działań dla lepszej identyfikacji i reakcji na główne problemy

problem management efecte itsm

Zarządzanie Projektami

Planowanie, zlecanie, monitorowanie i utrzymywanie kontroli nad Twoimi projektami IT dzięki Zarządzaniu Projektami opartemu na zasadach ITIL 4. Efecte ITSM umożliwia użytkownikom przetwarzanie istotnych danych dotyczących projektu. Monitorowanie postępów i koordynowanie wielu projektów za pomocą tablic Kanban oraz kalendarza. Tworzenie struktur indywidualnych działań dla lepszego podglądu.

project management efecte itsm

 • Rejestrowanie istotnych danych o projekcie w celu planowania i zlecania działań
 • Monitorowanie postępów projektu z tablicami Kanban
 • Strukturyzacja etapów projektu dla lepszego podglądu
 • Przechowywanie domyślnych zadań i powtarzających się projektów

Zarządzanie Relacjami

Relacje mogą być wyzwaniem, nawet w przypadku biznesu czy środowiska IT. Zarządzanie Relacjami pomaga przedsiębiorstwom kontrolować relacjami i zależnościami z wewnętrznymi i zewnętrznymi pracownikami, dostawcami usług i innymi. Efecte ITSM ułatwia Zarządzanie Relacjami poprzez tworzenie przejrzystych profili dla każdej organizacji bądź osoby oraz łączenie interakcji, usług, urządzeń i innych elementów z odpowiednimi profilami.

 • Zarządzanie partnerami, klientami lub dostawcami i przeglądanie zależności
 • Rejestrowanie i kojarzenie kluczowych informacji dotyczących usługi lub firmy
 • Klasyfikowanie typu relacji dla uzyskania lepszej widoczności
 • Przeglądanie relacji i zależności w naszym narzędziu do wizualnej analizy

relationship management efecte itsm

Zarządzanie Publikacjami

Sukces to długotrwały proces, podczas którego zdarzają się wpadki. Poprzez odpowiednie zaplanowanie, testowanie i skonstruowanie planu awaryjnego niepowodzenia mogą być zredukowane do minimum, a nawet całkowicie wyeliminowane.

release management efecte itsm

 • Rejestrowanie wszystkich kroków procesu publikacji
 • Łatwe planowanie, tworzenie, testowanie nowych elementów planu publikacji
 • Kojarzenie elementów, problemów, incydentów oraz zmian w celu zminimalizowania ryzyka
 • Wyznaczanie jasnych celów aby mieć pewność, że publikacja przebiega zgodnie z planem
 • Wizualny podgląd publikacji połączony z kalendarzem

Zarządzanie Ryzykiem

Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem każdej organizacji. Zdolność do identyfikacji, oceny i naprawy ryzyka zapewnia stabilność w dostarczaniu usług. Dzięki zarządzaniu ryzykiem działasz sprawnie bez narażania bezpieczeństwa lub dostępności systemu.

 • Tworzenie centralnej lokalicaji do rejestrowania i kojarzenia ryzyka, kontroli, zasobów i właścicieli
 • Możliwość rozszerzenia o ryzyka i zasoby IT, co pozwala na stworzenie jednego rozwiązania do zarządzania ryzykiem
 • Wysyłanie powiadomień o przypisaniach
 • Automatyczne obliczanie poziomu ryzyka
 • Zbudowanie i zaprojektowane zgodnie z normą ISO/IEC 27001

risk management efecte itsm

Zarządzanie Katalogiem Usług

Organizacje IT muszą zarządzać coraz większą ilością usług cyfrowych, zarówno związanych z prowadzeniem IT, jak i innych podmiotów. Zarządzanie Katalogiem Usług umożliwia zarządzanie cyklem życia usług oraz zrozumienie ich relacji, które jest niezbędne do kierowania ofertą. Rejestrowanie usług i właścicieli firm.

service catalogue management efecte itsm

 • Kategoryzowanie oferty usług i produktów
 • Obsługa katalogów usług w wielu językach, w wielu lokalizacjach i w wielu lokalizacjach
 • Tworzenie elastycznych ofert usługowych oraz wsparcie łączenia katalogów usług
 • Wstępnie zintegrowane zasoby, CMDB, umowy i licencje
 • Łatwy przegląd i raportowanie stopnia wykorzystania katalogu usług

Zarządzanie Finansami Usług

Kontroluj, rozporządzaj i poprawiaj efektywność kosztową usług przedsiębiorstwa dzięki Zraządzaniu Kosztami Usług od Efecte ITSM. Nasze rozwiązanie umożliwia tworzenie dynamicznych pulpitów do monitorowania rozwoju kosztów w czasie rzeczywistym. Monitoruj budżet na określony okres i wylicz opłaty za każdą interakcję w ramach Efecte ITSM lub zintegrowanego zewnętrznego narzędzia do fakturowania.

