Ansvarsfull användning av AI - intervju med Päivi Rekonen

Ansvarsfull användning av AI - intervju med Päivi Rekonen

Embracing AI Responsibly - Interview with Päivi Rekonen

Vi fick äran att diskutera utvecklingen inom AI och dess implikationer för IT-branschen och dess kunder med Päivi Rekonen, en framstående strategisk rådgivare och professionell styrelseledamot. Med en karriär som sträcker sig över 25 år har Rekonen samlat på sig mycket erfarenhet inom teknik, som hon delade med sig av till oss. Låt oss ta en titt på hur man framgångsrikt kan arbeta med AI, ansvarsfrågor, utmaningar och strategier.

 

AI inom hälso- och sjukvård samt IT

Tatiana Chesniak: Låt oss börja vår konversation om AI. Eftersom det har skett många framsteg inom AI under de senaste åren, vad anser du vara de mest spännande utvecklingarna?

Päivi Rekonen: Det finns många, men en allmänt viktig utveckling, enligt min åsikt, är AI inom hälso- och sjukvård. Där har det skett betydande framsteg inom AI, så som bildanalys, läkemedelsutveckling, robotassisterade operationer, personifierade behandlingar och, naturligtvis, helhetsstöd för den administrativa avdelningen, såsom virtuell vård och virtuell doktorsassistans, vilka erbjuder enorma möjligheter inom hälso- och sjukvården. Dessa teknologier kan verkligen förbättra snabbheten och noggrannheten i diagnosen.

T: Hur ser du att IT-branschen kommer utvecklas med AI? Vad kan vi förvänta oss?

P: Jag tror att vi kan förvänta oss mycket. Självklart har AI funnits länge, det är inget nytt, men det ställer stora krav på IT-branschen att säkerställa ansvarsfull utveckling och implementering av AI. Användningen av AI-verktyg kräver noggranna överväganden av etiska och ansvarsfull AI-användning. Det är en möjlighet med stor potential, men vi måste balansera innovation med ansvar. Så skulle jag se på det.

 

Möjligheterna med AI

T: Tror du att möjligheterna skiljer sig åt mellan IT-leverantörers och kunders perspektiv när vi talar om AI eller införandet av den generativa AI:n?

P: Det handlar verkligen om att förstå vad som är relevant för en specifik bransch, vad är deras utmaningar? Leverantörer måste anpassa lösningar till branschspecifika problem, medan kunder måste bedöma hur AI kan förenkla och förbättra deras verksamhet. Företag som fokuserar på innovation och tar i bruk AI får redan betydande fördelar, inte bara i kostnadsbesparingar utan också i produkt- och tjänsteutveckling. I båda fallen - oavsett om man är leverantör eller kund - tror jag att man måste ha is i magen och hålla fokus, eftersom man snabbt kan gå vilse i detta område.

T: Du nämnde att AI kan hjälpa företag med produktutveckling. Hur kan AI användas för att skapa nya inkomstkällor för företag?

P: Om vi pratar om IT kan AI skapa nya inkomstkällor genom att förbättra befintliga tjänster, som chattbots, med hjälp av datadriven intelligens. Allt handlar om vilka datasystem du använder, de mönster du skapar och upptäcker, som du sedan omvandlar till säljbara lösningar. Ofta kan dessa lösningar hjälpa dina kunder att upptäcka, skydda och lösa problem med hjälp av data som de inte hade tillgänglig tidigare, men du som IT-leverantör, kan hämta den på ett ansvarsfullt sätt.

 

Ansvar och utmaningar inom AI

T: När du talar om ansvar, menar du säkerhetsaspekten av att använda AI?

P: Ja, en del är IT-säkerhet, absolut, men den andra delen handlar om datahantering. Det är av största vikt att se till att datamängderna är opartiska och används transparent för att behålla förklarbarhet, vilket är en avgörande faktor inom etisk AI.

T: Dessa teknologier erbjuder stora möjligheter, men det medför också utmaningar. Hur kan företag tackla de utmaningar som följer med AI, såsom partiskhet, etik, datakvalitet och så vidare?

