Miten työ muuttuu tulevaisuudessa? -haastattelu tohtori Daniel Susskindin kanssa

Miten työ muuttuu tulevaisuudessa? -haastattelu tohtori Daniel Susskindin kanssa

Unveiling the future of work Interview with Dr. Daniel Susskind Blog

Haastattelimme tohtori Daniel Susskindia teknologian vaikutuksesta työn tulevaisuuteen. Susskind toimii taloustieteen tutkimusprofessorina King's Collegessa Lontoossa ja vanhempana tutkijana Oxfordin yliopiston tekoälyn etiikkaa käsittelevässä instituutissa (Institute for Ethics in AI). Hänen näkemyksensä tarjoavat arvokkaita näkökulmia tekoälyyn, automaatioon ja niiden vaikutuksista työn tulevaisuuteen. 

 

Taustaa

Tatiana Chesniak: Taloustieteilijänä ja kirjailijana olet tutkinut laajasti teknologian vaikutusta työmarkkinoihin. Voisitko kertoa, mikä alun perin herätti kiinnostuksesi aiheeseen ja miksi päätit tutkia työn tulevaisuutta? 

Daniel Susskind: Kuulemme joka päivä tarinoita järjestelmistä ja koneista, jotka ottavat hoitaakseen tehtäviä ja toimintoja, joita viime aikoihin asti luulimme, että vain ihminen yksin voisi tehdä. Esimerkiksi lääketieteellisten diagnoosien teko ja autolla ajaminen, oikeudellisten sopimusten laatiminen ja rakennusten suunnittelu, musiikin säveltäminen ja uutisraporttien kirjoittaminen. Mitä tämä kaikki merkitsee suurelle osalle meistä, joille työ on tärkein, ellei jopa ainoa tulonlähteemme? Mielestäni tämä on yksi aikamme suurimmista kysymyksistä, ja siksi olen pohtinut sitä viimeiset kymmenen vuotta. 

TatianaNäkökulmasi kuulostaa kiehtovalta. Voisitko kuvata, miten tekoäly ja automaatio tulevat uudelleen muovaamaan työvoimaa tulevina vuosina? 

Daniel: Tekoälyn ja teknologian esiinmarssi tuo mukanaan yhden suuren haasteen: vaikka innovaatiot luovat ihmisille töitä, kaikki eivät välttämättä pysty tekemään senkaltaisia töi. Syy voi olla, että ihmisillä ei ole oikeanlaisia taitoja tai kapasiteettia työn tekemiseen. Tämä muodostuu merkittäväksi haasteeksi parin seuraavan vuosikymmenen aikana - kuinka uudelleenkouluttaa ihmisiä täyttämään näiden uusien työtehtävien vaatimuksia. Emme joudu kohtaamaan massatyöttömyyden haasteita, vaan työvoiman uudelleensijoittamisen haasteita. 

 

Miten sopeutua tekoälyn aikaansaaman työn muutokseen?

Tatiana: Voivatko ihmiset tehdä jotain varmistaakseen uransa tässä tulevaisuuden muuttuvassa työmaailmassa? 

Daniel: Yleisesti ottaen voin hahmotella kaksi toimintasuunnitelmaa. Ensinnäkin sellaisten taitojen hallitseminen, jotka kilpailevat niiden tehtävien kanssa, joissa tekoäly ei ole kovin hyvä, kuten luovuus-, viestintä- ja ongelmanratkaisu. Toisena vaihtoehtona on sellaisten taitojen kehittäminen, jotka liittyvät näiden teknologioiden suunnitteluun, käyttöön ja rakentamiseen. 

Yksinkertaisesti sanottuna joko yrität olla sellainen henkilö, joka pystyy kilpailemaan näiden teknologioiden kanssa, tai sitten haluat olla sellainen henkilö, joka pystyy rakentamaan näitä teknologioita. Sinun ei ainakaan pitäisi kouluttautua tekemään sellaisia rutiinitehtäviä, joissa nämä teknologiat ovat jo edistyneitä.  

Tatiana: Tämän pitäisi antaa selkeät toimintaohjeet ihmisille, jotka ovat huolissaan työpaikoistaan. Minkä tyyppisiä työpaikkoja odotat syntyvän tai lisääntyvän tekoälyn yleistymisen myötä? 

