Artificiell intelligens — framtidens digitala arbetskamrat

Artificiell intelligens — framtidens digitala arbetskamrat

Artificiell intelligens utgör en av de mest framträdande tekniska framstegen under de senaste årtiondena, och allt fler företag överväger nu att integrera AI i sina verksamheter. Alltför ofta pratas det dock bara om att förbättra arbetseffektiviteten och de farhågor som användningen av AI kan medföra. Dessa perspektiv är viktiga, men vi vill även aktualisera en djupare diskussion om hur teknologier som artificiell intelligens påverkar arbetsupplevelsen. Precis som kundupplevelsen utgör arbetsupplevelsen en avgörande konkurrensfördel. 

AI-ITSM-mountain

För en väl fungerande arbetsupplevelse måste rätt förutsättningar för ett effektivt arbete finnas. Men trots att teknikanvändningen växer på arbetsplatser, är teknik inte alltid lösningen för högre produktivitet – i vissa fall är det snarare tvärtom. Faktum är att dålig fungerande teknologi och digitala tjänster underminerar motivationen och arbetsglädjen. 

Det finns organisationer som har kommit långt när det gäller digitalisering, till exempel användningen av digitala verktyg och datadrivenhet. Men för många är nästa steg att satsa mer på automatisering av rutinmässiga uppgifter. Alla organisationer borde överväga vilka arbetsuppgifter som kan automatiseras för att bli mer effektiva och förbättra arbetsmiljön, då det kommer frigöra tid för ett viktigare och mer meningsfullt jobb — vilket gynnar hela organisationen. 

Idag baseras en stor del av organisationers användning av artificiell intelligens på GPT. Men för att verkligen automatisera komplexa affärsprocesser och öka produktiviteten behöver vi se bortom GPT. Det finns andra AI-teknologier som spelar en avgörande roll när det kommer till att förstärka och automatisera arbetsprocesser inom olika affärsområden, som leverans, IT och kundtjänst.  

Chattbots är ett annat exempel som kan bidra positivt till arbetsupplevelsen. Tidigare generationens chattbots har haft ett dåligt rykte på grund av onaturliga och automatiserade konversationer — men faktum är att dagens moderna, självlärande botar är betydligt tidseffektivare. Med hjälp av AI kan botarna uppdateras kontinuerligt, komma ihåg liknande ärenden för att snabbare hitta lösningar och leverera lämpligare svar. För användarna är det avgörande att snabbt få hjälp, oavsett om det är från en person eller en maskin.  

Vi har bara börjat skrapa på ytan av vad artificiell intelligens kan erbjuda. Trots det är vi helt övertygade om att för många kommer AI snart att fungera som en "digital arbetskamrat". Den anpassar sig ständigt, vilket gör vårt arbete både mer effektivt och givande. Så om du inte redan har övervägt AI som en "digital arbetskamrat", är det nu rätt tid att göra det.

 

 Niina Hovi

Skriven av -

VP Culture & People at Efecte

Senaste artiklarna

Är dina personliga uppgifter trygga? Så här skiljer sig europeiska molntjänster från andra

november 3, 2023

Användningen av molntjänster har ökat under det senaste årtiondet så mycket att så gott som var och en av oss använder åtminstone en molntjänst på..

LÄS MER

Artificiell intelligens — framtidens digitala arbetskamrat

oktober 11, 2023

Artificiell intelligens utgör en av de mest framträdande tekniska framstegen under de senaste årtiondena, och allt fler företag överväger nu att..

LÄS MER

Så här möjliggör artificiell intelligens effektivare problemhantering och bättre kundorientering

oktober 11, 2023

Användning av digitala verktyg i dagliga arbetsuppgifter ökar år efter år oberoende av bransch. Nya teknologier och tjänster lanseras ständigt på..

LÄS MER