Jak ITSM może przeciwdziałać spowolnieniu globalnych wydatków na IT w 2023 roku: Strategie radzenia sobie

Jak ITSM może przeciwdziałać spowolnieniu globalnych wydatków na IT w 2023 roku: Strategie radzenia sobie

W tym roku globalna branża IT doświadczyła wielu wyzwań, w tym zauważalnego spowolnienia wydatków na IT. Wiele firm odczuło już wpływ wysokich stóp inflacji, niepewności gospodarczej i wahań rynkowych. W tym artykule chcemy przyjrzeć się przyczynom spowolnienia wydatków na IT i zbadać, w jaki sposób ITSM może pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami, które się z tym wiążą.

 

Zrozumienie spowolnienia globalnych wydatków na IT

Niewątpliwie przyczyną numer 1 spowolnienia wydatków na IT jest globalna sytuacja gospodarcza. W tym momencie napięcia i zakłócenia występujące na świecie nie wymagają dodatkowych wyjaśnień. Ogólna niepewność co do przyszłych wydarzeń zmusiła wiele firm do ostrożnego planowania wydatków w ciągu ostatniego roku.

Pomimo niezbyt pozytywnej sytuacji gospodarczej, krajobraz IT zdecydowanie osiągnął nowe wyżyny w niesamowitym tempie. Zwłaszcza temat sztucznej inteligencji i nowych generatywnych modeli AI, takich jak ChatGPT, przyciąga uwagę opinii publicznej. Jak już wspomnieliśmy, wykorzystanie technologii AI ma ogromny potencjał dla firm. Jednak dostosowanie istniejącej infrastruktury IT i procesów do nowych wymagań technologicznych jest procesem czasochłonnym, co również prowadzi do opóźnień w wydatkach na IT.

Po trzecie, na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, firmy traktują priorytetowo środki optymalizacji kosztów. Działy IT od dawna znajdują się pod presją wykazania wartości i zwrotu z inwestycji dla każdego wydatku IT, co skutkuje bardziej ostrożnym podejściem do wydatków na IT.

 

Główne wyzwania stojące przed firmami

Spowolnienie wydatków na IT przekłada się na 3 główne wyzwania, przed którymi stoją firmy:
  • Ograniczenia budżetowe: Spowolnienie wydatków na IT często skutkuje ograniczeniem budżetów na inicjatywy informatyczne. Dyrektorzy generalni i dyrektorzy ds. informatyki muszą podejmować ostrożne decyzje dotyczące alokacji ograniczonych zasobów, starając się jednocześnie sprostać zmieniającym się potrzebom klientów i wewnętrznych interesariuszy.
  • Zgodność ze starszymi systemami: Modernizacja systemów IT ma kluczowe znaczenie dla dotrzymania kroku pojawiającym się technologiom i nowym wymaganiom biznesowym. Jednak starsze systemy mają problemy z kompatybilnością, które utrudniają płynne wdrażanie nowych rozwiązań, a tym samym uniemożliwiają organizacjom korzystanie z najnowszych innowacji.
  • Ograniczenia zasobów: Trudności wynikające ze spowolnienia wydatków na IT pogłębia brak wykwalifikowanych pracowników IT w firmach. Wdrażanie nowych projektów IT może być opóźnione, jakość usług może ucierpieć, a brak kompetencji może mieć negatywny wpływ na ogólne operacje IT.

 

Rola Zarządzania Usługami IT (ITSM)

Jak zatem wygląda zarządzanie usługami IT? ITSM zapewnia systematyczne ramy, które pomagają firmom zwiększyć wydajność operacyjną, dostosować IT do celów biznesowych i zoptymalizować dostarczanie usług IT. Organizacje mogą skutecznie radzić sobie z problemami wynikającymi ze spowolnienia wydatków na IT, wdrażając rozwiązanie ITSM. W praktyce oznacza to, co następuje:

