ITSM | Egenskaper

ITSM     |     EGENSKAPER     |     JÄMFÖRELSE     |    BÄSTA PRAXIS     |    VANLIGA FRÅGOR

Efecte ITSM omfattar:

  • Tjänstehanteringsprocesser, t.ex. incidenthantering, förfrågningar och ändringar
  • Allmän hantering, till exempel efterfrågan, informationssäkerhetshantering och underleverantörshantering
  • Tjänstekonfigurationshantering i en Configuration Management-databas (CMDB)
  • Tekniska hanteringsprocesser, till exempel implementeringshantering
  • Självtjänst för anställda, samarbetspartner, kunder osv.
  • Omfattande rapporteringsegenskaper
  • AI-egenskaper m.m.

Ladda ned beskrivningen av lösningen

ITIL 4-processer

Efecte ITSM stödjer ITIL 4. ITIL erbjuder ett starkt ramverk för bästa praxis inom identifiering, planering, leverans av IT-tjänster och support. Förfarandena kan anpassas och tillämpas i alla affärsverksamheter och organisationsmiljöer.

ITIL 4
efecte portal self-service

Efecte självtjänstportal

Efecte Self-Service erbjuder lättillgänglig support för dina anställda och din affärsverksamhet. Öka effektiviteten och transparensen i ditt företag genom att erbjuda information och support för alla tänkbara användarbehov på ett och samma ställe.

CMDB

En Configuration Management-databas (CMDB) innehåller detaljinformation om servrar, applikationer osv., tillsammans med data om deras beroenden och förhållanden.

ITSM-CMDB
Tablero Kanban

Efecte Kanban-tavla

Efectes Kanban-tavla ger helt ny insyn och transparens i alla processer, team och funktioner. Med tavlan får du översikt över och insyn i alla objekt från IT- till företagstjänster, till och med i CMDB. Vår fullständigt integrerade Kanban-tavelvy ger alla användare möjlighet att skapa Kanban-tavlor om vilka data som helst i servicehanteringsverktyget.

Visuell automatisering av arbetsflöden

Efecte Visual Workflow Automation gör det enkelt för användare att skapa, övervaka och utveckla arbetsflöden med de inbyggda noderna och drag-and-drop-funktionaliteten.

Visual Workflow
Efecte Visual Analyzer

Efecte Visual Analyzer

När tjänster, processer och objekt blir alltmer integrerade, ökar kopplingarna mellan objekten samtidigt som de hanterade ärendena blir mer invecklade. Efecte Visual Analyzer är det perfekta verktyget för att studera dessa kopplingar. Med verktyget ser du alla kopplingar mellan tjänster, människor och objekt. Du kan enkelt klicka på en vy för att expandera den eller gå djupare in i ett aktuellt ärende.

Chat

Med Efecte Chat for Service Desk kan organisationer förenkla supportprocesserna och effektivisera kundservicen. När supportpersonalen får direkt kontakt med slutanvändarna kan de lösa problem redan innan det blir nödvändigt att öppna en supportbiljett.

Efecte Chat
Efecte Virtual Coach

Virtual Coach

AI-baserade Virtual Coach hjälper din supportpersonal att arbeta effektivare och lösa rutinproblem snabbare. Läs mer om fördelarna med Virtual Coach.