ITIL 4: Agil revolution eller gammalt i ny förpackning?

Hur tillför den senaste versionen av ITIL-ramverket ett värde till ITSM?

ITIL 4 ramverket, den senaste versionen av ITIL, introducerades 2019. Den senaste versionen gör IT-organisationernas tjänstehantering mer agil och ger stöd vid digitalisering av tjänsteprocesser.

IT Infrastructure Library, ITIL, är ett ramverk för bästa praxis för ITSM och består av en uppsättning bästa praxis och allmänt accepterade regler för implementering av ITSM-lösningar. Det används för att försäkra implementeringen, integrationer etc. och i slutändan säkerställa den största möjliga nyttan för användarna. ITIL-ramverket publiceras av Axelos.

Denna fjärde, uppdaterade version är tänkt att göra IT-tjänstehanteringen mycket mer agil samt stödja digitaliseringen av tjänsteprocesser.

Men var är de konkreta skillnaderna med ITIL V3 och vilket mervärde erbjuder den nya versionen av bästa praxis-ramverket organisationer och deras IT-avdelningar?

Följande e-bok tar dig steg för steg genom de nya delarna i ITIL 4, förklarar vilka förändringar de medför för er ITSM, och behandlar nedanstående delar, bland andra.

  • Service Value Definition

  • Service Value Chain

  • Guiding Principles

  • 4 Dimensioner av Service Management

För att ladda ner e-boken, fyll i formuläret till höger.

Registrera här för att ladda ner eboken!