  • Optymalizacja kosztów: ITSM służy jako doskonała platforma do identyfikowania i eliminowania nieefektywności w procesach i operacjach IT. Dzięki dokładnej ocenie bieżących przepływów pracy, ścisłemu monitorowaniu budżetów i śledzeniu wydatków, firmy mogą identyfikować możliwości oszczędzania kosztów i efektywnie alokować zasoby.
  • Migracja do chmury: Infrastruktura i usługi IT są coraz częściej przenoszone do chmury. Rozwiązania chmurowe są bardzo opłacalne, skalowalne i zazwyczaj oferują elastyczne modele cenowe. Pozwala to organizacjom płacić tylko za zasoby, które wykorzystują, zmniejszając ogólne koszty IT. Według prognoz Forrester, od 2024 do 2027 r. zakupy technologiczne wzrosną o 4,8% do 5,5%, co będzie możliwe dzięki wdrożeniu chmury w przedsiębiorstwach.
  • Wdrażanie automatyzacji i samoobsługi: Automatyzacja i rozwiązania samoobsługowe upraszczają rutynowe zadania IT, zmniejszając potrzebę ręcznej pracy i zapewniając więcej wolnego czasu na bardziej strategiczne zadania. Wdrożenie narzędzi ITSM, które oferują możliwości automatyzacji, umożliwia organizacjom poprawę wydajności, usprawnienie świadczenia usług i obniżenie kosztów operacyjnych. Jednym z przykładów takiego narzędzia jest nasz niedawno wydany Chat oparty na GPT, który znacznie zwiększa produktywność pracowników działu obsługi klienta, a tym samym pozytywnie wpływa na biznesowe wskaźniki KPI.
  • Skuteczne zarządzanie dostawcami: Skuteczne zarządzanie dostawcami ma kluczowe znaczenie dla kontrolowania kosztów IT. Rozwiązania ITSM zapewniają firmom wskazówki dotyczące negocjowania kontraktów i umów cenowych z dostawcami technologii, aby zapewnić im najlepszą wartość inwestycji. Regularne oceny relacji z dostawcami pomagają zidentyfikować możliwości obniżenia kosztów i utrzymać konkurencyjne ceny.
  • Priorytetyzacja zarządzania katalogiem usług: ITSM zachęca firmy do opracowywania dokładnych katalogów usług, które definiują i klasyfikują usługi IT, ułatwiając zamawianie inwestycji i odpowiednie przydzielanie zasobów. Może to zwiększyć efektywność wydatków na IT, umożliwiając decydentom skoncentrowanie się na usługach, które bezpośrednio wpływają na wyniki biznesowe.
  • Efektywne zarządzanie zmianami i wersjami: Jak wspomnieliśmy wcześniej, aktualizacje technologii często wiążą się z ryzykiem. Praktyki ITSM kładą nacisk na odpowiednie procedury zarządzania zmianami i wydaniami oraz umożliwiają skuteczne zarządzanie przejściem od starszych systemów do nowoczesnych rozwiązań IT.

 

Co dalej?

Spowolnienie globalnych wydatków na IT w 2023 roku niesie ze sobą całe spektrum wyzwań dla organizacji. Jednak firmy, które zdecydowały się rozpocząć proces ITSM, zdołały przeciwdziałać wyzwaniom, a nawet wykorzystać możliwości związane ze zmieniającą się dynamiką rynku na swoją korzyść. Może się to wydawać nierealne, ale według Gartnera wydatki na oprogramowanie mają wzrosnąć o ponad 13 procent rok do roku w 2024 roku w porównaniu z rokiem bieżącym, przekraczając ponad 1 bilion dolarów.

Jeśli nadal szukasz więcej informacji na temat tego, jak radzić sobie z globalnymi zawirowaniami gospodarczymi, zapraszamy do udziału w naszym bezpłatnym corocznym wydarzeniu Digitalize and Automate 2023, podczas którego eksperci branżowi podzielą się dalszymi strategiami, jak odpowiednio przygotować się na ten rok i kolejne lata.

 

Dołącz do nas 19 września!

 

DA23_MailBanner_PL_3 (1)

 

Część tekstu została napisana z pomocą Chat GPT.

 Tatiana Chesniak

Written By -

Tatiana jest specjalistą ds. marketingu treści w Efecte. Kierując się pasją do marketingu, dostarcza różne rodzaje treści, które odzwierciedlają Efecte jako lidera rynku europejskiego, innowatora w swojej przestrzeni i świetne miejsce do pracy. Jej cele zawodowe obejmują angażowanie czytelników i kształtowanie silnego wizerunku Efecte w umysłach ludzi.

Recent blog posts

Czy AI zastąpi konsultantów Service Desk?

kwietnia 8, 2024

Praca zespołów service desk jest coraz bardziej wymagająca, częściowo ze względu na większą złożoność tematów, którymi się zajmują. Bez bardziej..

READ MORE

Jak zacząć z AI w zarządzaniu usługami IT: 3 kroki do sukcesu

marca 5, 2024

Transformacja cyfrowa zrewolucjonizowała wiele obszarów nowoczesnego biznesu, ale same działy service desk oraz wsparcia IT często pozostają w tej..

READ MORE

Trendy w Service Management na rok 2024

stycznia 16, 2024

Nowy rok już wystartował, a ponieważ z niecierpliwością czekamy na rozwój rynku SM, chciałbym podzielić się kilkoma naszymi przemyśleniami i trendami..

READ MORE