 • Śledzenie kosztów związanych z incydentami, wnioskami i zmianami
 • Definiowanie budżetu dla kosztów lub usług
 • Dowolne definiowanie okresu rejestracji jako kwartalne, miesięczne lub dowolne inne
 • Łatwa integracja zewnętrznych systemów fakturowania w celu zwiększenia wydajności

service financial management efecte itsm

Zarządzanie Poziomem Usług

Operacje biznesowe to zestaw zadań, a każde opóźnienie związane z wykonywaniem ich może przynieść niepożądane skutki. W zarządzaniu organizacją niezbędne jest łatwe w użyciu, przejrzyste i niezawodne narzędzie do śledzenia i reagowania na wszelkie zmiany.

service level management effect itsm

 • Rejestrowanie umów SLA dla produktów, zgłoszeń serwisowych, incydentów i problemów
 • Monitorowanie poziomów usług w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne zgłaszanie sprawy lub incydentu w przypadku naruszenia poziomu usług
 • Dostęp do obszernych raportów i statystyk dotyczących poziomów usług

Zarządzanie Zdolnościami i Wydajnością

Zarządzanie Zdolnościami i Wydajnością umożliwia zespołom ds. usług i DevOps rejestrowanie, planowanie i prognozowanie zapotrzebowania i potencjału poszczególnych elementów infrastruktury. Efecte ITSM koncentruje się na planowaniu działań, przypisaniu zadań i monitorowaniu wydajności w czasie rzeczywistym zebranym z zewnętrznych rozwiązań monitorujących.

 • Zapisywanie przyznania potencjału dla poszczególnych elementów konfiguracji
 • Uproszczone żądania dotyczące rdzeni procesora, pamięci i przechowywania danych
 • Uprość przydzielanie potencjału do klientów lub centrów kosztów
 • Widok kalendarza dla lepszej wizualizacji przypisania

capacity and availability management efecte itsm

Zarządzanie Zgłoszeniami

Zapewnienie pracownikom niezbędnych narzędzi do realizacji ich codziennych zadań jest kluczowe dla każdej organizacji. Proces ten jest możliwy dzięki jednemu, prostemu w obsłudze narzędziu. Centralizacja zarządzania zgłoszeniami pomoże skrócić czas zatwierdzania, przetwarzania i dostarczania, poprawiając efektywność przedsiębiorstwa.

Twój service desk może być przeciążony mailami, aktualizacjami i żądaniami dotyczącymi urządzeń i usług. Użycie portali samoobsługowych może pomóc w poprawieniu ogólnego doświadczenia użytkowników i administratorów poprzez scentralizowanie i uproszczenie tych procesów. Efecte ITSM zawiera dostosowany do urządzeń mobilnych portal samoobsługowy, który zapewnia użytkownikom łatwe w użyciu miejsce do zgłaszania wszelkich żądań niezależnie od urządzenia. Wszystkie te zgłoszenia są zarządzane przez service desk za pomocą widoków list, kastomizowalnych pulpitów lub tablic Kanban. Administratorzy mogą usprawnić przetwarzanie poprzez włączenie automatyzacji przepływu pracy do zadań lub całych procesów oraz przeglądać kluczowe metryki i wskaźniki KPI, takie jak umowy SLA, informacje zwrotne i czasy przetwarzania dla każdego etapu realizacji.

service request management efecte itsm

 • Zarządzanie zgłoszeniami pomocą łatwego w obsłudze portalu samoobsługowego
 • Uproszczenie przetwarzania zgłoszeń poprzez automatyzację całego procesu
 • Przekierowywanie zgłoszeń do odpowiednich pracowników service desk w zależności od ich rodzaju
 • Natychmiastowy przegląd zgłoszeń z możliwością śledzenia w czasie rzeczywistym w całym przedsiębiorstwie
 • Tworzenie elastycznych raportów dotyczących wszystkich zgłoszeń
 • Ograniczanie dostępności zgłoszeń w oparciu o role użytkowników

Walidacja i Testowanie Usług

Działania dotyczące cyklu życia usługi, takie jak Zarządzanie Zmianą, Zarządzanie Publikacją i Zarządzanie Wdrożeniami wymagają testowania i zatwierdzania. Efecte ITSM zawiera szablony testowe, zarówno dla pojedynczych, jak i złożonych testów. Zapewnij wgląd Inżynierom Jakości, Właścicielom Produktu czy zespołowi DevOps w to, kto się aktualnie czym zajmuje i jakie są aktualne postępy.

