Vad behöver vi på väg till det digitala paradiset?

Vad behöver vi på väg till det digitala paradiset?

Världen digitaliseras och förändras snabbt. Därför är det viktigt att stanna upp och tänka efter: varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Det är svårt att förutse framtiden och att reagera på utvecklingen, och i efterhand verkar många utvecklingsvägar ha varit alldeles självklara. Men vad krävs egentligen för att nå det digitala paradiset?

Digital paradise

Svaret kan grovt taget indelas i tre delar där det gäller att utveckla de anställdas: 

  • användarupplevelse 
  • automatisera och effektivisera arbetet 
  • utveckla molnplattformar lokalt 

De här tre delområdena är särskilt viktiga då europeiska teknologiinnovationer är avgörande för att stärka europeiska företags konkurrenskraft och oberoende. Inom detta område har det skett en positiv utveckling. De europeiska företagens andel av kapitalinvesteringarna har ökat jämnt under de senaste åren. År 2020 fick europeiska företag cirka 13 procent av kapitalinvesteringarna. I år har andelen ökat till 19 procent. Beslutsfattarna inom affärsvärlden kan påverka Europas konkurrenskraft genom att stödja innovationer och personal- och kompetensutveckling samt genom att bidra till utvecklingen av framtidens experter. 

Efecte har hjälpt företag att digitaliseras sedan länge. I många företag har digitaliseringen av tjänster börjat med IT-organisationernas servicehantering, men nu har man sett nya behov också på andra håll. Bland annat efterlyser både HR och ekonomiförvaltning digitalisering och automatisering av tjänster. Samtidigt letar organisationer efter nya sätt att använda existerande programvaror för att underlätta arbetet på olika håll i organisationen. Efterfrågan på automatisering har ökat avsevärt under de senaste åren, eftersom företagen vill effektivisera personalens dagliga arbete. Artificiell intelligens, som tidigare väckt många frågor och till och med farhågor, är nu lättare tillgänglig än någonsin tidigare. Organisationerna har förstått att det är möjligt att betydligt effektivisera arbetet med hjälp av artificiell intelligens och att syftet med artificiell intelligens ingalunda är att ersätta människor. 

Automatiseringen av arbetsuppgifter har också en positiv inverkan på personaltillfredsställelsen, när repetitiva rutiner kan utföras automatiskt. Vi på Efecte anser att den anställda är den nya kunden. Om de anställda är nöjd med de verktyg som de använder och med företagets processer, är de sannolikt också nöjda med sina arbetsuppgifter. Det ger fördelar på både individ- och företagsplanet, då belåtna anställda hjälper företagen att nå bättre resultat. 

 

Beredskap gör det lättare att anpassa sig till olika scenarier 

Precis som alla omställningar kan också dessa förändringar medföra utmaningar. Även om fler experter kontinuerligt utbildas till IT-branschen verkar det som om det aldrig finns tillräckligt med personal för att förbättra förutsättningarna för digitalisering och automatisering. Befolkningen åldras och därför behöver vi åstadkomma mer med den nuvarande personalstyrkan – eller rentav med färre anställda än tidigare. Undersökningar visar att antalet personer i arbetsför ålder i Europa minskar med 0,4 procent varje år, och enligt prognoserna kommer antalet att minska med hela 30 procent fram till år 2040 jämfört med år 2002. Vid sidan av det digitala språnget är det därför av yttersta vikt att höja arbetets automationsgrad för att avlägsna överflödiga manuella arbetsmoment. Då kan personalen göra sitt jobb effektivare. 

Det är ytterst viktigt att studera de rådande trenderna och förändringarna i branschen eftersom det ger oss möjlighet att förbereda oss inför scenarier av olika slag. Vi måste försöka skaffa förmåga att planera verksamheten även på lång sikt. När vi kartlägger slutresultat av olika slag blir det lättare för oss att förbereda oss för dem och att anpassa oss efter dem, om de slår in. Skulle vi ha kunnat tänka oss fem år sedan att vi i dag kan beställa mat till hemdörren så här enkelt via Wolt eller gå på läkarmottagning över en videoförbindelse sittande i hemsoffan? Knappast. Nu har vi i varje fall nått ett läge där det är möjligt att uträtta nästan vilket ärende som helst på nätet över en distansförbindelse. 

Vi i Finland är entusiastiska när nya datacenter byggs i vårt land. Det är ändå viktigt att hålla i minnet att datacenter endast handlar om elektricitetsintensiv primärproduktion. Vi måste också kunna producera digitalt kunnande med högre förädlingsvärde. Digitalisering och automatisering spelar en viktig roll på vägen till det digitala paradiset, och därför gäller det att satsa på dem. 

Har du det som krävs för att nå det digitala paradiset? Om inte är du varmt välkommen att kontakta oss, så guidar vi dig dit.  

 

 Henrik Åqvist

Skriven av -

Henrik Åqvist, Country Manager Scandinavia

Senaste artiklarna

Så här kommer du igång med AI inom Service management: 3 steg till framgång

mars 11, 2024

Den digitala transformationen har revolutionerat många områden för olika affärsverksamheter, men IT servicedesk har lämnats efter. Enligt Gartner..

LÄS MER

Trenderna inom Service Management 2024

januari 25, 2024

Nu är det nya året igång och jag vill dela med mig av några tankar och trender inom ITSM som vi ser under 2024 och framåt! 1. 2024 blir året för AI..

LÄS MER

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

december 5, 2023

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligens är ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en viss hype kring det också. I det här..

LÄS MER