Microsoft Teams Bot

Wysyłaj powiadomienia do MS Teams, synchronizuj komentarze z kanału Teams do powiązanej karty danych i twórz nowe incydenty bezpośrednio z kanału.

Jakie przypadki użycia są uwzględnione?

Wysyłanie powiadomień do kanałów MS Teams

Wysyłanie powiadomienia do odpowiedniego zespołu za pośrednictwem powiadomienia kanału MS Teams dla każdego nowo utworzonego zgłoszenia. Powiadomienia te można elastycznie definiować w oparciu o grupę wsparcia i żądany kanał MS Teams.

Synchronizacja komentarzy z MS Teams do karty danych w Efecte

Pozwól personelowi pomocy technicznej na dostarczanie natychmiastowych informacji zwrotnych i aktualizacji poprzez synchronizację komentarzy bezpośrednio z MS Teams do karty danych Efecte poprzez dodanie komentarza do powiązanego postu.

Tworzenie nowych incydentów z kanału MS Teams

Popraw doświadczenia użytkowników końcowych, umożliwiając im tworzenie nowych incydentów bezpośrednio z MS Teams i śledzenie ich za pomocą komentarzy, które zostaną dodane bezpośrednio do utworzonego incydentu.

Teams Webpage

Jak możesz zacząć?

Integracja Efecte z Microsoft Teams to bezpłatna integracja dla wszystkich naszych klientów korzystających z Narzędzia do Zarządzania Usługami Efecte.

Integracja może zostać skonfigurowana przez dowolnego administratora lub jednego z konsultantów Efecte.

Samodzielna konfiguracja

Zobacz przewodnik

Zapytaj o konsultację

Uzyskaj wycenę

Szukasz integracji z innymi systemami?

Dowiedz się więcej o naszych integracjach jako usłudze, REST API i nie tylko!

Zobacz więcej integracji