Eltel, wiodący dostawca infrastruktury krytycznej,  automatyzuje service desk i procesy IT dzięki platformie Efecte.

Eltel_2020_12A6966_HIRES-min
Eltel Networks jest wiodącym, europejskim dostawcą usług w zakresie infrastruktury krytycznej. Umożliwia ona korzystanie z energii odnawialnej i wydajnych sieci komunikacyjnych dziś i dla przyszłych pokoleń. Eltel Networks, jest zaangażowany w zrównoważony rozwój i dąży do promowania bardziej zrównoważonego jutra, umożliwiając przejście do solidnego, odpornego i neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla społeczeństwa. Udokumentowane osiągnięcia i innowacyjne podejście sprawiają, że Eltel Networks jest zaufanym partnerem w kształtowaniu europejskiego krajobrazu infrastrukturalnego, umożliwiając postęp i łączność zarówno społecznościom, jak i branżom.

Od cyfryzacji wybranej usługi do automatyzacji IT, HR i Finansów

Zaczynając sześć lat temu, Eltel Networks początkowo używał Efecte do obsługi incydentów i usług finansowych, ale stopniowo rozszerzył jego zastosowanie na procesy HR, procesy biznesowe, procesy związane z RODO, zgłoszenia usług IT, zdarzenia i procesy zmian. Liczba licencji ITSM wzrosła z 70-80 do 420, a Efecte jest aktualnie obecne we wszystkich krajach, w których działa Eltel Networks.

Współpraca z Efecte jest owocna, a Eltel Networks ściśle współpracuje z przedstawicielami Efecte i wyraża zadowolenie z tej relacji. "Współpracuję z wieloma przedstawicielami Efecte i jestem zadowolony z tej relacji" - mówi Adam Dubiela, ITSM Menedżer w Eltel Networks.
 
Niedawno Eltel Networks zmienił swój model wsparcia, włączając usługę administratora Efecte, która jest używana od roku i okazała się cenna w rozwiązywaniu incydentów i zgłoszeń serwisowych.

 

Eltel Networks to firma, która polega na platformie Efecte, aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie zarządzania usługami IT. Nasza współpraca z Advatech rozpoczęła się, gdy Eltel Networks zlecał drobne prace rozwojowe na platformie Efecte przez kilka dni w miesiącu. Advatech okazał się solidnym, proaktywnym i elastycznym partnerem, pomagając nam rozwijać i ulepszać naszą platformę.

Oprócz drobnych prac rozwojowych, Advatech działa również jako partner w zakresie usług administracyjnych świadczonych przez Efecte na rzecz Eltel Networks. W ramach tej współpracy Advatech i Efecte wspólnie koordynują zadania między pracą administratora a rozwojem, a Advatech działa również jako wsparcie dla zespołu administratorów w razie potrzeby. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu zarówno Efecte, jak i Advatech, mogliśmy skupić się na naszych głównych zadaniach, wiedząc, że wsparcie administracyjne jest w rękach kompetentnego partnera.

Kontakt z Advatech nie ograniczał się do rutynowych zadań. Regularnie pracowaliśmy z nimi nad kwestiami związanymi z bardziej złożonymi zgłoszeniami serwisowymi. Advatech wykazał się doskonałą responsywnością i terminowością, pomagając nam rozwiązywać problemy klientów tak szybko i skutecznie, jak to tylko możliwe.

Współpraca z Advatech jest kluczowym elementem naszego sukcesu. Ich profesjonalizm, zaangażowanie i kompetencje przyczyniły się do rozwoju naszej platformy i zapewnienia doskonałej obsługi klienta. Jesteśmy wdzięczni za ich wsparcie i liczymy na dalszą owocną współpracę.

"Na wyższym poziomie, Efecte wprowadza strukturę i kontrolę do sposobu, w jaki pracujemy. Bez takiego systemu zapanowałby chaos".

FREDRIK SMEDBERG

Dyrektor Działu Usług Aplikacji Biznesowych, Eltel

Efecte pracuje nad codziennym doskonaleniem automatyzacji i cyfryzacji dla Eltel

Na co dzień Efecte i Eltel Networks utrzymują bliskie i dynamiczne relacje zgodnie z Modelem Obsługi Klienta Efecte, który jest dostosowany do potrzeb Eltel Networks, w tym:

  • Spotkania Efecte & Eltel dotyczące Przeglądu Biznesu i Fora Technologiczne
  • Usługa Administratora Efecte 
  • Efecte doradztwo techniczne CARE
  • Wsparcie Efecte 
  • W razie potrzeby dodatkowo Usługi projektowania i Usługi szkoleniowe Efecte

Odbywają się spotkania z administratorami w celu omówienia bieżących projektów, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Niina Lappalainen, właścicielka kontaktów Eltel Networks w Efecte, jest łatwo dostępna w celu uzyskania wsparcia. Dodatkowo, istnieje biuro obsługi klienta, które zajmuje się wszelkimi nieplanowanymi tematami.

Aby zapewnić płynną współpracę, organizowane są przeglądy biznesowe między Efecte i Eltel Networks, pozwalające obu stronom na podsumowanie ogólnej współpracy. Poza tym fora technologiczne stanowią platformę dla zespołu produktowego Efecte do prezentowania nowych osiągnięć i angażowania się w dyskusje z Eltel Networks, pracując wspólnie nad osiągnięciem celów Eltel Networks i odkrywaniem interesujących elementów, które Efecte wnosi do stołu i które Eltel Networks może wykorzystać.
 
