Efecte | Blogg och senaste trender om agil Service Management | Service Management

Efecte Blogg: Service Management

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligensär ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en...

Artificiell intelligens — framtidens digitala arbetskamrat

Artificiell intelligens utgör en av de mest framträdande tekniska framstegen under de senaste...

Så här möjliggör artificiell intelligens effektivare problemhantering och bättre kundorientering

Användning av digitala verktyg i dagliga arbetsuppgifter ökar år efter år oberoende av bransch....

Europeiska offentliga organisationer söker efter säkra, flexibla och lättanvända lösningar för Service Management

Efectes flexibla och lättanvända SaaS-lösningar kommer snabbt förändra oss till det första...

Från internt fokus till externa KPI:er – Vägen till framgång

Organisationer är beroende av mätvärden för att styra och utvärdera sin verksamhet. Vanligtvis har...