 • Domyślne szablony testowe dla małych projektów lub całych serii testów
 • Przeglądaj status testów poprzez wgląd w poszczególne działania
 • Korzystaj z szablonów planowania testów, aby stworzyć listę kontrolną przed rozpoczęciem prac
 • Przeglądaj wyniki testów za pomocą list, pulpitów i tablic Kanban, aby zidentyfikować obszary problemowe

service validation and testing efecte itsm

Zarządzanie Dostawcami

Przedsiębiorstwa coraz bardziej koncentrują się na swojej podstawowej działalności, co oznacza wzrost zlecania różnych usług oraz obszarów biznesowych. Ważny jest właściwy dobór partnerów, ale także ciągły przegląd ich działań, aby upewnić się, że wszystkie potrzeby organizacji są spełnione.

supplier management efecte itsm

 • Pojedynczy punkt informacyjny dla wszystkich sprzedawców i dostawców
 • Wstępnie zintegrowane zarządzanie licencjami i umowami
 • Ocena wydajności dostawców na podstawie informacji zwrotnych od użytkowników końcowych
 • Gotowe do integracji i zarządzania systemami narzędzie z dostępem do wielu dostawców
 • Zarządzanie wydajnością dostawców w zakresie umów SLA i czasu rozwiązywania problemów

Zarządzanie Zmianą

Tworzenie wzorców umożliwia bezproblemowe aktualizacje, rozwój oraz publikacje. Problemy z publikacjami powodującymi przestoje lub brak wsparcia mogą znacznie utrudnić funkcjonowanie każdej firmy. Większość problemów związanych ze zmianami można złagodzić, a nawet całkowicie wyeliminować, poprzez wdrożenie jasnych procesów zatwierdzania, testowania, dokumentacji i przeglądu.

 • Tworzenie zestawów szablonów zmian
 • Rejestrowanie prac i szacunków kosztów
 • Przekształcanie zmiany w zadania przypisane do jednej osoby lub zespołu
 • Zapewnienie właściwej autoryzacji
 • Śledzenie postępy we wdrażaniu zmian
 • Przeglądanie wdrożonych zmian i opracowanie proces wdrożenia

change enablement management efecte itsm

Zarządzanie Żądaniami

Aby trafnie podejmować decyzje oraz trafnie rozwijać biznes, należy brać pod uwagę opinie swoich współpracowników oraz klientów. Przedsiębiorstwa usługowe powinny umożliwić swoim klientom łatwe zgłaszanie sugestii dotyczących ulepszeń, a innym ocenę tych sugestii. Pozwolenie całej organizacji na udział w procesie decyzyjnym pozwala na szerszy proces recenzji i oznacza większą szansę na sukces.

demand management efecte itsm

 • Zapisywanie nowych pomysłów i sugerowanych usprawnień
 • Tworzenie list kryteriów akceptacji
 • Uwzględnienie kosztów operacyjnych dla lepszej oceny
 • Umożliwienie użytkownikom wyrażania opinii na temat zapotrzebowań
 • Kojarzenie ze zmianami i incydentami dla ciągłego rozwoju

Zarządzanie Wdrożeniem

Zarządzanie Wdrożeniami to praktyka przenoszenia nowych lub zmienionych zasobów do środowisk rzeczywistych, najczęściej odnoszących się do produkcji. Efecte ITSM wykorzystuje Ścieżkę Wdrożenia do zdefiniowania sekwencji kompilacji, które zostaną wdrożone dla jednego zasobu, takiego jak usługa, rozwiązanie w chmurze, serwer lub aplikacja. Kompilacja to pojedyncza instancja nowego wdrożenia w danym czasie w ramach Ścieżki Wdrożenia.

