Efecte | Blogg och senaste trender om agil Service Management | Jenni Mickos

Jenni Mickos

Vice President, Services

Så här möjliggör artificiell intelligens effektivare problemhantering och bättre kundorientering

Användning av digitala verktyg i dagliga arbetsuppgifter ökar år efter år oberoende av bransch....