Efecte | Blogg och senaste trender om agil Service Management | Service Management

Efecte Blogg: Service Management

Trenderna inom Service Management 2024

Nu är det nya året igång och jag vill dela med mig av några tankar och trender inom ITSM som vi ser...

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligensär ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en...

Artificiell intelligens — framtidens digitala arbetskamrat

Artificiell intelligens utgör en av de mest framträdande tekniska framstegen under de senaste...

Så här möjliggör artificiell intelligens effektivare problemhantering och bättre kundorientering

Användning av digitala verktyg i dagliga arbetsuppgifter ökar år efter år oberoende av bransch....

Europeiska offentliga organisationer söker efter säkra, flexibla och lättanvända lösningar för Service Management

Efectes flexibla och lättanvända SaaS-lösningar kommer snabbt förändra oss till det första...

Från internt fokus till externa KPI:er – Vägen till framgång

Organisationer är beroende av mätvärden för att styra och utvärdera sin verksamhet. Vanligtvis har...