Europeiska offentliga organisationer söker efter säkra, flexibla och lättanvända lösningar för Service Management

Europeiska offentliga organisationer söker efter säkra, flexibla och lättanvända lösningar för Service Management

Efectes flexibla och lättanvända SaaS-lösningar kommer snabbt förändra oss till det första alternativet av tjänstehanteringsplattform för offentliga organisationer över hela Europa.

 

Datasäkerhet, rättslig efterlevnad, budgetvänlighet och värde för skattebetalarnas pengar är de allra viktigaste faktorer för europeiska offentligt finansierade organisationer när de investerar i programvarulösningar av digitalisering och automatisering.

Som följd av det här ser vi fler och fler offentliga organisationer som väljer Efectes lösning för deras SaaS -tjänstehantering. Efecte väljs inte bara för att den fyller alla krav för säkerhet, integritet och efterlevnad med nationell och EU-nivålagstiftning, utan också för de andra fördelar den medför.

Från vårdgivare till universitet och kommunala myndigheter har alla våra offentliga kunder en fantastisk historia att berätta om hur de har löst deras viktigaste utmaningar med Efecte. 

 

Många användningsfall i en prisvärd plattform 

 

Offentliga organisationer är alltid intresserade av att få snäva budgetar att sträcka sig längre, och en lösning är ersätta flera mjukvarusystem med ett som hanterar flera användningsfall.  

Ett bra exempel om det här är Istekki Oy som är en central IT-leverantör för städer, kommuner och sjukhus i hela Finland. De har använt Efecte för att ersätta separata system för CRM, projektledning, inköp, lagerhantering samt BI och analys. Nuförtiden istället för att ha tio centrala system, har de bara två: Efecte IT Service Management och lösning för fakturering.

Förutom att ge kostnadsbesparingar gör den här applikationen lättare för Istekki att analysera sin verksamhet. ”Hela försörjningskedjan har blivit mer transparent”, säger Kristo Jokela, Istekkis kundtjänstchef. ”Nu är det mycket lättare att förutse och prognostisera vår verksamhet.

I Storbritannien täcker Somerset Cancer Register (SCR) flera olika användningsfall med Efecte ITSM.  Sjukvårdsorganisationens totala lösning för sjukvården har antagits av 110 nationella hälsovårdsorganisationer över Storbritannien, vilket betyder att dess lilla team hanterar förfrågningar och utredningar från många olika intressenter. Med Efecte har man tillgänglig en verklig insikt över varje intressent för alla SCR-teammedlem, vilket inkluderar kontrakt, kontaktuppgifter, supporthistorik och kundprodukter.

SCR vill nu utöka Efecte till andra områden av sin verksamhet och har som slutmål att driva alla sina operationer på en Efecte-plattform. ”Vi blev lyckligt överraskade över att Efecte erbjöd allt vi skulle önska oss nu och i framtiden,” säger Roger Robe, Service Delivery Manager på Somerset Cancer Register.

 

Datasekretess, säkerhet och efterlevnad

 

När offentliga organisationer tillhandahåller medborgarnas personliga uppgifter fokuserar de på frågor om säkerhet, integritet och efterlevnad. När de väljer en SaaS-lösning, vänder de sig till lokala, europeiska leverantörer som förstår den lokala juridiska och regulatoriska miljön och tillhandahåller lösningar som hjälper organisationer att uppfylla sina skyldigheter.

Efterlevnad innehåller ofta flexibilitet i valet av molnmetoden som möter behoven hos den specifika organisationen. Vi kallar det här för ”Moln på dina egna villkor”. Efecte Cloud kan distribueras på plats i ditt eget datacenter eller i ett annat valfritt datacenter. Ett privat molnalternativ möjliggör alla fördelar av molnoperationer, såsom automatiserade uppdateringar och säkerhetskopieringar med möjligheten att möta de mest krävande behoven.  

När Keusote, den gemensamma social- och hälsovårdsmyndigheten i centrala Nyland i Finland, valde att implementera Efecte Identitets- och åtkomsthantering (IAM) 2019, var deras beslut driven av behov att följa Finlands nya lag om informationshantering i offentlig förvaltning. Keusote hanterar mer än 5000 användaridentiteter av permanent och tillfällig personal, så det behövde en kraftig lösning för identitetshantering.

Men även om efterlevnad var ett av Keusotes slutmål, var de också intresserade av den operativa effektiviteten som Efecte skulle kunna medföra. ”Tidigare kunde det ta upp till femton minuter att skapa manuellt ett enda användar-ID, så därigenom har Efecte sparat oss mycket tid och pengar”, säger Benita Kapp, Keusotes ICT Development Manager. Nuförtiden implementerar Keusote också Efectes ITSM och det ser fram emot att dra nytta av andra fördelar från en enda plattform för identitetsstyrning och ITSM.

 

Värde för skattebetalarnas pengar

 

Värde för skattebetalarnas pengar är en central faktor för offentligt finansierade organisationer och i de flesta fall är det faktiskt inbakat i upphandlingsregler. Därefter när Östra Finlands universitet (UEF) lanserade ett konkurrensutsatt anbud för en ny IT-tjänstehanteringslösning 2021, var prissättningen av mjukvaran en nyckelfaktor i urvalsprocessen.

Efecte fick höga poäng inte bara för prisvärd, flexibel och transparent prissättningsmodell utan också för det operativa värdet som Efectes ITSM-lösning kunde leverera. Som ett exempel har UEF kunnat ersätta e-post- och telefonsbaserade tjänster med ett centraliserad rapporteringssystem och en självtjänstportal för slutanvändare, vilket sparar tid och pengar medan den erbjuder snabbare och mer effektiv service.

Vår europeiska bas och vår kund-först-etos innebär att UEF och Efecte har kunnat utveckla en nära och produktiv arbetsrelation. Regelbundna möten mellan UEF och Efecte har möjliggjort att det två organisationerna har gemensamt utvecklat ny funktionalitet för Efecte-plattformen, såsom en whistleblower-tjänst som kommer att hjälpa UEF att följa den nya lagstiftningen.

”Efectes lokala experter har varit en betydande faktor för samarbetet, berättar Juhamatti Tillonen, IT chef på UEF. ” Det är fantastiskt att de lyssnar på kunder och att vi kan ömsesidigt utveckla systemet.”

 

Prata med oss om Efecte ITSM för din offentliga organisation

 

De här berättelserna ovan ger en smak av vad Efecte ITSM och Efecte IAM kan göra för offentliga organisationer, men vi inser att varje organisation har sina egna behov och utmaningar. Om du vill diskutera hur Efecte ITSM kan hjälpa din organisation, vänligen kontakta oss.

 

DA23 Email banners V3

 

 Efecte

Skriven av -

Senaste artiklarna

Så här kommer du igång med AI inom Service management: 3 steg till framgång

mars 11, 2024

Den digitala transformationen har revolutionerat många områden för olika affärsverksamheter, men IT servicedesk har lämnats efter. Enligt Gartner..

LÄS MER

Trenderna inom Service Management 2024

januari 25, 2024

Nu är det nya året igång och jag vill dela med mig av några tankar och trender inom ITSM som vi ser under 2024 och framåt! 1. 2024 blir året för AI..

LÄS MER

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

december 5, 2023

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligens är ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en viss hype kring det också. I det här..

LÄS MER