Ett intuitivt verktyg för mångsidiga behov - Eltels användning av Efecte

Eltel_2020_12A6966_HIRES-min

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnätverk – idag och för kommande generationer. Med ett starkt åtagande för miljö och hållbarhet, strävar Eltel efter att främja en mer hållbar morgondag genom att möjliggöra omställningen till ett robust och koldioxidneutralt samhälle. 

Deras långa erfarenhet och innovativa tillvägagångssätt gör dem till en betrodd partner i utformningen av Europas infrastruktur, där de främjar tillväxt och kommunikation för såväl samhällen som industrier. 

Hur har relationen utvecklats?

För sex år sedan började Eltel använda Efecte för att hantera incidenter och finanstjänster, men de utökade gradvis dess användning för att inkludera olika processer inom HR, affärslivet och GDPR, samt IT-tjänsteförfrågningar och andra förändringsprocesser. Antalet ITSM-licenser har ökat från 70-80 till 420, och Efecte finns nu i samtliga länder inom Eltels verksamhet.  

 

 

 

Samverkan mellan Eltel och Efectes represenanter har varit givande. "Jag har samarbetat med många representanter från Efecte och jag är nöjd med relationen," säger Adam Dubiela, ITSM-chef på Eltel

Nyligen ändrade Eltel sin supportmodell och införde Efectes administationstjänst, som har använts i ett halvår, och visat sig vara värdefull för att lösa incidenter och tjänsteförfrågningar. 

 

"På en högre nivå tillför Efecte struktur och kontroll kring vårt arbetssätt. Utan ett sådant här system skulle det vara kaos”

FREDRIK SMEDBERG

Head of Business Application Services, Eltel

Den dagliga verksamheten med Efecte

På daglig basis upprätthåller Efecte och Eltel ett nära och dynamiskt förhållande i enlighet med Efectes kundservicemodell som har anpassats efter Eltels behov, inklusive: 

  • Efecte & Eltel företagsöversiktsmöten och teknikforum 
  • Efecte administrationstjänst 
  • Efecte technical CARE consultancy 
  • Efecte Support 
  • Kompletterat med Efecte designservice och träningsservice vid behov 

Uppföljningsmöten med administratörer hålls för att diskutera pågående projekt, och om det uppstår några tveksamheter finns Niina Lappalainen, Eltels kontaktperson hos Efecte, lätt tillgänglig för support. Dessutom finns en servicedesk på plats för att hantera oväntade ärenden. 

För att säkerställa en sömlös samverkan delas företagsinsikter mellan Efecte och Eltel, vilket ger båda parter en möjlighet att utvärdera det övergripande samarbetet. Dessutom erbjuder forumet en plattform för Efectes produktionsteam att presentera nya utvecklingsmöjligheter och delta i diskussioner med Eltel. Tillsammans samarbetar bolagen för att uppnå Eltels mål och utforska de intressanta funktioner som kan utnyttjas i Efectes plattform. 

 

Detta tillvägagångssätt skapar en miljö där båda parter blir hörda, vilket förbättrar effektiviteten och framgången i deras samarbete. 

Eltels dagliga verksamhet med Efecte kretsar kring att hantera incidenter och tjänsteförfrågningar, vilket gör det till det primära användningsområdet för de flesta företagsanvändare. Sedan 2018 har Efecte också använts för att stödja HR-tjänster i alla länder där Eltel är verksamma. Dessutom, inom finansprocesser, underlättar Efectes finanstjänster sömlösa kopplingar till det gemensamma servicecentret i Gdansk, vilket säkerställer effektiva finansiella verksamheter. 

Med en klar och organiserad struktur översätts Efectes tjänster för närvarande till sju språk, vilket förbättrar tillgängligheten för en mångsidig användarbas. Adam Dubiela, ITSM-chef på Eltel, säger: “Vi har en tydlig struktur, och just nu översätts våra tjänster till sju olika språk. Nu utvecklar vi affärsområdet, vilket utgör 40% av alla ärenden. Vi försöker uppmuntra våra företag i alla länder att förbättra sina tjänster genom att använda Efecte som det primära kommunikationsverktyget." 

Styrkor och affärsfördelar

Efecte har visat sig vara en värdefull tillgång för Eltel och erbjuder en rad styrkor och affärsfördelar som påverkat deras verksamhet avsevärt. Redan från det inledande mötet gjorde Efecte ett positivt intryck och etablerade en stark relation. "Från allra första mötet gjorde Efecte ett gott intryck. Vi har utvecklat en bra personlig relation”, säger Fredrik Smedberg, Head of Business Application ServicesEltel. “Det är avgörande att ha ett långsiktigt förhållande. För närvarande ser jag att vår investering i Efecte varit betydande. Det är ett mycket viktigt verktyg för oss idag, och kommer inte att bli mindre viktigt i framtiden," fortsätter han. 

Efectes förmåga att effektivisera processer och höja produktiviteten märks tydligt inom många områden. De ger en välstrukturerad process för ärendehantering och en detaljerad övervakning av SLA:er, vilket ger Eltel full kontroll och en helhetsbild av inkommande förfrågningar. Tack vare Efectes molnbaserade lösning hålls driftstopp på ett minimum, vilket är essentiellt för stabil drift. Verktygets användarvänliga gränssnitt och intuitiva navigering bidrar till effektiv administration, så att team enkelt kan följa processerna och snabbt hämta väsentlig data från instrumentpaneler (dashboards)

 

Denna allt-i-ett-lösningen har visat sig vara mycket värdefull för Eltel, särskilt för uppgifter som rör nyanställdas onboardning, vilket i sin tur frigör värdefull tid för ledningen. 

Efectes självbetjäningsfunktioner har verkligen varit revolutionerande och erbjuder fördelar när det gäller validering, ordernummer, godkännandeprocesser och rapportering för ledningen. Dess användarvänliga diagram och interaktiva datavisualisering har fått mycket positiv feedback från Eltels team. 

"På en högre nivå tillför Efecte struktur och kontroll kring vårt arbetssätt. Utan ett sådant här system skulle det vara kaos," säger Fredrik Smedberg. 

De tre mest betydande fördelarna med Efectes implementering inkluderar dess tillgänglighet och stöd för molntjänster, dess låga driftstopp och lätta hanterbarhet, som kännetecknas av ett simpelt gränssnitt och enkel navigering. 

Framtidsutsikter

Framöver planerar Eltel att fortsätta utveckla sitt användande av Efecte, särskilt med fokus på att förbättra digitalisering och automatisering. Förifyllda fält, dataanvändning från tidigare ärenden och automatisering för färre klick, är områden där Efecte kan erbjuda ytterligare stöd. Eltel ser stort värde i sitt samarbete med Efecte och ser med förväntan fram emot kommande utvecklingar som svarar mot företagets växande affärsbehov. 

I slutändan ser Eltel samarbetet med Efecte som en avgörande del av dess verksamhet, ett verktyg som förenklar och förbättrar deras arbetsprocesseren långsiktig partner i deras resa mot digitalisering och automatisering. 

Intresserad?

Vi kan gärna berätta mer!

Läs mer om våra kundcase

IAM

Valmet Automotive effektiviserar identitets- och åtkomsthantering med Efectes IGA-lösning

november 2, 2023

Finance Management

Ett intuitivt verktyg för mångsidiga behov - Eltels användning av Efecte

oktober 11, 2023

ITSM

Svenska kyrkan

september 28, 2023