Efecte Identity Governance and Administration

Efecte Identity Governance and Administration (IGA) är en intuitiv Identity and Access Management-lösning (IAM) för organisationer av alla storlekar som letar efter ett prisvärt tillvägagångssätt för att automatisera sina identiteter och hantering av åtkomsträttigheter.

IGA cover 2

Vad är Efecte IGA och hur kan det gynna min organisation?

Den enkla och prisvärda IAM-lösningen som låter dig ge rätt åtkomst, till rätt personer, vid rätt tidpunkt, av rätt anledningar, med en tydlig redogörelse för processen för revisionsrapporteringsprocesser och regelefterlevnad.

  • Effektiviserad hantering av identitet och åtkomsträttigheter
  • Förbättrad säkerhet och efterlevnad
  • Kostnads-, tids- och effektivitetsbesparingar
  • Enkel och snabb implementation

Vilka användningsfall ingår?

Efecte IGA inkluderar färdiga användningsfall för följande:

  • Självbetjäningsportal
  • Livscykelhantering
  • Administrering
  • Styrning
  • Automatiseringar och provisionering

För att lära dig mer om hur du får ut det mesta av Efecte IGA och kommer igång, ladda ner sammanfattningen av lösningen pdf.

About Efecte

Efecte helps service organizations digitalize and automate their work. Customers across Europe leverage Efecte cloud service to operate with greater agility, improve the experience of end-users, and save costs. The use cases for our solutions range from IT Service Management (ITSM) and ticketing to improving employee experiences, business workflows, and customer service. Efecte is the European Alternative to global players in our space.