IT-menojen hidastuminen vuonna 2023: miten IT-palvelunhallinta voi vastata siihen?

IT-menojen hidastuminen vuonna 2023: miten IT-palvelunhallinta voi vastata siihen?

Tämän vuoden aikana IT-ala on kohdannut maailmanlaajuisesti lukuisia haasteita, mukaan lukien huomattavan hidastumisen IT-menoissa. Useat yritykset ovat jo kokeneet korkean inflaation vaikutuksen, taloudellisen epävarmuuden sekä markkinoiden heilahtelut. Tässä artikkelissa haluamme tarkastella syitä IT-menojen hidastumiseen ja tutkia, miten IT-palvelunhallinta (ITSM) voi auttaa selviytymään sen tuomista haasteista.

 

IT-menojen maailmanlaajuisen hidastumisen ymmärtäminen

Luonnollisin syy IT-menojen hidastumiselle on vallitseva maailmanlaajuinen taloustilanne. Tällä hetkellä maailmassa tapahtuvat jännitteet ja häiriöt eivät tarvitse sen enempää lisäselityksiä. Epävarmuus siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, on pakottanut useat yritykset muuttamaan kulutustapojaan varovaisemmiksi viimeisen vuoden aikana.

Huolimatta huonommista taloudellisista olosuhteista IT-maailma on ottanut nopealla tahdilla suuria kehitysaskeleita. Erityisesti tekoäly ja uudet generatiiviset tekoälymallit, kuten Chat-GPT:n ovat kiinnittäneet yleisön huomion. Kuten jo aikaisemmassa blogitekstissä mainitsimme, tekoälyteknologian hyödyntäminen tarjoaa valtavan potentiaalin yrityksille. Kuitenkin nykyisen IT-infrastruktuurin ja prosessien sovittaminen uusien teknologisten vaatimusten kanssa on aikaa vievä prosessi, mikä johtaa myös viivästyksiin IT-menoissa.

Kiristyneemmillä markkinoilla yritykset asettavat luonnollisesti etusijalle kustannustehokkuutta optimoivat toimenpiteet. IT-osastoilla on ollut jo kauan aikaa paineita osoittaa jokaisen IT-menon arvo ja sijoitetun pääoman tuotto, mikä on johtanut entistä varovaisempaan lähestymistapaan IT-menojen suhteen.

 

Keskeisimmät yritysten kohtaamat haasteet

IT-menojen hidastuminen johtaa kolmeen keskeiseen haasteeseen, joita yritykset kohtaavat:

  • Budjettirajoitukset: IT-menojen hidastuminen johtaa usein pienempiin budjetteihin IT-hankkeille. Toimitusjohtajien ja tietohallintojohtajien on tehtävä huolellisia päätöksiä rajallisten resurssien kohdentamisessa ja samalla pyrkiä vastaamaan asiakkaiden ja sisäisten sidosryhmien muuttuviin tarpeisiin.

  • Yhteensopivuus vanhojen järjestelmien kanssa: IT-järjestelmien nykyaikaistaminen on tärkeää yrityksille, jotta he pysyvät kehittyvien teknologioiden ja liiketoimintavaatimusten mukana. Vanhat järjestelmät aiheuttavat kuitenkin yhteensopivuusongelmia, jotka tekevät uusien ratkaisujen saumattomasta käyttöönotosta haastavaa ja estävät siten organisaatioita hyödyntämästä uusimpia innovaatioita.

  • Rajalliset resurssit: IT-menojen hidastumisen aiheuttamia haasteita vaikeuttaa entisestään pätevien työntekijöiden puute. Uusien IT-projektien julkistaminen voi viivästyä, palvelun laatu kärsiä, ja osaamisen puute voi vaikuttaa negatiivisesti koko IT-toimintaan. 

 

IT-palveluhallinnan tehtävä yrityksessä

IT-palveluhallinta tarjoaa systemaattisen viitekehyksen, joka auttaa yrityksiä parantamaan operatiivista tehokkuutta, sovittamaan IT-toiminnot liiketoiminnan tavoitteisiin ja optimoimaan IT-palvelujen toimitusta. Organisaatiot voivat menestyksekkäästi selviytyä IT-menojen hidastumisen aiheuttamista ongelmista hyödyntämällä ITSM-ratkaisua. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • Kustannustehokkuus: IT-palveluhallinta toimii täydellisenä työkaluna epätehokkaiden IT-prosessien ja -toimintojen tunnistamisessa ja eliminoimisessa. Yritykset voivat tunnistaa kustannussäästömahdollisuuksia ja kohdentaa resursseja tehokkaasti arvioimalla huolellisesti nykyisiä työnkulkuja sekä seuraamalla tiiviisti budjetteja ja kustannuksia.

  • Pilvipalveluun siirtyminen: IT-infrastruktuureja ja -palveluita siirretään yhä enemmän pilveen. Pilvipalvelut ovat erittäin kustannustehokkaita, skaalautuvia ja tarjoavat yleensä joustavia hinnoittelumalleja. Niiden avulla yritysten täytyy maksaa ainoastaan resursseista, joita he käyttävät, mikä vähentää kokonaiskustannuksia. Forrester-sivun mukaan teknologiaostojen on ennustettu kasvavan 4,8–5,5-prosenttia vuodesta 2024 vuoteen 2027, yritysten pilvipalveluiden käyttöönoton mahdollistamana.