DanielMielestäni on tärkeää siirtää huomio "työpaikoista" tiettyihin työtehtäviin ja toimintoihin, joista tulee elintärkeitä tekoälyn aikakaudella. On luonnollista, että markkinan muuttuessa jotkin työtehtävät katoavat, kun taas toisten merkitys kasvaa. Esimerkiksi sairaanhoitajan roolia määrittelevät tehtävät eroavat nykyään merkittävästi muutaman vuosikymmenen takaisista tehtävistä, vaikka ammattinimike on pysynyt samana. Meidän pitäisi siis sen sijaan kysyä, millaiset työtehtävät ja toiminnot ovat tulevaisuudessa arvokkaita ja tärkeitä? 

Ja vastauksena tähän, uskon, että kyse on tehtävistä, jotka mainitsin aiemmin. On joko halu oppia tekemään tehtäviä, joiden avulla voi kilpailla tekoälyn tuomien järjestelmien ja koneistojen kanssa, tai suorittaa työtehtäviä, joiden avulla voit olla rakentamassa niitä. 

 

Oikea lähestymistapa päättäjille

Tatiana: Millaisia ohjeita antaisit päätöksentekijöille, erityisesti teknologiajohtajille ja tietohallintojohtajille, jotta he voisivat määrittää oikean lähestymistavan tekoälyn käyttöönottoon liiketoiminnassaan? 

Daniel: Mielestäni tärkein asia, joka organisaation johtajan on pidettävä mielessä, on: "Minkä ongelman yritän ratkaista asiakkaitani varten?". Ja voinko käyttää näitä teknologioita ongelman ratkaisemiseen eri tavalla?" Tämä on yksi työni teemoista: kannustan johtajia keskittymään tulospohjaiseen ajatteluun prosessipohjaisen ajattelun sijasta. Todellinen haaste piilee teknologian hyödyntämisessä tuloksen parantamiseksi ilman perinteisiä prosesseja, joihin he ovat tottuneet. 

 

Tekoälykö luovaa

Tatiana: Näkemyksesi korostaa tuloskeskeisyyden tärkeyttä. Onko sinulla joitakin poikkeuksellisia esimerkkejä tekoälyn käytöstä? 

Daniel: Toki! Teknologian uusimmassa aallossa on mielenkiintoista, mutta myös jännittävää ja huolestuttavaa se, että se ei enää suorita vain rutiininomaisia toistuvia töitä. Teknologia on alkanut ottaa hoitaakseen sellaisia tehtäviä ja toimintoja, joita vielä äskettäin luulimme, että vain kaikkein taitavimmat ihmiset osaavat. Järjestelmiä ja koneita ei käytetä pelkästään esimerkiksi monimutkaisten laskutoimitusten suorittamiseen, vaan niitä voidaan nyt käyttää myös koodin kirjoittamiseen.  

Teknologian avulla voimme nyt tehdä asioita, jotka aiemmin saattoivat vaatia todella luovaa ohjelmistosuunnittelijaa. Ja tämä on mielestäni se, mitä näemme tapahtuvan koko työelämässä - teknologiat siirtyvät rutiininomaisista ja toistuvista työtehtävistä ei-rutiininomaisiin, monimutkaisiin työtehtäviin. Ja kuten sanoin, juuri se on mielestäni jännittävää tässä kaikessa, vaikkakin se on joillekin ihmisille huolestuttavin osa nykyteknologian kehityksessä.  

Tatiana: Kuulostaa siltä, että meidän pitäisi varautua siihen, että tekoäly tulee valtaamaan monia asiantuntijatason työpaikkoja. 

Daniel: Aivan oikein. Ajattele esimerkiksi Chat GPT:tä. Vielä aivan viime aikoihin asti sanottiin, että teknologia ei koskaan pysty suorittamaan tehtäviä, jotka vaativat luovuutta ihmisiltä. Ja kuitenkin juuri siinä GPT tai koko teknologiaperhe ovat erityisen hyviä. 

 

Ihmisen ja tekoälyn yhteistyö

Tatiana: Juuri niin. Voimme todellakin nähdä, että tekoälyn käyttö lisääntyy myös luovemmissa tehtävissä. Vaikka vielä on epävarmaa, miten tekoälyn käyttöönotto kehittyy ja laajenee, meidän pitäisi mielestäni jo nyt miettiä tekoälyn ja ihmisälyn yhteensovittamista. Miten mielestänne voimme suunnitella tekoälyteknologioita, jotka pikemminkin täydentävät kuin korvaavat ihmisälyä? 

