Efecte | Blogg och senaste trender om agil Service Management | AI

Efecte Blogg: AI

Trenderna inom Service Management 2024

Nu är det nya året igång och jag vill dela med mig av några tankar och trender inom ITSM som vi ser...

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligensär ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en...

Artificiell intelligens — framtidens digitala arbetskamrat

Artificiell intelligens utgör en av de mest framträdande tekniska framstegen under de senaste...

Så här möjliggör artificiell intelligens effektivare problemhantering och bättre kundorientering

Användning av digitala verktyg i dagliga arbetsuppgifter ökar år efter år oberoende av bransch....

Ansvarsfull användning av AI - intervju med Päivi Rekonen

Vi fick äran att diskutera utvecklingen inom AI och dess implikationer för IT-branschen och dess...

Arbetslivets framtid - intervju med Dr. Daniel Susskind

I den här intervjun med Dr. Daniel Susskind dyker vi djupt in i frågan hur teknologi kommer påverka...

AI som superkraft i ITSM - intervju med Ewa Karczmarczuk

Idag har vi nöjet att återknyta med Ewa Karczmarczuk, en expert inom Conversational AI och...

Vägen till att komma igång med konversations-AI

Den senaste tiden har artificiell intelligens (AI) och specifikt konversations-AI varit två heta...