 • Tworzenie wzorców przenoszenia zasobów do środowisk rzeczywistych
 • Rozdzielenie wdrożeń na Ścieżki Wdrożeniowe i Kompilacje
 • Kojarzenie harmonogramów, testów i przeglądów z budową stanowiska
 • Automatyczne powielanie domyślnych zadań i testów dla każdej kompilacji

deployment management efecte itsm

Zarządzanie Opiniami

Doświadczenie, szczęście i satysfakcja klienta są gwaracją sukcesu przedsiębiorstwa. Samo wykonanie zadania nie oznacza już, że klienci w pełni zaakceptują dane rozwiązanie. Usługodawcy powinni analizować i reagować niemal natychmiastowo na każdą informację zwrotną, aby przetrwać i rozwijać się.

feedback management efecte itsm

 • Kastomizowalny i dynamiczny formularz do zbierania najbardziej istotnych informacji zwrotnych
 • Intuicyjny, zaawansowany i nowoczesny interfejs do analizy i zapisu informacji zwrotnej
 • Automatyczne powiadomienia o wysokim priorytecie informacji zwrotnej
 • Obsługa urządzeń mobilnych, dzięki czemu użytkownicy mogą odpowiadać za pośrednictwem wybranego urządzenia
 • Zbieraj i organizuj dane z wielu zmian do jednej platformy

Zarządzanie Incydentami

Incydenty pojawiają się każdego dnia, niezależnie od tego, czy są spowodowane problemem technicznym, czy błędem ludzkim. Skuteczne zarządzanie incydentami zapewnia ich identyfikację, zgłaszanie i naprawę. Zapewnienie pracownikom jednego, prostego w obsłudze miejsca do zgłaszania i powiadamiania o problemach i ich rozwiązaniach znacznie zmniejszy negatywne skutki.

 • Wykrywanie, priorytetowanie i rejestrowanie wszystkich incydentów
 • Przypisywanie incydentów do zespołów lub poszczególnych osób zajmujących się wsparciem technicznym
 • Łatwe śledzenie czasów reakcji i docelowych czasów rozwiązywania problemów
 • Podgląd postępów i automatyczne wysyłanie powiadomienia email w kluczowych momentach
 • Szybkie znajdowanie znanych rozwiązań w bazie wiedzy
 • Analizowanie najczęstszych incydentów, aby zidentyfikować potencjalne problemy
 • Automatyzacja powtarzających się procesów dzięki automatyzacji przepływu pracy

incident management efecte itsm

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Incydenty pojawiają się każdego dnia, niezależnie od tego, czy są spowodowane problemem technicznym, czy błędem ludzkim. Skuteczne zarządzanie incydentami zapewnia ich identyfikację, zgłaszanie i naprawę. Zapewnienie pracownikom jednego, prostego w obsłudze miejsca do zgłaszania i powiadamiania o problemach i ich rozwiązaniach znacznie zmniejszy negatywne skutki.

information security management efecte itsm

 • Automatyzacja reakcji na zagrożenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych
 • Planowanie i przydzielanie oceny po wystąpieniu incydentu
 • Przegląd systemu za pomocą dołączonych widoków i pulpitów nawigacyjnych
 • Łatwe śledzenie i raportowanie wszelkich incydentów
 • Zarządzanie i kontrola przeszłych działań w celu poprawy efektywności
 • Łatwe udostępnianie wzorców w celu usprawnienia całej organizacji
 • Otrzymywanie natychmiastowych informacji zwrotnych na temat bieżących działań

Zarządzanie Wiedzą

Nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu jest uczenie się na własnych błędach. Dzięki Efecte ITSM przedsiębiorstwa mogą zwiększyć efektywność poprzez stworzenie bazy wiedzy, w której pracownicy mogą łatwo znaleźć rozwiązania dla często zadawanych pytań. Poprawia to zarówno wykonywanie pracy, jak i doświadczenia użytkowników.

 • Utwórz jeden miejsce dla obiektów bazy wiedzy
 • Szybkie przekazywanie rozwiązań z obiektów bazy wiedzy do incydentów
 • Usprawnienie samoobsługi dzięki kojarzeniu obiektów bazy wiedzy z portalem do samodzielnej obsługi
 • Identyfikacja najbardziej pomocne rozwiązania dzięki opiniom użytkowników
 • Pozwól użytkownikom natychmiast ocenić, czy odpowiedzi są przydatne

knowledge management efecte itsm