Efecte Virtual Coach

ArtificiaI intelligence för att stärka din Service Desk

Efecte Virtual Coach - AI for Efecte - 2022

Utilizing data with AI in Service Desk (EN)

Förstärk ert serviceteam med AI

Efectes Virtual Coach är en AI-driven assistansfunktion som gör det möjligt för era supportagenter att mer effektiv:

- Hjälpa dina kunder snabbare 
- Spara tid på rutinuppgifter
- Ta sig an mer komplexa problem med tillgång till mer omfattande information och förståelse

Du behöver endast trettio minuter för att börja utnyttja dina existerande data effektivare. 

Titta på demon och upptäck kapaciteten hos ditt AI-förstärkta team.

efecte vico video

 

Vill du titta på en live-demo?

Förbättra Efecte-datan med AI

Klassificera supportärenden automatiskt, hitta och återanvänd data

Få enkel åtkomst till data i databaser och tidigare supportärenden

Förbättra kommunikationen mellan supportpersonal och kunder

Virtual Coach förstärker ert team – det ersätter dem inte

Användbara resurser – utnyttja kraften i AI

Ladda ned faktabladet om Virtual Coach

Få åtkomst till admin-tips i communityn

Hur kommer jag i gång med Efecte Virtual Coach?

Efectes Virtual Coach är en modulär plug-in-lösning för Efectes Service Management-system. Dess AI drivs av samma data som du redan skapar och analyserar.

Som användare av Efectes tjänster kommer ni i gång i en handvändning. Ni behöver endast träna Virtual Coach i arbetsmetoderna ert team nyttjar. På vilka punkter förlorar ni mest tid när ni hanterar supportärenden? Var lagrar ni den relevanta informationen? De här uppgifterna används för att konfigurera Virtual Coach.

Det tar högst en halv timme att träna AI-funktionaliteten och det kräver inget driftstopp för underhåll av systemet. Era data lämnar aldrig er plattform och de behandlas i samma säkra infrastruktur som Efectes övriga tjänster.