Podejście oparte na współpracy tworzy środowisko, w którym obie strony są wysłuchiwane, co zwiększa skuteczność i powodzenie ich współpracy.

Codzienne operacje Eltel Networks z wykorzystaniem Efecte koncentrują się na obsłudze incydentów i zgłoszeń serwisowych, co sprawia, że jest to główny przypadek użycia dla większości użytkowników biznesowych. Od 2018 roku Efecte jest również wykorzystywany do wspierania usług HR we wszystkich krajach Eltel Networks. Dodatkowo, w procesach finansowych, usługi finansowe Efecte ułatwiają płynne połączenia z centrum usług wspólnych w Gdańsku, zapewniając wydajne operacje finansowe.

Dzięki przejrzystej i zorganizowanej strukturze usługi Efecte są obecnie tłumaczone na siedem języków, co zwiększa dostępność dla zróżnicowanej bazy użytkowników. Adam mówi: "Mamy jasną strukturę, usługi są aktualnie tłumaczone na 7 języków. Obecnie rozwijamy obszar biznesowy, który stanowi 40% wolumenu biletów. Staramy się zachęcać nasze firmy zlokalizowane we wszystkich krajach do ulepszania usług przy użyciu Efecte jako głównego narzędzia komunikacji".

Eltel usprawnia, cyfryzuje i automatyzuje procesy biznesowe

 

Efecte okazało się istotnym atutem dla Eltel Networks, oferując szereg mocnych stron i korzyści biznesowych, które znacząco wpłynęły na ich działalność. Już od pierwszego spotkania firma Efecte wywarła pozytywne wrażenie, nawiązując silne relacje. "Od pierwszego spotkania, Efecte zrobiło dobre wrażenie. Nawiązaliśmy dobre osobiste relacje, co ma kluczowe znaczenie" - mówi Fredrik Smedberg, Dyrektor Działu Usług Aplikacji Biznesowych w Eltel Networks. "Ważne jest, aby mieć długoterminową relację. W tej chwili widzę, że dużo zainwestowaliśmy w Efecte, jest to dla nas bardzo ważne narzędzie dzisiaj i nie będzie mniej ważne w przyszłości" - kontynuuje.

Wkład Efecte w usprawnienie procesów i zwiększenie produktywności można dostrzec w różnych aspektach. Skutecznie strukturyzuje proces zgłoszeń i umożliwia precyzyjne monitorowanie umów SLA i odpowiedzi na zgłoszenia, zapewniając Eltel Networks pełną kontrolę i kompleksowy przegląd przychodzących zgłoszeń. Dzięki opartemu na chmurze rozwiązaniu Efecte, przestoje są minimalne, co jest niezbędne dla płynnego działania. Przyjazny dla użytkownika interfejs narzędzia i łatwa nawigacja przyczyniają się do wydajnej administracji, umożliwiając zespołom zrozumienie procesów i łatwe wyodrębnianie odpowiednich danych z pulpitów nawigacyjnych. Kompleksowe rozwiązanie okazało się szczególnie korzystne dla Eltel Networks, upraszczając zadania takie jak wdrażanie pracowników i oszczędzając menedżerom cenny czas.

 

 

Samoobsługowe możliwości Efecte również okazały się przełomowe, oferując znaczące korzyści w zakresie walidacji, numeracji zamówień, procesów zatwierdzania i raportowania zarządczego. Przyjazne dla użytkownika wykresy i interaktywna wizualizacja danych otrzymały pozytywne opinie od zespołów Eltel Networks.

"Na wyższym poziomie, Efecte wprowadza strukturę i kontrolę do naszego sposobu pracy. Bez takiego systemu panowałby chaos" - mówi Fredrik Smedberg.

Trzy najważniejsze korzyści z wdrożenia Efecte to dostępność i wsparcie usług w chmurze, niski czas przestojów oraz łatwość zarządzania, charakteryzująca się prostym interfejsem i łatwą nawigacją.

Perspektywy na przyszłość

Patrząc w przyszłość, Eltel Networks planuje nadal rozwijać swoje wykorzystanie Efecte, w szczególności koncentrując się na poprawie cyfryzacji i automatyzacji. Wstępnie wypełnione pola, wykorzystanie danych ze starych biletów i automatyzacja w celu zmniejszenia liczby kliknięć to obszary, w których Efecte może dalej wspierać potrzeby biznesowe. Eltel Networks docenia partnerstwo z Efecte i przewiduje przyszły rozwój, który będzie napędzany zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi firmy.

Ostatecznie Eltel Networks postrzega Efecte jako kluczowy element swojej działalności, narzędzie, które upraszcza i usprawnia procesy pracy oraz długoterminowego partnera w drodze do digitalizacji i automatyzacji.

Jesteś zainteresowany?

Chętnie opowiemy więcej!

Przeczytaj więcej customer cases

Self-service

Eltel, wiodący dostawca infrastruktury krytycznej,  automatyzuje service desk i procesy IT dzięki platformie Efecte.

września 7, 2023

ITSM

ICT Elmo i Grupa AINS

sierpnia 1, 2023

ITSM

Alko fi

sierpnia 1, 2023