DanielMielestäni kysymys siitä, miten voimme muuttaa teknologisen kehityksen suuntaa siten, että siitä on eniten hyötyä ihmisille, on luultavasti tärkein kysymys, joka johtajien ja näitä teknologioita suunnittelevien ihmisten on kohdattava. Ja uskon, että kysymys voidaan ratkaista monin eri tavoin. 

Kerron esimerkin verojärjestelmästä Yhdysvalloista. Heillä on useita esimerkkejä, joissa heidän verojärjestelmänsä kannustaa johtajia käyttämään koneita tehtävien suorittamiseen ihmistyövoiman palkkaamisen sijaan. Kun käytetään koneita, ei tarvitse huolehtia palkkaverosta eikä työlainsäädännön monimutkaisuudesta ja muista työntekijöihin liittyvistä seikoista. Juuri nyt Yhdysvalloissa on meneillään mielenkiintoinen työ, jonka tavoitteena on muuttaa verojärjestelmän kannustimia ja rohkaista yritysjohtajia toimimaan päinvastoin - lisäämään työntekijöitä koneiden käytön sijaan. Mielestäni poliittisten päättäjien on pohdittava tätä kysymystä kaikkialla maailmassa, eikä ainoastaan verojärjestelmien osalta. 

 

Tekoälyn sääntelyn tulevaisuus

Tatiana: Näyttää siltä, että politiikkaa on mukautettava paljon, jotta tämänkaltainen kehitys voidaan estää. Politiikasta puheen ollen, mitä suuntauksia näet tekoälyä koskevissa säännöksissä erityisesti Euroopassa? 

Daniel: Yksi haasteista, joita kohtaamme tällä hetkellä, on se, että eri säännösten raamit, joita meillä on monilla työelämän osa-alueilla, on suunniteltu hyvin erilaista taloudellista ympäristöä varten. Haasteena on se, että tekoälyn kaltaiset teknologiat mahdollistavat sen, että ihmiset, jotka eivät ole perinteisiä lääkäreitä, lakimiehiä tai kirjanpitäjiä, voivat tehdä työtä, joka vaatii alan ammattiosaamista. Näin ollen sääntely-ympäristö, jonka rakensimme tietynlaisten työntekijöiden tai instituutioiden käyttäytymisen muokkaamiseksi, ei yksinkertaisesti enää päde. Vastauksena kysymykseesi, mitä tapahtuu sääntelylle Euroopassa? Mielestäni se tarvitsee perustavalaatuisen uudistuksen. 

 

Vapauta tekoälyn potentiaalia liiketoiminnallesi

Tatiana: Mitä sanoisit yrityksille, jotka eivät ole vielä hyödyntäneet tekoälyä? Mitä haluaisit heidän ottavan huomioon? 

Daniel: Keskeinen kysymys on, pidetäänkö tekoälyä uhkana vai mahdollisuutena. Jos yrität vastustaa näitä teknologisia suuntauksia ja olet teknologisesti takajaloillasi, tämän hetken tapahtumat voivat tuntua melko uhkaavilta. Sanoisin, että nämä teknologiat ovat kuitenkin hyvin jännittäviä. Ne ovat myös suuri mahdollisuus ja ne tarjoavat keinoja ratkaista nykyisiä ongelmia tehokkaammin ja tuloksellisemmin kuin koskaan aiemmin. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että nämä teknologiat ovat mahdollisuus, jos olet niitä kohtaan vastaanottavainen, ja luultavasti uhka, jos yrität jättää ne huomiotta

Teknologiaa pohdittaessa kannattaa oikeastaan aloittaa tyhjältä paperilta, unohtaa tietty instituutio, johon kuulut, unohtaa tietyt tavat, joilla asioita on tehty aiemmin. Sen sijaan kannattaa kysyä, miten voitte käyttää teknologiaa näiden tulosten saavuttamiseen perustavanlaatuisesti erilaisilla tavoilla, kun otetaan huomioon tulokset, joita yritätte saavuttaa organisaationa. 

TatianaEli toisin sanoen tekoälymatkan alkupuolella tulee astua syrjään kaikesta siitä, mitä on vuosien varrella noudatettu, ja sen sijaan tarkastella liiketoimintaa täysin uudella tavalla. 

DanielJuuri niin. Koska houkutuksena on kysyä, miten voin käyttää teknologiaa tehdäkseni sen, mitä olen aina tehnyt, mutta tehokkaammin ja vaikuttavammin? Ja näin ajatellessasi menetät todellisen mahdollisuuden hyödyntää tekoälyä parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Tulevaisuuden jännittävimmät tekoälysovellukset

Tatiana: Uskon, että tämä tiivistää täydellisesti tuloskeskeisen ajattelun merkityksen, kun tarkastellaan eri tapoja tekoälyn käyttöönotolle. Mitä pidätte tekoälyn lupaavimpina käyttötapoina lähitulevaisuudessa? 

