Lepsze wykrywanie zasobów IT dzięki Device42

Zasil Efecte CMDB mocą Device42

Baza Danych Zarządzania Konfiguracją Efecte (CMDB) wykorzystuje Device42 jako preferowanego partnera w zakresie technologii wykrywania IT.

Device42 oferuje najszersze i najgłębsze dostępne rozwiązanie do wykrywania IT i uzupełnia Efecte CMDB, integrując kompleksowe, hybrydowe chmury, funkcje automatycznego wykrywania, aby zapewnić dokładność i aktualność danych.

 

efecte-and-device42-logo
device42_discovery graphic (to replace screenshot 2)[20]

Zaawansowane odkrywanie

Dzięki Device42 uzyskujesz dostęp do informacji, które doskonale odzwierciedlają rzeczywistość w twoim środowisku, zapewniając całościowy obraz twojej infrastruktury IT, od fizycznych centrów danych i starszych systemów po zasoby w chmurze, usługi w chmurze i instancje obliczeniowe w chmurze.

Automatyzacja dzięki aktualnym danym o zasobach

Bardziej efektywne zarządzanie usługami IT i poprawa jakości reakcji dzięki szczegółowym informacjom dostarczanym przez Device42. Device42 uzupełnia procesy zarządzania usługami jako pojedyncze źródło prawdy, dzięki czemu można skrócić czas rozwiązywania problemów i zmniejszyć ryzyko związane ze złożonymi środowiskami IT.
 

Wybieraj Elementy Konfiguracji (CI) i łącz je podczas tworzenia zgłoszeń serwisowych. Synchronizuj dane, takie jak urządzenia, jednostki zasilające, części i stelaże, a następnie wyszukuj i nawiguj do zgłoszeń, które zawierają CI z Device42. Wszystkie zmiany można przeglądać w szczegółowym dzienniku audytu ze zdefiniowanym źródłem zmian i właściwościami, które zostały zaktualizowane.
device42-asset-list
visualize_IT graphic (to replace screenshot 4)[61]

Wizualizacja stanu IT

Automatycznie generowane diagramy Device42 zapewniają pracownikom IT "dostęp w każdej chwili" do wykresów wpływu, które jasno komunikują relacje między aplikacjami, komponentami sprzętowymi i obiektami (pomieszczeniami, budynkami). Dzięki znanym relacjom łatwiej jest przewidzieć skutki zmian i zoptymalizować alokację zasobów.

Całkowita transparentność

Wiele działów IT ma trudności z wykrywaniem problemów. W rezultacie ma to negatywny wpływ na średni czas naprawy (MTTR). Aby zmniejszyć część MTTR związaną z wykrywaniem problemów, organizacje muszą mieć dobry wgląd w swoje zasoby, gdzie się znajdują, jak są połączone z siecią i jaki mają wpływ na biznes.

Klienci Device42 zgłosili, że poprawili czas potrzebny na rozwiązanie problemu o co najmniej 30% i że mogą zidentyfikować przyczynę problemu o co najmniej 15% szybciej.

Insights+ Business App Composition Dependency Mapping (To replace Complete Transparency Screenshot)
device42-reporting

Prowadzenie Operacji z Wykorzystaniem Danych

Integrując kompleksowe dane, które są automatycznie i bezpiecznie wykrywane z Device42 z wbudowanymi, działającymi na żywo pulpitami nawigacyjnymi Efecte, masz stały wgląd w infrastrukturę i dokładne dane, aby podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje.