Är dina personliga uppgifter trygga? Så här skiljer sig europeiska molntjänster från andra

Är dina personliga uppgifter trygga? Så här skiljer sig europeiska molntjänster från andra

cloud banner 2021-thumbAnvändningen av molntjänster har ökat under det senaste årtiondet så mycket att så gott som var och en av oss använder åtminstone en molntjänst på jobbet. Samtidigt finns det anmärkningsvärt få europeiska molntjänster på marknaden – över två tredjedelar av de digitala plattformarna har utvecklats i USA, cirka 20 procent i Asien och endast cirka tre procent i Europa. 

Vad är orsaken till att fler molntjänster inte utvecklas i Europa? Det gäller att se frågeställningen utifrån både organisationerna och samhället. Det kan hända att de flesta ännu inte insett vilken betydelse ursprunget av en molntjänst har. 

Den viktigaste skillnaden mellan molnplattformar som utvecklats i Asien och USA och europeiska molntjänster är tydlig. Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning ställer ingående krav på behandling av personuppgifter. Service- och molnleverantörer som är baserade i länder utanför EU behöver inte alltid förbinda sig att följa motsvarande bestämmelser. Därför kan vi aldrig vara säkra på att de lagrar våra personuppgifter på ett tryggt och omsorgsfullt sätt. 

I Europa har vi först nyligen insett att det behövs europeiska molntjänster vid sidan av tjänsterna från Asien och USA. Frågan har redan varit föremål för omfattande diskussion i Tyskland en längre tid, och under de senaste åren i allt större utsträckning även i Sverige. Exempelvis beslutade Stockholms stad tidigare i år att avstå från att börja använda molntjänsten Office 365 med hänvisning till oro för skyddet av personuppgifter. 

På samhällsplanet gäller det också att tänka på de europeiska plattformarnas betydelse för planeringen av affärsverksamhetens kontinuitet. De globala utmaningarna, till exempel energikrisen och de varierande hoten mot cybersäkerheten, aktualiserar frågan om hur vi ska handla om förbindelserna till molntjänster som produceras utanför Europa blir avbrutna. Vad händer med de data som blir utom räckhåll för oss? 

Molntjänstens grund är att vi låter någon annan producera den tjänst som vi behöver och att vi också överlåter ansvaret på någon annan. På det sättet får vi som kunder hos molntjänsten mer tid att fokusera på vår kärnverksamhet. Det är ett fantastiskt värdelöfte som sådant. Nackdelen är att vi förlorar vår insyn – vi vet inte längre hur och var våra data hanteras. Och när vi överfört ansvaret på någon annan, bryr vi oss allt mindre om saken. Därför är det viktigt att erbjuda organisationer möjlighet att få mer information om hur deras data behandlas och hur serviceleverantören kan påverka det. I fråga om överföring av ansvaret gäller den gamla goda principen – om någonting låter för bra för att vara sant, är det ofta för bra för att vara sant. 

Vi på Efecte slår vakt om det starka dataskyddet inom Europeiska unionen. Samtidigt vill vi att kunden får sin tjänst snabbt och smidigt. Vi kan också driva vår molntjänst i kundens eget datacenter eftersom arkitekturen, automatiseringen och uppföljningen av vår molntjänst implementeras oberoende av datacentrets egenskaper. Vi är övertygade om att en plattformneutral molnarkitektur är den bästa lösningen för både kunden och serviceleverantören.

Vi kallar detta koncept för cloud on your own terms.  

 

 

 Henrik Åqvist

Skriven av -

Henrik Åqvist, Country Manager Scandinavia

Senaste artiklarna

Så här kommer du igång med AI inom Service management: 3 steg till framgång

mars 11, 2024

Den digitala transformationen har revolutionerat många områden för olika affärsverksamheter, men IT servicedesk har lämnats efter. Enligt Gartner..

LÄS MER

Trenderna inom Service Management 2024

januari 25, 2024

Nu är det nya året igång och jag vill dela med mig av några tankar och trender inom ITSM som vi ser under 2024 och framåt! 1. 2024 blir året för AI..

LÄS MER

Hur artificiell intelligens förbättrar IT-supportens arbete?

december 5, 2023

Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligens är ett hett samtalsämne. Och ja, det finns en viss hype kring det också. I det här..

LÄS MER