  • Automatisointi ja itsepalvelu: Automatisointi- ja itsepalveluratkaisut yksinkertaistavat rutiininomaisia IT-toimintoja, vähentäen tarvetta manuaaliselle työlle ja vapauttaen enemmän aikaa strategisille tehtäville. Automatisointia tarjoavien ITSM-työkalujen käyttöönotto auttaa organisaatioita parantamaan tehokkuutta, tehostamaan palvelujen toimittamista sekä alentamaan toimintakustannuksia. Yksi esimerkki tällaisesta työkalusta on äskettäin julkaisemamme GPT-teknologiaan perustuva chat-palvelu, joka lisää merkittävästi palvelupisteiden työntekijöiden tuottavuutta ja vaikuttaa myönteisesti liiketoiminnan suoritusindikaattoreihin (KPI:s).

  • Tehokas toimittajien hallinta: Tehokas toimittajien hallinta on ratkaisevaa IT-kustannusten hallinnassa. ITSM-ratkaisut tarjoavat yrityksille ohjeita neuvotteluissa teknologiatoimittajien kanssa varmistaen, että he saavat parhaan vastineen sijoituksilleen. Säännöllinen toimittajasuhteiden arviointi auttaa tunnistamaan kustannussäästömahdollisuuksia ja ylläpitämään kilpailukykyistä hinnoittelua.

  • Palveluluettelon hallinnan priorisointi: ITSM kannustaa yrityksiä kehittämään perusteellisia palveluluetteloita, jotka määrittelevät ja luokittelevat IT-palvelut, mikä helpottaa investointien tilaamista ja resurssien kohdentamista asianmukaisesti. Tämä voi lisätä IT-menojen tehokkuutta mahdollistamalla päätöksentekijöille keskittymisen palveluihin, jotka vaikuttavat suoraan liiketoiminnan tuloksiin.

  • Tehokas muutoksen ja julkaisun hallinta: Kuten aiemmin mainitsimme, teknologiapäivityksiin liittyy usein riskejä. ITSM-käytännöt korostavat asianmukaista muutoksen ja julkaisun hallintamenettelyä ja mahdollistavat tehokkaan siirtymisen vanhoista järjestelmistä nykyaikaisiin IT-ratkaisuihin.


Mitä seuraavaksi?

Vuoden 2023 globaali IT-menojen hidastuminen tuo mukanaan koko joukon haasteita organisaatioille. Kuitenkin ne yritykset, jotka ovat päättäneet aloittaa matkansa IT-palvelunhallinnan kanssa, ovat onnistuneet vastaamaan haasteisiin ja hyödyntämään muuttuvien markkinoiden dynamiikan edukseen. Tämä saattaa kuulostaa epärealistiselta, mutta Cartnerin mukaan ohjelmistoihin tehtävien sijoitusten odotetaan kasvavan yli 13 prosenttia vuodessa, vuodesta 2024 eteenpäin, ylittäen yli biljoonan dollarin sijoitukset.

Jos koet tarvitsevasi lisää ratkaisuja siihen, miten selviytyä globaalista talousturbulenssista, kutsumme sinut osallistumaan vuosittaiseen Digitalize and Automate 2023 -tapahtumaamme. Tapahtumassa alan asiantuntijat jakavat strategioita siitä, miten varustautua asianmukaisesti tämän ja tulevien vuosien talousnäkymiin.

 

Tule mukaan syyskuun 19. -tapahtumaamme!


 

DA23 Email banners V3

 

Osa tekstistä on laadittu hyödyntäen Chat-GPT:tä.

 Kaisa Huhtala

Kirjoittaja -

Kaisa Huhtala työskentelee Efectellä Marketing Junior Coordinator -roolissa. Hänellä on aikaisempaa työkokemusta asiakaspalvelutöistä viimeisimpänä korvausneuvojana If-vakuutusyhtiössä. Lisäksi Kaisa tekee töiden ohessa markkinoinnin maisteriopintoja Hankenilla.

Tuoreimmat artikkelit

Tekoälyn käyttöönotto IT-palvelunhallinnassa: 3 askelta menestykseen

maaliskuuta 1, 2024

Digitaalinen transformaatio on mullistanut monia nykyaikaisen liiketoiminnan osa-alueita, mutta IT-palvelunhallinta on jäänyt jälkeen. Gartnerin..

LUE LISÄÄ

Miten HR hyödyntää Efecteä? -haastattelussa HR-johtajamme Niina Hovi

joulukuuta 14, 2023

Taustaa Kaisa: Kertoisitko lyhyesti taustasi, kuka olet? Niina: Olen Niina Hovi, vastaan henkilöstöstä ja kulttuurista Efectellä ja olen toiminut..

LUE LISÄÄ

Miten tekoälyä hyödynnetään vastuullisesti – Päivi Rekonen haastattelussa

lokakuuta 25, 2023

Keskustelimme Päivi Rekosen kanssa tekoälyn kehityksestä ja vaikutuksista IT-alalla. Rekonen on kokenut strategiakonsultti ja hallitusammattilainen...

LUE LISÄÄ