Efecte | Blogg och senaste trender om agil Service Management | Events

Efecte Blogg: Events

Ansvarsfull användning av AI - intervju med Päivi Rekonen

Vi fick äran att diskutera utvecklingen inom AI och dess implikationer för IT-branschen och dess...

Arbetslivets framtid - intervju med Dr. Daniel Susskind

I den här intervjun med Dr. Daniel Susskind dyker vi djupt in i frågan hur teknologi kommer påverka...