Cloud-based Service & Identity Management
Try Efecte for Free
Try Efecte for Free
Try Efecte for Free
Hamnar Europa på efterkälken inom digitaliseringen?

Hamnar Europa på efterkälken inom digitaliseringen?

ViCo Banner

 

Europa hotar hamna på efterkälken inom digitaliseringen. Nu behövs mod och nya lösningar. För närvarande kommer mer än två tredjedelar av de hundra viktigaste digitala plattformarna från USA, en fjärdedel från Asien och endast cirka tre procent från Europa. Här är Europa och Afrika i nivå med varandra. Europa har fantastisk potential, men det gäller att utnyttja den betydligt effektivare än i dag, så att Europa kan bidra till en ljusare framtid inom digitalisering och automatisering.

Vi anordnade vårt första Digitalize and Automate-evenemang för två år sedan. Målet var att få människor att förstå att Europa halkar efter i utvecklingen av digitalisering och automatisering – särskilt i fråga om plattformar. På evenemanget i fjol fick vi ändå se lovande exempel från Norden, till exempel RELEX och Wolt, som är med om att föra den europeiska utvecklingen framåt.

Alla har inte klart för sig vilken betydelse digitaliseringen och automatiseringen har. Varför är det viktigt att veta var och hur de tjänster som finns på marknaden har utvecklats? Och varför är det nödvändigt med lokal utveckling?

Lokal utveckling ger fördelar

För det första styrs alla digitala plattformar av algoritmer, dvs. av instruktioner och beskrivningar som anger hur olika uppgifter eller processer ska utföras. En allt större del av vårt liv sker på digitala plattformar, och de algoritmer som styr dem påverkar alla tänkbara områden från genomförandet av demokratin till ekonomi och mänskliga relationer. Om de digitala plattformarna och deras algoritmer endast utvecklas på annat håll än i Europa, finns det risk att de europeiska värderingarna och regleringen till exempel av dataskyddet och integriteten inte genomförs på det sätt vi önskar.

Demografiska förändringar är en annan orsak att fokusera på utveckling av europeiska tjänster för digitalisering och automatisering. Befolkningen i Europa åldras snabbt och mängden sysselsatta minskar stadigt. Samtidigt utsätts Europas ekonomi för påfrestning genom den starka inflationen som följt på coronaviruspandemin och det ryska anfallskriget. Vi måste åstadkomma mer med mindre resurser. Därför är det viktigare än någonsin att vi nu utvecklar europeiska digitala plattformar och ger automatiseringen en större roll i vår vardag.

Digitaliseringen och automatiseringen är också viktig för den enskilda människan. Genom att förenkla och automatisera manuella rutiner i anslutning till olika arbetsrelaterade processer får människor tid och resurser att utföra mer meningsfulla och viktiga uppgifter. Det gör livet och arbetet lättare för alla anställda, både för dem som producerar och dem som konsumerar tjänster. Därför är den enskilda människans perspektiv på digitalisering och automatisering ett tema på evenemanget Digitalize and Automate i år.

Fler och starkare europeiska digitala plattformar 

Europa har tagit stora steg inom digitalisering och automatisering trots allt, men nu gäller det att säkerställa att vi kan öka takten under de kommande åren och skapa fler och allt starkare europeiska digitala plattformar. Metoderna att göra detta är inte nya: vi måste trygga tillgången till arbetskraft genom utbildning och arbetsrelaterad invandring, säkerställa tillräcklig finansiering och slå vakt om att regleringen och beskattningen är sporrande för tillväxtföretag.

När vi pratar om europeiska digitala plattformar är det också bra att konstatera att det inte är något fel på amerikanska och asiatiska tekniska lösningar i sig. Vi använder dem varje dag. Det handlar mer om att vi är skyldiga oss själva och hela världen att åstadkomma mer i det här området. När vi vägrar låta Europa hamna på efterkälken inom digitalisering, säkerställer vi samtidigt att de europeiska fria värderingarna är integrerade i morgondagens digitala infrastruktur.

Vi på Efecte är övertygade om att detta är bra för människor i hela världen.

 

Vill du läsa mer om hur du kan lyfta dina tjänster, processer och produktivitet till nya höjder? Klicka här för att läsa mer om Efectes Service Management Platform. 

 

 

 

 Henrik Åqvist

Skriven av -

Henrik Åqvist, Country Manager Scandinavia

Senaste artiklarna

Vad kan du lära dig av ITIL 4? Säkerställ en kundfokuserad tjänsteleverans

maj 24, 2023

I februari 2019 introducerades ITIL 4, den senaste och fjärde versionen av ITIL-ramverket, som är en serie av bästa praxis för IT-tjänsteleverans...

LÄS MER

Europeiska sjukhus sparar pengar med Efectes IGA-lösning

februari 23, 2023

Inom vårdsektorn är varje öre som läggs på onödig administrativ uppgifter ett öre som istället skulle kunna ha använts till patientvård. För ett..

LÄS MER

Vägen till att komma igång med konversations-AI

februari 17, 2023

Den senaste tiden har artificiell intelligens (AI) och specifikt konversations-AI varit två heta samtalsämnen, vilket inte alls är särskilt konstigt...

LÄS MER