Efecte | Blogg och senaste trender om agil Service Management | Efecte

Efecte

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligensär ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en...

Europeiska offentliga organisationer söker efter säkra, flexibla och lättanvända lösningar för Service Management

Efectes flexibla och lättanvända SaaS-lösningar kommer snabbt förändra oss till det första...

Från internt fokus till externa KPI:er – Vägen till framgång

Organisationer är beroende av mätvärden för att styra och utvärdera sin verksamhet. Vanligtvis har...

Vad kan du lära dig av ITIL 4? Säkerställ en kundfokuserad tjänsteleverans

I februari 2019 introducerades ITIL 4, den senaste och fjärde versionen av ITIL-ramverket, som är...

Vägen till att komma igång med konversations-AI

Den senaste tiden har artificiell intelligens (AI) och specifikt konversations-AI varit två heta...