Så här möjliggör artificiell intelligens effektivare problemhantering och bättre kundorientering

Så här möjliggör artificiell intelligens effektivare problemhantering och bättre kundorientering

 

Användning av digitala verktyg i dagliga arbetsuppgifter ökar år efter år oberoende av bransch. Nya teknologier och tjänster lanseras ständigt på marknaden, och en av de viktigaste arbetsuppgifterna för företags IT-experter är att hålla sig uppdaterade och följa med i utvecklingen. 

customer experience

Även om digitalisering ger många fördelar för företag och deras anställda, finns det emellertid en del utmaningar. En av de mest tydliga utmaningar är exempelvis de olika digitala kunskapsnivåerna hos anställda. De olika nivåerna leder till en ökning av de enkla supportärenden, vilket i sin tur överbelastar företagens IT-support. Att hantera dessa förfrågningar innebär ofta tidskrävande, manuellt arbete eftersom varje ärende hanteras individuellt. Exempel på återkommande förfrågningar inkluderar återställning av lösenord, administration kring anställningar och behörighetshantering. 

 

Dags att automatisera 

Enligt forskning använder nästan 60 % av företagens IT-experter mer än fem timmar per vecka på att svara på återkommande supportförfrågningar, och 90 % av experterna rapporterar att rutinmässiga supportförfrågningar påverkar motivationen negativt. Samtidigt måste också användarna vänta längre tid på sina svar om supporten är överbelastad. Väntan leder till en dålig kundupplevelse, vilket i sin tur ytterligare försämrar motivationen för IT-arbetare. Situationen är alltså utmanande för alla parter och därför är det är viktigt att det sker en förändring.  

Digitaliseringen har framskridit i de flesta organisationer under flera år, men manuellt arbete tar fortfarande mycket tid. Nu är det dags att fokusera ännu mer på automatisering av rutinmässiga arbetsuppgifter och processer som en del av digitaliseringen. 

 

AI hjälper till att förbättra kundorienteringen 

Användningen av AI-baserade verktyg är en central del av utvecklingen av automatiserad och kundorienterad IT-tjänstehantering. Efectes tjänst Efecte Chat, är ett exempel på en AI-baserad chatbot som hjälper användare att hitta rätt instruktioner på sina ärenden. Genom att samla in data kan AI chattbots bli bättre på att känna igen återkommande problem och optimera processer, såsom att ta fram färdiga svar på de vanligaste frågorna som ställs till IT-experter. 

Genom användning av AI-verktyg får IT-tjänstehantering en mer kundorienterad inriktning. Detta möjliggör snabbare svarstider, tillgång till tjänster dygnet runt och en ständig förbättring av AI baserad på ackumulerad data. Denna utveckling förbättrar användarens eller kundens upplevelse, medan IT-specialister kan ägna sig åt att hantera mer utmanande IT-problem. 

Automatisering gynnar alltså såväl användaren som IT-experten och har en positiv inverkan på användarupplevelsen, vilket i sin tur främjar arbetsglädje och välmående. Nöjda medarbetare utgör trots allt en av de största tillgångarna för ett företag — om inte den största.  

 

 Jenni Mickos

Skriven av -

Vice President, Services

Senaste artiklarna

Så här kommer du igång med AI inom Service management: 3 steg till framgång

mars 11, 2024

Den digitala transformationen har revolutionerat många områden för olika affärsverksamheter, men IT servicedesk har lämnats efter. Enligt Gartner..

LÄS MER

Trenderna inom Service Management 2024

januari 25, 2024

Nu är det nya året igång och jag vill dela med mig av några tankar och trender inom ITSM som vi ser under 2024 och framåt! 1. 2024 blir året för AI..

LÄS MER

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

december 5, 2023

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligens är ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en viss hype kring det också. I det här..

LÄS MER