Miksi identiteettien hallinta ja palvelujen digitalisointi puhuttaa?

Miksi identiteettien hallinta ja palvelujen digitalisointi puhuttaa?

expanding ITSMMiksi identiteetinhallinta puhuttaa nyt? Olisi houkuttelevaa sanoa, että maailman tämänhetkinen turvallisuustilanne on herättänyt organisaatiot näkemään tietoturvaan liittyvät riskit paremmin.

Nykytila ja viimeaikaiset uutisoidut tietomurrot on toki omalta osaltaan lisännyt tarvetta tunnistaa tietoturvaan liittyviä riskejä ja saattanut antaa sysäyksen siihen, että esimerkiksi identiteetinhallinnan järjestelmät on päivitettävä vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Kyse on kuitenkin pidemmästä kehityksestä, johon organisaatiot ovat heränneet useiden viime vuosien kehityksen seurauksena, kun käytettävien digitaalisten palvelujen määrät ovat moninkertaistuneet. Nykyisin on hyvin vähän työtehtäviä, joissa ei tarvita tunnuksia tai pääsyä digitaalisiin palveluihin.

Tietohallintojen tiedot identiteeteistä ja käyttövaltuuksista ovat olleet pitkään hankalasti ylläpidettäviä ja automatisoinnin mahdollisuuksia ei ole ollut. Työskenneltäessä organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa tai jos organisaation henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta, identiteetinhallinnan automatisoinnista on tullut välttämätöntä, kuten Valmet Automotivella. Julkishallinnon uudelleenjärjestelyissä, työtekijöiden määrien muuttuessa, tarve käyttövaltuuksien automatisoinnille on vastaavanlainen.

 

Efecte IGA on pilvipohjainen identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) ratkaisu

Markkina on kehittynyt viime vuosina huomattavasti sekä palveluiden automatisoinnin osalta että identiteettien hallinnan osalta. Vastaavasti myös identiteetinhallinnan automatisoinnin palvelut ovat kehittyneet kasvaneen tarpeen myötä. Ymmärrys ja osaaminen ovat kulkeneetkin käsi kädessä.

 Efecte on kehittänyt identiteetinhallinnan palveluja useiden vuosien ajan sekä yksityisen että julkisen sektorin tarpeisiin. Noin 50 toteutetusta identiteetinhallinnan projektista olemme toteuttaneet 25 projektia Efecten pilvipohjaisella identiteetinhallinnan ratkaisulla, IGA:lla, joista 11 on tehty julkishallinnon organisaatioille. Kuuntelemalla asiakkaitamme ja tunnistamalla haasteita yhdessä asiakkaidemme kanssa ja miettimällä sopivia ratkaisuja, Efecten alusta on kehittynyt vastaamaan paremmin palvelujen automatisoinnin ja identiteettien hallinnan tarpeita.

 Efecte IGA:n avulla voidaan varmistaa henkilöille käyttövaltuudet ja pääsyoikeudet mihin tahansa sovellukseen, laitteeseen tai fyysisiin tiloihin. Efecte yhdistää IT-palvelut ja IGA:n samalle alustalle. Asiakkaat voivat aloittaa alustan käytön minkä tahansa digitalisoitavan palveluprosessin kautta. Efecten alusta on tänä päivänä hyödynnettävissä IGA:n ja IT-palveluhallinnan lisäksi monin eri tavoin, AI pohjaisesta Virtual Coachista sopimusten hallintaan ja HR palveluiden digitalisoinnista Whistleblower - ilmoituskanavaan. Monet alustan palveluista ovat kehittyneet asiakkaiden kanssa yhteistyössä, asiakkaiden ongelmia ratkaisten.

 Perinteisesti IDM-ratkaisujen käyttöönotot lähtevät lähes tyhjältä pöydältä. Siksi ne ovat usein myös työläitä ja kalliita projekteja. Jos palvelut ja palveluja koskevat tiedot on hajautettu useaan eri järjestelmään, asiakkaalle palvelukokonaisuuden hallinta on monimutkaista, tehotonta ja vie aikaa. Efecten käyttöönotto on helppoa. Samalla alustalla tuotettavat palvelut parantavat tietoturvaa, läpinäkyvyyttä ja helppottavat raportointia. Yksi alusta ei vaadi integraatioita ja eriaikaisia päivityksiä ja eikä usean sovelluksen toimintamallien hallintaa.

