Miten tekoälyä hyödynnetään vastuullisesti – Päivi Rekonen haastattelussa

Miten tekoälyä hyödynnetään vastuullisesti – Päivi Rekonen haastattelussa

Embracing AI Responsibly - Interview with Päivi Rekonen

Keskustelimme Päivi Rekosen kanssa tekoälyn kehityksestä ja vaikutuksista IT-alalla. Rekonen on kokenut strategiakonsultti ja hallitusammattilainen. Yli 25 vuotta kestäneen uransa aikana Rekoselle on kertynyt runsaasti kokemusta teknologia-alalta. Juttelimme muun muassa tekoälyn käyttöönotosta ja siihen liittyvistä vastuista, haasteista ja strategioista tekoälyn menestyksekkääseen hyödyntämiseen.

Tekoäly terveydenhuollon ja tietotekniikan alalla

 

Mikä teistä nousee kaikkein mielenkiintoisimpana tekoälyn viimeiaikaisena kehitysaskeleena esiin?

Päivi Rekonen: Yksi tärkeimmistä kehitysaskeleista on mielestäni tekoälyn hyödyntäminen terveydenhuollossa. Merkittäviä edistysaskeleita ovat muun muassa kuvien automaattinen analysointi, uusien lääkkeiden kehittäminen, robotiikan tukemat kirurgiset toimenpiteet, yksilölliset hoidot sekä tietysti koko taustatuki, kuten virtuaalihoitajat ja virtuaaliapulaiset. Tekoälyteknologiat luovat mittavia mahdollisuuksia terveydenhuollolle ja pystyvät merkittävästi tehostamaan diagnoosien nopeutta ja tarkkuutta.

 

Kuinka näet IT-alan kehittyvän tekoälyn myötä? Mitä meidän tulisi odottaa?

Mielestäni voimme odottaa paljon. IT:n tulee varmistaa, että tekoälyä kehitetään ja käytetään vastuullisesti. Tekoälyn työkalujen käyttö vaatii huolellista harkintaa eettisten ja vastuullisten käytäntöjen suhteen. Tekoälyssä on suurta potentiaalia, mutta sen käyttö vaatii myös tasapainoilua innovaation ja vastuullisuuden välillä. Tästä näkökulmasta tarkastelisin tilannetta.

 

Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet

Millaisia mahdollisuuksia näet IT-toimittajien ja asiakkaiden näkökulmasta tekoälyn tai generatiivisen tekoälyn käyttöönotossa?

Tässä kysymyksessä on oleellista ymmärtää, mitkä asiat nähdään merkityksellisinä ja millaisia ongelmia näihin asioihin liittyy. Toimittajien on sovitettava ratkaisunsa alakohtaisiin haasteisiin, kun taas asiakkaiden on pohdittava, miten tekoäly voi yksinkertaistaa ja tehostaa heidän toimintaansa. Tekoälyä hyödyntävät yritykset ovat jo saaneet aikaan merkittäviä etuja, ei ainoastaan kustannussäästöinä vaan myös tuote- ja palvelukehityksessään. Riippumatta siitä, oletko toimittaja vai asiakas - koska kehitys on nopeata, mielestäni on edettävä harkiten, jotta varmistetaan kehitystyöhön liittyvät oikeansuuntaiset valinnat. 

 

Mainitsit, että tekoäly voi auttaa yrityksiä tuotekehityksessä. Millaisia uusia tulonlähteitä tekoäly voi tuottaa?

IT-alalla tekoäly voi luoda uusia tulonlähteitä parantamalla nykyisiä palveluja, kuten chatbotteja, hyödyntämällä datavetoista tekoälyä.

Tämä palautuu siihen, millaisia tietojärjestelmiä käytät ja millaisia toimintamalleja tunnistat, joita voidaan muuntaa käytännöllisiksi ratkaisuiksi. Usein ratkaisut auttavat asiakkaitasi havaitsemaan, suojaamaan ja ratkaisemaan ongelmia käyttämällä tietoa, joka ei ollut heille aiemmin saatavilla, mutta jota voit nyt hakea vastuullisesti.

 

Tekoälyyn liittyvä vastuu ja erilaiset haasteet

Liittyykö vastuu tietoturvaan tekoälyn käytössä?

Kyllä. Tietoturvan lisäksi myös tietojen hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. On taattava, että tietokokonaisuudet ovat puolueettomia ja läpinäkyviä, mikä on eettisen tekoälyn kannalta kriittisen tärkeätä.

 

Miten yritykset voivat käsitellä tekoälyyn liittyviä haasteita, kuten ennakkoluuloja, eettisiä näkökohtia ja tietojen laatua?

Tarvitaan ylimmän johdon sitoutumista. Toimitusjohtajien, johtoryhmien ja hallitusten on ymmärrettävä tekoälyn maailmaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Alan johtavissa organisaatioissa on jo perustettu uusia rooleja kuten Head of AI ja tekoälyasiantuntijoiden rooleja. Niissä on perustettu myös ohjausryhmiä osaamisalueen hallinnointiin. Yritysten tulisi myös tarjota koulutusta tekoälyn käyttöönottoon, edistää avointa keskustelua ja aloittaa pilottihankkeita. Ja tietysti työntekijät on innostettava ja sitoutettava kokonaisuudessaan.