P: Det börjar med engagemang på högsta nivå. VD:ar, ledningsteam och styrelser måste förstå AI-landskapet och dess möjligheter. Vad jag har sett i företag som är i framkant inom detta område är att de redan har börjat utnämna Head of AI, Chief AI Officers och skapat AI-styrelse för att hjälpa till att navigera i detta komplexa område. Företag borde erbjuda AI-utbildning, främja öppna diskussioner om ämnet och helt enkelt komma igång med pilotprojekt. Och självklart ta med och engagera sina anställda på den här resan.

 

Att omskapa framtiden

T: Nya teknologier kräver också nya tillvägagångssätt för att skapa något bättre. Hurdan borde processen vara för att påbörja automatiseringsresan inom företag?

P: För funktionella områden som HR, ekonomi och IT finns det redan många grundläggande teknologier och lösningar tillgängliga. Så varför uppfinna detta om och om igen? Här skulle jag säga att man borde använda färdiga lösningar och satsa resurserna på innovation någon annanstans.

När det gäller utveckling av nya produkter och tjänster handlar det verkligen om företagets kärna. Vad handlar din verksamhet om? Hur omskapar du kundens resa? Vad skapar du för kunden? Hur vill du att kundresan ska se ut?

Det är viktigt att stanna upp och tänka, är det en inkrementell resa eller är det en möjlighet att göra något helt nytt? Inom produkt- och tjänsteutveckling, fokusera särskilt på att omgestalta upplevelsen och glädja kunderna.

T: När beslutet att börja använda AI har tagits på styrelsenivå, hur kan företag främja nyfikenhet bland sina anställda och stödja dem genom den här resan?

P: Det kan finnas en rädsla för att inte veta vad som kommer att hända med ens jobb. Men vad jag har sett om och om igen under min karriär är att när människor börjar arbeta med och lära sig den nya tekniken börjar de omforma framtiden och blir ännu mer entusiastiska. Men som organisation måste du hjälpa människor att nå den punkten. Som vi diskuterade tidigare är det viktigt att experimentera. Organisationer måste underlätta lärande genom experimentering, innovationslabb och att ha en tydlig inriktning. Att vårda talang och involvera anställda i AI-resan är avgörande.

 

Allmänna AI-lagar

T: Självklart är det ett viktigt steg för företag att lära sig olika regler inom AI. Du har arbetat i många olika länder, vilka skillnader märkte du i AI-relaterade lagar?

P: AI-lagar utvecklas snabbt, särskilt i Europa. Jag tror dock att allmänna lagar, liknande GDPR, skulle gynna branschen. Om jag får drömma lite, skulle det vara utmärkt om några av de största länderna, jag pratar om USA, Kina och sedan Europa som en EU-enhet, skulle komma överens om ett gemensamt tillvägagångssätt.

Vi enades tidigare när nya teknologier utvecklades, till exempel när vi pratar om mobiltelefonstandarder och GSM-standarder. Om vi skulle komma överens nu också gällande AI-området så skulle det hjälpa till att främja branschöverskridande harmoni och framsteg.

Annars kommer olika kontinenter att utvecklas i olika takt. Och då måste företag lära sig och anpassa sig och utveckla på olika sätt, vilket kan bli ganska komplicerat.

 

Päivi Rekonen pratade om det här ämnet i sitt huvudtal i vårt årliga evenemang Digitalize and Automate 2023

Kolla på videon från evenemanget här!

 Tatiana Chesniak

Skriven av -

Tatiana is a Content Marketing Specialist at Efecte. Driven by her passion for marketing, she provides different types of content that reflect Efecte as a European market leader, an innovator in their space, and a bright place to work. Her professional goals include engaging the readers and shaping a strong image of Efecte in people’s minds.

Senaste artiklarna

Så här kommer du igång med AI inom Service management: 3 steg till framgång

mars 11, 2024

Den digitala transformationen har revolutionerat många områden för olika affärsverksamheter, men IT servicedesk har lämnats efter. Enligt Gartner..

LÄS MER

Trenderna inom Service Management 2024

januari 25, 2024

Nu är det nya året igång och jag vill dela med mig av några tankar och trender inom ITSM som vi ser under 2024 och framåt! 1. 2024 blir året för AI..

LÄS MER

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

december 5, 2023

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligens är ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en viss hype kring det också. I det här..

LÄS MER