Varför ITSM?

Vad är ITSM och varför har det en så avgörande betydelse för många organisationer idag?

Er IT-avdelning kan använda ITSM för att förenkla, stödja och hantera alla sina tjänster och data, och skapa mervärde för hela organisationen.

ITSM     |     EGENSKAPER     |     JÄMFÖRELSE     |    BÄSTA PRAXIS     |    VANLIGA FRÅGOR

ITSM: De 3 största fördelarna

ITSM, dvs. IT Service Management, är avsedd för alla aktiviteter i organisationen för planering, byggande, implementering, support och hantering av IT-tjänster.  ITSM omfattar därför all information och alla tillgångar, processer, förfaranden, policyer och konkreta tjänster som IT-avdelningen producerar.  När ITSM används effektivt, kan er IT-avdelning systematiskt förenkla, stödja och hantera alla sina tjänster och data och därigenom skapa mervärde för hela organisationen. Det viktigaste målet med att skapa ITSM-lösningar och plattformar är att hjälpa IT-avdelningar att hantera de enorma mängder av information och resurser som de har till sitt förfogande.

 

Den perfekta ITSM-lösningen tar hänsyn till organisationen, människorna, informationen, tekniken, partner och leverantörer, förfaranden och processer, och den hjälper IT-avdelningen att hantera allt detta samtidigt och separat. ITSM-lösningar är ingen nyhet, men på grund av utvecklingen av molnet, Agile, DevOps och AI måste många organisationer nu se över och utveckla sina IT-system, så att de kan hantera de snabba förändringarna i området på bästa möjliga sätt.

1. Effektivisera

Med ett välfungerande ITSM-förfarande och den rätta lösningen för ITSM kan vilken organisation som helst enkelt samla alla IT-tjänster på ett och samma ställe och effektivisera hanteringen av dem med automatisering. Ett smidigt ITSM-verktyg låter dig:

  • Helt automatisera olika ITSM-processer, och i idealfallet erbjuder lösningen dessutom ett användarvänligt drag-and-drop-arbetsflöde som du kan använda för att utföra automatiseringen.
  • Utvidga tidigare IT-förfaranden samt automatisera och digitalisera kritiska affärsprocesser och utbud, vilket hjälper företaget att arbeta effektivare i alla områden.
  • Hantera och kontrollera identiteter och åtkomsträttigheter överallt i företaget och smidigt integrera företagets åtkomsthantering med ökad kontroll och affärslogik i alla processer.
efecte itam self-service
service level management effect itsm

2. Smidig användarupplevelse från början till slut

När ITSM är som den ska, är den rätt designad för varje användarnivå. Lösningen erbjuder en smidig användarupplevelse från administratörer till slutanvändare med hjälp av färdigt konfigurerade element, anpassningsbara rapporteringsverktyg och en modern, användarvänlig självtjänstportal. Det rätta ITSM-systemet ger din organisation:

  • Färdigt konfigurerade mallar, roller, arbetsflöden och rapporter, och möjlighet att enkelt implementera nya processer och tjänster. I idealfallet bygger processerna på bästa praxis enligt ITIL 4.
  • Ett flexibelt användargränssnitt som erbjuder anpassningsbara rapporter och personaliserade tjänster så att slutanvändaren får bästa möjliga användarerfarenhet.
  • Otaliga integrationsmöjligheter med vanliga tjänster för discovery- och endpoint-hantering, kunskapsbaser och andra tjänster, vilket gör det möjligt att effektivt samanvända olika verktyg.
  • En lättanvänd självtjänstportal för slutanvändaren. Portalen samlar all information och alla tjänster på ett och samma ställe och stödjer acceptansen och användningen av ITSM-verktyget i hela organisationen.

3. Skapa transparens, kontroll och allt bättre revisionsegenskaper

ITSM ger organisationen total insyn i dess tjänster och verksamheter med flexibla rapporteringsverktyg. Med de avancerade lösningarna är det möjligt att utvidga och anpassa rapporterna efter användarens behov av affärsspecifik information. Med en heltäckande programvara för ITMS kan alla i organisationen:

  • Skapa individuella rapporter, vyer och instrumentpaneler efter sina egna behov.

  • Skapa nya eller anpassa existerande mallar, roller, vyer och mycket mer.

  • Enkelt exportera diagram, vyer och data till rapporter och presentationer eller för mer ingående analys.

ITSM Agile-1

Oslagbart smidig men samtidigt robust ITSM-plattform

Standardprocesserna för ITSM är ett utmärkt sätt för dina kunder att lära sig känna Efecte. Efecte har certifiering för samtliga 19 ITIL-förfaranden. Vi är dessutom den första leverantören av lösningar för ITSM som fick ITIL 4-certifiering av Serview för alla dessa förfaranden. Med denna robusta standardenliga plattformen kan du utvidga din kunds lösningar i vilken riktning du vill.

Vi har en stark och flexibel ITSM-plattform med standardlösningar som du kommer snabbt i gång med. Den här kombinationen erbjuder många alternativ för framgångsrika ITSM-processer på marknaden för medelstora organisationer.

Läs vår e-bok om ITIL 4

Agile revolution or repackaging old?