Daniel: Mielenkiintoisinta on mielestäni niin sanotun "affektiivisen tietojenkäsittelyn" kehittäminen. Ne ovat järjestelmiä, jotka on suunniteltu havaitsemaan ihmisten tunteita ja reagoimaan niihin. Tällä hetkellä teknologian käyttöä kehitellään mielenkiintoisiin tehtäviin, jotka ovat aiemmin vaatineet ihmisten välistä vuorovaikutusta tai ihmisen kädenjälkeä. Tämä on mielestäni yksi silmiinpistävimmistä ja huolestuttavimmista kehitysaskelista; teknologian käyttö osa-alueilla, joilla luulimme ihmistaitojen olevan välttämättömiä.  

 

Mitä odottaa Digitalize and Automate 2023 -tapahtumalta?

Tatiana: Kiitos, että jaoit nämä näkemykset. Olen nyt vieläkin kiinnostuneempi tulevasta puheestasi Digitalize and Automate 2023 -tapahtumassa. Voisitko kertoa, mitä on odotettavissa? 

DanielToki. Haluan kuvata, mitä teknologiamaailmassa todella tapahtuu tällä hetkellä. Tekoälyyn liittyen on niin paljon hypetystä ja ladattuja odotuksia. Haluan katsoa tämän hypetyksen taakse ja yrittää tunnistaa tärkeimmät asiat, joita teknologian maailmassa tapahtuu. Selvitän myös, mitä tämä tarkoittaa työn tulevaisuudelle. 

Haluan myös keskittyä siihen, miten ihmisten pitäisi toimia kaikkien mahdollisten ideoiden suhteen, jotta ne saataisiin takaisin maan pinnalle/realisoitua. Tuon yhteen ne asiat, joita johtajana ja työntekijänä sinun pitäisi miettiä ja miten valmistautua, jotta menestyisit tulevaisuuden työmaailmassa. 

Tatiana: Odotan innolla puhettasi. Kiitos arvokkaista näkemyksistäsi, jotka jaoit kanssamme tänään. 

DanielKiitos mahdollisuudesta tulla juttelemaan näistä mielenkiintoisista aiheista. 

 

Jos haluat tutkia tarkemmin, miten tekoäly voi vaikuttaa tuottavuuteen ja IT-prosesseihin ja löytää konkreettisia tapoja sen tuoman muutoksen omaksumiseen, kutsumme sinut osallistumaan maksuttomaan vuotuiseen tapahtumaamme Digitalize and Automate 2023.

Älä missaa tilaisuutta kokea Danielin puhetta livenä 19. syyskuuta! 

 

Lue lisää tapahtumasta täältä! 

 

Meet Dr. Daniel Susskind - Keynote Speaker at Digitalize and Automate 2023

 

 Tatiana Chesniak

Kirjoittaja -

Tatiana is a Content Marketing Specialist at Efecte. Driven by her passion for marketing, she provides different types of content that reflect Efecte as a European market leader, an innovator in their space, and a bright place to work. Her professional goals include engaging the readers and shaping a strong image of Efecte in people’s minds.

Tuoreimmat artikkelit

Tekoälyn käyttöönotto IT-palvelunhallinnassa: 3 askelta menestykseen

maaliskuuta 1, 2024

Digitaalinen transformaatio on mullistanut monia nykyaikaisen liiketoiminnan osa-alueita, mutta IT-palvelunhallinta on jäänyt jälkeen. Gartnerin..

LUE LISÄÄ

Miten HR hyödyntää Efecteä? -haastattelussa HR-johtajamme Niina Hovi

joulukuuta 14, 2023

Taustaa Kaisa: Kertoisitko lyhyesti taustasi, kuka olet? Niina: Olen Niina Hovi, vastaan henkilöstöstä ja kulttuurista Efectellä ja olen toiminut..

LUE LISÄÄ

Miten tekoälyä hyödynnetään vastuullisesti – Päivi Rekonen haastattelussa

lokakuuta 25, 2023

Keskustelimme Päivi Rekosen kanssa tekoälyn kehityksestä ja vaikutuksista IT-alalla. Rekonen on kokenut strategiakonsultti ja hallitusammattilainen...

LUE LISÄÄ