Europeiska sjukhus sparar pengar med Efectes IGA-lösning

Europeiska sjukhus sparar pengar med Efectes IGA-lösning

Inom vårdsektorn är varje öre som läggs på onödig administrativ uppgifter ett öre som istället skulle kunna ha använts till patientvård. För ett europeiskt sjukhus utgjorde manuella processer för identitets- och åtkomsthantering (IAM) en möjlighet att effektivisera verksamheten och frigöra budget för återinvestering.

Healthcare IT

 

Likt många andra sjukhus stod detta sjukhus inför IAM-utmaningar på grund av ökad digitalisering och förändrad arbetskraftsdynamik. Dess IT-avdelning ansvarade för att hantera tusentals användaridentiteter och åtkomstbehörigheter, från läkare och administratörer som loggar in i patientjournaler till sjuksköterskor som får åtkomst till säkra medicinskåp och städare som får åtkomst till avdelningar och kontor. 

Tidigare var de flesta av dessa användare interna medarbetare, men ny ekosystemdynamik inom vårdsektorn innebär att allt fler användare nu är externa. Sjuksköterskor och städare tillhandahålls ofta av externa byråer, patienter och vårdgivare med lämpliga behörigheter kan få tillgång till elektroniska patientjournaler, och försäkringsbolag och leverantörer av faktureringslösningar kan få åtkomst till relevant finansiell data. 

Även arbetskraftsdynamiken inom organisationen förändras, med mer hybridarbete och mer användning av molntjänster som nås från olika enheter. 

 

Utmaningen: Manuella IAM-processer skapar en tung arbetsbelastning för IT-administratörer 


Allt detta skapade enorma AM-arbetsbelastningar för IT-teamet. Användare blev onboardade och offboardade hela tiden, medan skiftbaserat arbete innebar att tiotals manuella åtkomsträttsuppdateringar var nödvändigt att göras varje dag. Förutom att det tog upp dyrbar IT-tid, skapade det också risk för fel och ökade risk för överträdelser av föreskrifter och missbruk av autentiseringsuppgifter. 

Med ökad frekvens och allvarlighetsgrad av cyberangrepp på europeiska hälsovårdsorganisationer insåg sjukhuset att dess delvis manuella IAM-processer skulle kunna förbättras ytterligare. 
 

Den avgörande punkten kom när flera hälsovårdsorganisationer sammanfördes till en enda grupp, med ett IT-tjänsteutvecklingsteam som tillgodosåg alla användare. Sjukhuset identifierade en möjlighet att automatisera identitets- och åtkomsthanteringen för att frigöra IT-tid och signifikant reducera risken för fel, dataförlust och obehörig åtkomst. En automatiserad lösning skulle också frigöra HR-tid, reducera antalet manuella steg som krävs för anställning och avskedande av anställda. Lösningen skulle behöva inkludera både digitala och fysiska åtkomsträtter. 

 

Lösningen: Automatisera IAM-processer med Efectes IGA-lösning 

Med tanke på de regler som styr var och hur känslig data får lagras och transporteras, sökte sjukhuset efter en europeisk leverantör för sin IAM-lösning. Efter att ha granskat alternativen valde de att implementera Identity Governance and Administration (IGA) från Efecte för att automatisera sina kärnprocesser för IAM och möjliggöra för användare och chefer att själva kunna genomföra viktiga uppgifter relaterade till åtkomst och identitet. 
 
Efecte IGA-lösningen gör det nu möjligt för sjukhuset att:  

  • Förbättra säkerheten och compliance genom att definiera och implementera affärsregler för att begränsa möjligheten till missbruk av referenser. Efecte IGA-lösningen tillåter IT-administratörer att definiera roller och åtkomstbehörigheter, specificera dåliga kombinationer och automatisera processer för användarcertifiering. Sjukhuset använder också Efecte IGA-lösningen för att automatiskt synkronisera arbetsstationens ID och åtkomstbehörigheter med klient- och patientregistersystem. 
  • Förenkla processer genom att automatisera tilldelningen av åtkomsträttigheter via integration med kärnsystem, inklusive HR-hanteringssystemet (HRMS) och kundkataloger. När en nyanställd registreras i HRMS, aktiveras integrationen med Efecte IGA-lösningen och automatisk tilldelning av relevanta åtkomsträttigheter till användarens profil i AD utlöses. På samma sätt, när en användare avslutar sin anställning, återtas deras åtkomsträttigheter automatiskt enligt reglerna som är satta med hjälp av Efecte IGA-lösningen. 
  • Accelera processer genom att automatisera IAM-processer relaterade till onboarding, offboarding och återcertifiering. Genom detta har sjukhuset kraftigt minskat tiden och administrationen för HR-personal, chefer, systemadministratörer och IT-administratörer. 
  • Förbättra de anställdas upplevelse: Eftersom alla åtkomsträttigheter tilldelas med hjälp av Efecte IGA-lösningen finns det inte längre skilda manuella processer för att hantera åtkomst till digitala system och fysiska tillgångar. Till exempel får en ny sjuksköterska som börjar arbeta på intensivvård automatiskt de lämpliga åtkomsterna till system, avdelningar, kontor och medicinskåp, vilket säkerställer en positiv start i den nya rollen. 
  • Ge användare makt: Efecte IGA-lösningen innehåller en självbetjäningsportal för användare och chefer att utföra åtgärder som att begära nya åtkomster, återställa lösenord och rapportera ett förlorat eller stulet passerkort. Portalen förbättrar de anställdas upplevelse och tar bort mycket administration från IT-användare –eftersom, vanligtvis, mellan 20-50% av alla ärenden som skickas till IT är för lösenordsåterställningar. 

 

Resultatet: En snabb implementation gav konkreta finansiella och säkerhetsfördelar 

Efectes nya tillvägagångssätt för IAM har bidragit till att skapa en verklig avkastning. Den snabba automationen av IAM-processer med Efecte IGA-lösningen har inte bara hjälpt sjukhuset att stänga potentiella säkerhetsluckor och utnyttja sina anställdas tid bättre, den levererar också betydande och mätbara kostnadsbesparingar, motsvarande hundratusentals euro per månad genom endast processautomatisering. Under ett år motsvarar det en betydande mängd besparingar som kan omdirigeras till initiativ för att ytterligare förbättra patientvårdens kvalitet. 

 

Läs mer om Efecte IGA.

 

 Roger Österberg

Skriven av -

Roger Österberg arbetar som teknisk presale i det svenska Efecte teamet och hjälper kunder i Sverige, Norge och Danmark med behovsmappning till rätt lösning. Innan Efecte har Roger erfarenhet från både svenska och globala företag med 15 år inom infrastruktur och 12 år inom lösningar i publika moln.

Senaste artiklarna

Så här kommer du igång med AI inom Service management: 3 steg till framgång

mars 11, 2024

Den digitala transformationen har revolutionerat många områden för olika affärsverksamheter, men IT servicedesk har lämnats efter. Enligt Gartner..

LÄS MER

Trenderna inom Service Management 2024

januari 25, 2024

Nu är det nya året igång och jag vill dela med mig av några tankar och trender inom ITSM som vi ser under 2024 och framåt! 1. 2024 blir året för AI..

LÄS MER

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

december 5, 2023

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligens är ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en viss hype kring det också. I det här..

LÄS MER