CMDB | Zarządzanie Konfiguracją

Wzbogać Efecte CMDB o Device42

Device42 ma możliwości gromadzenia szczegółowych danych w jednym repozytorium na platformie Efecte.

Dowiedz się więcej

Zapytaj o demo

Odkryj Zarządzanie Usługami Przedsiębiorstwa od Efecte za darmo i zobacz, jak pasuje do Twoich potrzeb.

Zapytaj o demo

Czym jest Zarządzanie Konfiguracją i CMDB?

Zarządzanie Konfiguracją polega na posiadaniu rejestru swoich systemów, tego, co stało się z tymi elementami, oraz szczegółów relacji między elementami na liście. Jest ono powszechnie stosowane w scenariuszach IT, wojskowych lub w lotnictwie komercyjnym. W IT Baza Danych Zarządzania Konfiguracją (CMDB) może zawierać szczegóły dotyczące serwerów, modułów kodu, aplikacji, itp. oraz sposobu ich połączenia.

Źródło: Axelos

W jaki sposób CMDB pomaga twojej organizacji?

Prowadzenie aktualnej ewidencji zasobów organizacji pozwala każdej organizacji działać sprawniej i wydajniej. Kompletne i szczegółowe rejestry pozwalają organizacjom na łatwą modernizację przestarzałego lub starzejącego się sprzętu przed awarią. Rozszerzenie tych pojedynczych elementów na przegląd powiązań i podobieństw pozwala na jeszcze większą kontrolę.

Baza Danych Zarządzania Konfiguracją usług Efecte

  • Rejestrowanie wszystkich Elementów Konfiguracji (CI) i zasobów w jednej lokalizacji
  • Zarządzanie własnością i obowiązkami w zakresie aplikacji i integracji
  • Rejestrowanie i przeglądanie stałych lub leasingowych kosztów przedmiotów
  • Łatwe tworzenie wizualnych map zależności i relacji między zasobami
ITSM_ServiceManagment_CMDB_iMac_Center_625px

Efecte Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa

Stworzenie centralnego systemu dla wszystkich zasobów przedsiębiorstwa upraszcza planowanie, kontrolę i konserwację oraz umożliwia łatwiejszą integrację z innymi zdigitalizowanymi procesami przedsiębiorstwa. Uruchamiając Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa (EAM) na platformie Efecte, można zdigitalizować działania poprzez automatyzację przepływu pracy, zaawansowane raportowanie i integracje. Nasz elastyczny model danych pozwala również na odniesienie lub powiązanie każdego zasobu z powiązanymi usługami, procesami, ludźmi i innymi zasobami.

Zarządzanie inwentarzem i urządzeniami

Scentralizowane Specyfikacje, Klasyfikacje, Relacje i Cykle Życia Zasobów

Właściwa kategoryzacja, klasyfikacja i powiązania między zasobami mają kluczowe znaczenie dla zarządzania inwentarzem. Platforma Efecte umożliwia każdej organizacji tworzenie dokładnych rekordów potrzebnych dla każdego zasobu i uwzględnianie krytycznych informacji dla danego elementu.

Dzięki Efecte można również klasyfikować zasoby przy użyciu tradycyjnej kategoryzacji LVP (Linearny, Wertykalny lub Przenośny) lub dowolnej innej metody branżowej lub biznesowej. Korzystając z platformy Efecte do Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa, można zaprojektować system potrzebny do tworzenia odpowiednich hierarchii zasobów. Rekordy można łączyć, aby zarządzanie relacjami było prostsze i bardziej wydajne.

Enterprise Asset Management - Task Scheduling

Specyfikacje zasobów można dodatkowo ulepszyć poprzez włączenie zarządzania cyklem życia. Nasza platforma może zawierać wiele statusów dla pojedynczego elementu, które można wykorzystać do dalszego rozróżnienia, na jakim etapie cyklu życia znajduje się obecnie zasób. Dzięki automatyzacji przepływu pracy etapy cyklu życia mogą być automatycznie aktualizowane na podstawie czasu lub działań pracownika. Może to być tak proste, jak ustawienie statusu na "wygasający", gdy element jest w ciągu 6 miesięcy od planowanego okresu użytkowania lub automatyczna zmiana, gdy pracownik zgłasza problem, rozpoczyna zadanie konserwacyjne lub przeprowadza test, aby pokazać urządzenie jako "wyłączone", "w naprawie" lub "testuje". Ta elastyczność w zakresie informacji, relacji i cykli życia pozwala organizacjom na łatwą obsługę szerokiej gamy zasobów i zależności w ramach jednego systemu zbudowanego na platformie Efecte.

Audyt

Planowanie, harmonogramowanie i przydzielanie zadań związanych z konserwacją, zapotrzebowaniem i kalibracją to jedno, ale przeglądanie wszystkich danych dotyczących tych usług to drugie. Korzystając z rozwiązania Efecte do Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa, nic nie pozostaje niezauważone. Każda zmiana karty danych jest rejestrowana, wszystkie transakcje są przechowywane w całej historii i można cofnąć się w czasie, aby zobaczyć potrzebne informacje.


W razie potrzeby można rejestrować nawet widoki konkretnej karty danych, a wszystko to z kompleksowymi prawami dostępu użytkownika. Dzięki naszej platformie z łatwością będziesz mógł zobaczyć aktualny status każdego urządzenia wśród powiązanych zadań, w tym komentarzy lub dokumentów, a także mieć niezaprzeczalną historię i dziennik tego, kto wykonał zadanie i kiedy. Wszystkie te dane można przeglądać za pomocą szeregu widoków graficznych i historycznych, umożliwiając menedżerom uzyskanie potrzebnych informacji. Dla wielu organizacji i branż jest to kluczowy i obowiązkowy wymóg.

Enterprise Asset Management - Budegting Dashboard

Większa Wartość CMDB Dzięki Zrozumieniu Swoich Usług

Wprowadzenie struktury umożliwiającej łatwe łączenie usług i CMDB.