 

Uudenlainen tulevaisuus

Uusien teknologioiden käyttöönotto vaatii myös toimintatapojen uusiutumista.  Miten yritysten tulisi aloittaa automatisointi?

Henkilöstöhallinnolle, talousosastolle ja IT-osastolle löytyy useita perusteknologioita ja valmiita ratkaisuja on jo saatavilla. Olisi järkevää hyödyntää olemassa olevia valmiita ratkaisuja ja säästää resursseja innovatiivisempiin hankkeisiin.

Kun on kyse uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä, on tärkeää harkita, millainen yrityksesi on, miten se määrittelee liiketoimintansa ja mitä se pyrkii tarjoamaan asiakkailleen. Asiakaspolut ovat keskeinen osa tätä prosessia. Miten asiakaspoluilla halutaan edettävän? Millaista asiakaskokemusta halutaan tarjota asiakkaille?

On tärkeää tunnistaa, onko kyse pienistä askelista vai mahdollisuudesta kokonaisvaltaisempaan muutokseen. Erityisesti uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä on hyvä keskittyä asiakkaan matkan uudistamiseen ja positiivisten kokemusten luomiseen.

 

Kun yrityksen hallitus on tehnyt päätöksen tekoälyn käyttöönotosta, miten yritys voi innostaa ja tukea työntekijöitä tässä prosessissa?

Tekoälyn kehityksen seurauksena monelle voi syntyä pelko siitä, mitä omalle työlle tapahtuu. Mutta kun ihmiset alkavat työskennellä ja oppivat uutta teknologiaa, he alkavat unelmoida uudenlaisesta tulevaisuudesta. Organisaationa on tärkeää auttaa työntekijöitä saavuttamaan tämä vaihe. Kuten aiemmin keskustelimme, kokeilu on tärkeää, ja yritysten on mahdollistettava oppiminen kokeilujen, innovaatiokeskuksien ja selkeiden suuntaviivojen avulla. Kyvykkyyksien kehittäminen ja työntekijöiden osallistaminen tekoälyprosessiin ovat ratkaisevan tärkeitä asioita.

 

Tekoälyn käytön säännönmukaisuus

Yritysten on perehdyttävä myös teköalyn käytön säännönmukaisuuteen. Olette työskennelleet monissa eri maissa, mitä eroja huomasitte tekoälyyn käyttöön liittyvissä säädöksissä?

Tekoälyn sääntely on vasta kehittymässä Euroopassa. Uskon kuitenkin, että vastaavat yleiset säädökset, kuten GDPR, olisivat hyödyllisiä. Olisi hyvä, jos maailman suurimmat toimijat, Yhdysvallat, Kiina ja EU, tekisivät yhteistyötä ja sopisivat yhteisistä säännöistä.

Olemme aikaisemminkin tehneet yhteistyötä uusien teknologioiden kehittämisessä, esimerkiksi matkapuhelin- ja GSM-standardien kehityksessä. Jos tekisimme yhteistyötä myös tekoälyn sääntelyssä, se edistäisi alan yhtenäisyyttä ja kehitystä.

Ilman yhteistyötä etenemme eri vauhdilla ja yritykset oppivat, sopeutuvat ja kehittyvät omilla tavoin. Kehitys voi silloin olla varsin monimutkaista. Erityisesti yrityksille, jotka toimivat globaalilla tai kansainvälisellä areenalla, yhteiset standardit olisivat erittäin hyödyllisiä. 

Päivi Rekonen puhui myös tekoälyn nykytilasta ja sen vaikutuksista IT-alaan vuotuisessa Digitalize and Automate 2023 -tapahtumassamme.

Katso video tapahtumasta!

 Efecte

Kirjoittaja -

Tuoreimmat artikkelit

Tekoälyn käyttöönotto IT-palvelunhallinnassa: 3 askelta menestykseen

maaliskuuta 1, 2024

Digitaalinen transformaatio on mullistanut monia nykyaikaisen liiketoiminnan osa-alueita, mutta IT-palvelunhallinta on jäänyt jälkeen. Gartnerin..

LUE LISÄÄ

Miten HR hyödyntää Efecteä? -haastattelussa HR-johtajamme Niina Hovi

joulukuuta 14, 2023

Taustaa Kaisa: Kertoisitko lyhyesti taustasi, kuka olet? Niina: Olen Niina Hovi, vastaan henkilöstöstä ja kulttuurista Efectellä ja olen toiminut..

LUE LISÄÄ

Miten tekoälyä hyödynnetään vastuullisesti – Päivi Rekonen haastattelussa

lokakuuta 25, 2023

Keskustelimme Päivi Rekosen kanssa tekoälyn kehityksestä ja vaikutuksista IT-alalla. Rekonen on kokenut strategiakonsultti ja hallitusammattilainen...

LUE LISÄÄ