Hamnar Europa på efterkälken inom digitaliseringen?

Hamnar Europa på efterkälken inom digitaliseringen?

ViCo Banner

 

Europa hotar hamna på efterkälken inom digitaliseringen. Nu behövs mod och nya lösningar. För närvarande kommer mer än två tredjedelar av de hundra viktigaste digitala plattformarna från USA, en fjärdedel från Asien och endast cirka tre procent från Europa. Här är Europa och Afrika i nivå med varandra. Europa har fantastisk potential, men det gäller att utnyttja den betydligt effektivare än i dag, så att Europa kan bidra till en ljusare framtid inom digitalisering och automatisering.

Vi anordnade vårt första Digitalize and Automate-evenemang för två år sedan. Målet var att få människor att förstå att Europa halkar efter i utvecklingen av digitalisering och automatisering – särskilt i fråga om plattformar. På evenemanget i fjol fick vi ändå se lovande exempel från Norden, till exempel RELEX och Wolt, som är med om att föra den europeiska utvecklingen framåt.

Alla har inte klart för sig vilken betydelse digitaliseringen och automatiseringen har. Varför är det viktigt att veta var och hur de tjänster som finns på marknaden har utvecklats? Och varför är det nödvändigt med lokal utveckling?

Lokal utveckling ger fördelar

För det första styrs alla digitala plattformar av algoritmer, dvs. av instruktioner och beskrivningar som anger hur olika uppgifter eller processer ska utföras. En allt större del av vårt liv sker på digitala plattformar, och de algoritmer som styr dem påverkar alla tänkbara områden från genomförandet av demokratin till ekonomi och mänskliga relationer. Om de digitala plattformarna och deras algoritmer endast utvecklas på annat håll än i Europa, finns det risk att de europeiska värderingarna och regleringen till exempel av dataskyddet och integriteten inte genomförs på det sätt vi önskar.

Demografiska förändringar är en annan orsak att fokusera på utveckling av europeiska tjänster för digitalisering och automatisering. Befolkningen i Europa åldras snabbt och mängden sysselsatta minskar stadigt. Samtidigt utsätts Europas ekonomi för påfrestning genom den starka inflationen som följt på coronaviruspandemin och det ryska anfallskriget. Vi måste åstadkomma mer med mindre resurser. Därför är det viktigare än någonsin att vi nu utvecklar europeiska digitala plattformar och ger automatiseringen en större roll i vår vardag.

Digitaliseringen och automatiseringen är också viktig för den enskilda människan. Genom att förenkla och automatisera manuella rutiner i anslutning till olika arbetsrelaterade processer får människor tid och resurser att utföra mer meningsfulla och viktiga uppgifter. Det gör livet och arbetet lättare för alla anställda, både för dem som producerar och dem som konsumerar tjänster. Därför är den enskilda människans perspektiv på digitalisering och automatisering ett tema på evenemanget Digitalize and Automate i år.

Fler och starkare europeiska digitala plattformar 

Europa har tagit stora steg inom digitalisering och automatisering trots allt, men nu gäller det att säkerställa att vi kan öka takten under de kommande åren och skapa fler och allt starkare europeiska digitala plattformar. Metoderna att göra detta är inte nya: vi måste trygga tillgången till arbetskraft genom utbildning och arbetsrelaterad invandring, säkerställa tillräcklig finansiering och slå vakt om att regleringen och beskattningen är sporrande för tillväxtföretag.

När vi pratar om europeiska digitala plattformar är det också bra att konstatera att det inte är något fel på amerikanska och asiatiska tekniska lösningar i sig. Vi använder dem varje dag. Det handlar mer om att vi är skyldiga oss själva och hela världen att åstadkomma mer i det här området. När vi vägrar låta Europa hamna på efterkälken inom digitalisering, säkerställer vi samtidigt att de europeiska fria värderingarna är integrerade i morgondagens digitala infrastruktur.

Vi på Efecte är övertygade om att detta är bra för människor i hela världen.

 

Vill du läsa mer om hur du kan lyfta dina tjänster, processer och produktivitet till nya höjder? Klicka här för att läsa mer om Efectes Service Management Platform. 

 

 

 

 Henrik Åqvist

Skriven av -

Henrik Åqvist, Country Manager Scandinavia

Senaste artiklarna

Så här kommer du igång med AI inom Service management: 3 steg till framgång

mars 11, 2024

Den digitala transformationen har revolutionerat många områden för olika affärsverksamheter, men IT servicedesk har lämnats efter. Enligt Gartner..

LÄS MER

Trenderna inom Service Management 2024

januari 25, 2024

Nu är det nya året igång och jag vill dela med mig av några tankar och trender inom ITSM som vi ser under 2024 och framåt! 1. 2024 blir året för AI..

LÄS MER

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

december 5, 2023

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligens är ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en viss hype kring det också. I det här..

LÄS MER