EffieAI_ECSM_Graphic
effie-ai-illustration-4

Efecte Effie AI asiantuntijoille

Virtuaaliassistentti, joka antaa asiantuntijoillesi uusia supervoimia! Keräsimme esitteeseen tärkeimpiä syitä siitä miten tekoäly voi auttaa asiantuntijoitasi.

effie-ai-illustration-4

Etkö ehtinyt viimeiseen webinaariin: Miten AI kehittää palvelunhallintaa?

Join the webinar to learn more about GPT-powered Chat
Asiantuntijoiden Effie AI on virtuaaliassistentti palvelunhallintasi tueksi. Se käyttää generatiivista tekoälyä ja antaa asiantuntijoillesi uusia supervoimia - auttaen sinua ratkomaan ongelmia nopeammin ja edullisemmin.

Mitä ominaisuuksia Effie AI tuo asiantuntijoidesi työn tueksi?

Kolme tuottavuutta parantavaa ominaisuutta auttaa asiantuntijoitasi hoitamaan useampia chat-keskusteluja, vastaamaan sähköposteihin ja ratkaisemaan tikettejä nopeammin.

chat-icon

Effie AI Chat

Käy useampia chat-keskusteluja samanaikaisesti

Auta asiantuntijoitasi vastaamaan useampaan chat-keskusteluun yhtä aikaa. Effie AI Chat luo automaattisesti relevantteja ja hyödyllisiä chat-vastauksia napin painalluksella.

  • Luo tarkkoja, kontekstisidonnaisia vastauksia
  • Muokkaa epäselviä lauseita helpommin ymmärrettäväksi
  • Ennustava tekstinsyöttö ajan säästämiseksi
  • Kirjoittaa haluamasi kieliasun mukaisesti
email-icon

Effie AI Email

Vastaa nopeammin sähköposteihin

Paranna asiantuntijoidesi tuottavuutta ja laske sähköpostien vastausaikaa. Kun tarvitset vastauksia nopeasti, Effie AI email luo automaattisesti fiksuja, relevantteja vastauksia sähköpostiin napin painalluksella.

  • Luo tarkkoja, kontekstisidonnaisia ehdotuksia
  • Kääntää epäselviä lauseita helpommin ymmärrettäväksi
  • Ennustaa tekstinsyöttöä ajan säästämiseksi
  • Kirjoittaa haluamasi kieliasun mukaisesti
tickets-icon

Effie AI Ticket

Ratkaise tikettejä nopeammin

Effie AI Ticket säästää asiantuntijoidesi aikaa kategorisoimalla uudet tiketit, luomalla yhteenvedon ongelmasta ja ehdottamalla vastauksia aiemmin ratkaistujen tikettien perusteella.


“Chat-palvelun käyttö IT-Palvelunhallinta-alustalla on merkittävästi laskenut tukipyyntöjen vastausaikaa. Aiemmin tukipyyntöihin vastaamiseen kului 4 minuuttia, kun nyt vastaamme 1-2 minuutissa”

Teemu Mikkonen, Service Delivery Manager, InfoCare

Miksi ottaisit Effie AI:n asiantuntijoidesi käyttöön?

Kustannukset pienenevät

Effie AI pienentää tiketöinnin kustannuksia mahdollistaen useampien kyselyjen hoitamisen samanaikaisesti ja tehokkaasti.

Tuottavuutta nopeasti

Yksinkertaiset sähköpostien ja tiketöinnin konfiguraatiotyökalut auttavat sinut alkuun nopeasti.

Datan ja tekoälyn valvonta on käsissäsi

Effie AI:n avulla voit hallita miten ja missä tietojasi säilytetään ja käsitellään ja mitä generatiivisia tekoälymalleja käytät.

Saavuta tavoitteesi

Effie AI nopeuttaa digitaalisen kehityksen tavoitteidesi saavuttamista automatisoimalla rutiineja ja parantamalla tuottavuutta.

Lisäarvoa pidemmällä aikavälillä

Effie AI hyödyntää nykyistä dataasi ja muuttuu ajan mittaan yhä täsmällisemmäksi oppimalla datan lisääntyessä, parantaen asiantuntijoiden tuottavuutta koko ajan.

Työntekijätyytyväisyys

Vähemmän rutiininomaisia työtehtäviä ja enemmän aikaa monimutkaisempien ongelmien ratkaisuun ja oppimiseen. Kukapa ei olisi tyytyväinen?

Effie AI

Testaa Effie AI:ta

Haluatko kuulla lisää Effie AI:sta? Järjestämme demon mielellämme!

Effie AI