Zarządzanie Umowami w Przedsiębiorstwie

Oprogramowanie do Zarządzania Umowami w Przedsiębiorstwie jest szybsze, umożliwia lepiej zdefiniowany dostęp, eliminuje panikę w ostatniej chwili przed odnowieniem umowy i umożliwia lepszą kontrolę tego, kto przeglądał dokumenty.

Zarządzanie Umowami w praktyce

Odkryj jak Finavia efektywnie zarządza umowami w branży podlegającej ścisłym regulacjom.

Przeczytaj więcej

Poproś o demo

Zapytaj o demo i zobacz jak pomoże ci Zarządzanie Umowami w Przedsiębiorstwie od Efecte.

Zapytaj teraz

Oprogramowanie do Zarządzania Umowami w Przedsiębiorstwie

Korzystając z Oprogramowania do Zarządzania Umowami w Przedsiębiorstwie, stworzysz pojedynczy punkt zapisu dla każdej umowy, zautomatyzujesz archiwizację i logowanie użytkowników, utworzysz powiadomienia e-mail o kluczowych datach, takich jak ostateczne terminy, i sformalizujesz przepływy zgód.

Automatyzacja Procesów Zatwierdzania, Zapewniająca Zgodność z Przepisami

Twórz przepływy pracy do zatwierdzania umów przed ich podpisaniem za pomocą wizualnej automatyzacji przepływu od Efecte. Zatwierdzenia są rejestrowane jako dedykowany wpis, aby lepiej chronić przed manipulacją.

Zalety korzystania z Efecte do Zatwierdzania Umów

 • Replikuj dokładny łańcuch zatwierdzeń bez żadnych kompromisów
 • Automatyczna eskalacja w oparciu o cenę kontraktu, typ lub lokalizację
 • Wysyłaj automatyczne powiadomienia do osób zatwierdzających, aby skrócić czas realizacji
 • Przechowuj zatwierdzenia wraz z umowami i jako dedykowane pliki, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Zarządzaj Dostępem i Chroń Wrażliwe Informacje

Precyzyjne zarządzanie uprawnieniami umożliwia hierarchię dostępu przy użyciu drzew folderów i dedykowanych uprawnień, nawet dla pojedynczej wartości pola, do odczytu, aktualizacji lub usuwania.

Zalety korzystania z Efecte do Ewidencji Umów

 • Użyj ról, aby zapewnić dostęp bez narażania bezpieczeństwa
 • Twórz dzienniki każdej modyfikacji lub nawet widoku karty danych w Efecte
 • Twórz wielopoziomowe foldery do zarządzania podobnymi lub powiązanymi dokumentami
 • Monitoruj i modyfikuj uprawnienia ról w czasie rzeczywistym, aby uprościć audyt

Otrzymuj Przypomnienia o Odnowieniach, Kontrolach Cen i Wygaśnięciach

Aktywuj powiadomienia przed ważnymi etapami umowy. Takie jak zobowiązania do odnowienia, okresy wypowiedzenia, zbliżające się daty wygaśnięcia lub uzgodnione kontrole cen, aby mieć pewność, że ważne terminy umów nie zostaną pominięte.

Zalety korzystania z Efecte do Powiadomień o Umowach

 • Automatyzuj alerty na podstawie informacji zarejestrowanych w umowie
 • Uwzględniaj wiele alertów dotyczących tej samej lub różnych dat
 • Użyj klauzul jeśli/następnie, aby zatrzymać alerty po podjęciu niezbędnych działań
 • Twórz grupy powiadomień dla projektów lub działów

Co Obejmuje Rozwiązanie Zarządzanie Umowami w Przedsiębiorstwie?

Scentralizowane Repozytorium Dokumentów

Utwórz centralne repozytorium, aby uprościć przechowywanie dokumentów umów, dostęp do nich i przechowywanie kluczowych informacji o umowach, obejmujących odpowiednie podmioty, informacje, relacje i powiązane umowy. Wyświetl i przejrzyj powiązania między wszystkimi powiązanymi elementami i zasobami za pomocą naszego narzędzia Wizualny Analizator Kontraktów.

Efecte Contract _Management_VA_sample_4

Efecte Contract _Management_Kanban_sample

Zręczny Menadżer Zadań i Umów

Uprość zarządzanie zadaniami, korzystając z naszego widoku tablicy Kanban, aby łatwo zarządzać wymaganymi krokami, związanymi z tworzeniem, odnawianiem, przeglądaniem lub edytowaniem umów.

Narzędzia Analityczne do Zarządzania Umowami w Przedsiębiorstwie

Uzyskaj wgląd w kluczowe obszary swoich umów i ich statusy za pomocą widoków kalendarza, widoków graficznych i widoków list. Poszczególni użytkownicy mogą tworzyć dowolne widoki i łączyć je w pulpity nawigacyjne, przeciągając je na miejsce.

Zainteresowany?

Zostaw swoje dane, a wkrótce się z tobą skontaktujemy.