 

Julkishallinnon alueellinen kehitys tuo muutoksia palvelutarpeisiin

 Julkishallinnon alueellinen kehitys ja tulevien hyvinvointialueiden palveluiden kehitys vaikuttavat palvelutarpeisiin lähitulevaisuudessa. Hyvinvointialueiden muotoutuessa käyttövaltuuksien hallinnan kysymykset tulee hoitaa hallitusti. Isojen alueellisten organisaatioiden käyttövaltuuksien hoitaminen manuaalisesti ei onnistu, vaan työhön tulee löytyä jokin toimiva ratkaisu.

 On mielenkiintoista nähdä, miten hyvinvointialueiden palvelujen digitalisointi tulee kehittymään. Kokemuksemme mukaan käyttövaltuuksien hallinnan tai jonkin muun prosessin digitalisoinnin seurauksena herätään usein laajemminkin näkemään palvelujen digitalisoinnin mahdollisuudet. Ja tänä päivänä lähes mikä tahansa prosessi voidaan muuttaa sähköiseksi Efectellä.

 

Panosta digitalisaatioprosessiin riittävästi

 Miten palveluiden digitalisoinnin voisi aloittaa? Oman organisaatiosi tarpeiden määrittelyyn kannattaa käyttää riittävästi aikaa. Ennen valittavan palveluntarjoajan arviointia on hyvä miettiä, mitä prosesseja ollaan digitalisoimassa ja millaisia toimintoja digitalisoinnilla tai automatisoinnilla pyritään tehostamaan. Riskinä on, ettei palvelujen digitalisointia nähdä tarpeeksi laajasti koko organisaatiota palvelevana muutoksena. Projekti voi pahimmillaan jäädä yhden henkilön vastuulle ja ratkaisuistakin mahdollisesti yhden henkilön näkemyksen mukaisia. Organisaation sitoutuminen on heikkoa, kun sen tarpeita ei ole kuultu ja lopulta koko ratkaisun käyttöönotto voi jäädä tekemättä.

 Efecten prosessikonsultoinnin palvelut ovat myös käytettävissäsi. Sitoutamme kanssasi organisaatiosi oleelliset osat mukaan palvelujen digitalisoinnin tarpeiden määrittelyyn ja varmistamme organisaatiosi sitoutumisen yhteisesti mallinnettuun ratkaisuun.

 

 P.S. olemme mukana Sote ATK- päivillä toukokuussa 2022 – tule moikkaamaan ständille #B2 ja juttelemaan näistä ja muista aiheista lisää!

 

 Juhana Orrela

Kirjoittaja -

Tuoreimmat artikkelit

Tekoälyn käyttöönotto IT-palvelunhallinnassa: 3 askelta menestykseen

maaliskuuta 1, 2024

Digitaalinen transformaatio on mullistanut monia nykyaikaisen liiketoiminnan osa-alueita, mutta IT-palvelunhallinta on jäänyt jälkeen. Gartnerin..

LUE LISÄÄ

Miten HR hyödyntää Efecteä? -haastattelussa HR-johtajamme Niina Hovi

joulukuuta 14, 2023

Taustaa Kaisa: Kertoisitko lyhyesti taustasi, kuka olet? Niina: Olen Niina Hovi, vastaan henkilöstöstä ja kulttuurista Efectellä ja olen toiminut..

LUE LISÄÄ

Miten tekoälyä hyödynnetään vastuullisesti – Päivi Rekonen haastattelussa

lokakuuta 25, 2023

Keskustelimme Päivi Rekosen kanssa tekoälyn kehityksestä ja vaikutuksista IT-alalla. Rekonen on kokenut strategiakonsultti ja hallitusammattilainen...

LUE LISÄÄ