<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=421657&amp;conversionId=525849&amp;fmt=gif">
Search
Try Efecte for Free
Contact us
IAM Cropped

Webinaari: Identity and Access Management (IAM) - Mistä kaikki alkaa?

 

Pääsy webinaarin tallenteeseen

Webinaaritallenne

Identiteetin- ja pääsynhallinta tuntuvat usein isoilta ja monimutkaisilta asioilta - sitä niiden ei tarvitse olla silloin kun organisaation tarpeet ja resurssit otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
 
Webinaarissa käsittelemme onnistuneen ja tavoitteellisen IAM-matkan kulmakiviä: miksi on tärkeää asettaa realistiset tavoitteet, tunnistaa oma lähtöasetelma ja resurssit. Onnistunut ja toimiva IAM-ratkaisu mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan identiteetin- ja pääsynhallinnan kokonaisuuden.
Ratkaisu on mahdollista ottaa käyttöön vaiheittain, jotta lopputulos on onnistunut ja tarpeisiin sopiva. Käymme läpi muutaman esimerkin erilaisista läpivienneistä ja kerromme, mitä asioita tulisi huomioida onnistuneen IAM-ratkaisun käyttöönoton mahdollistamiseksi.
 
Esittelemme IAM PoC-ratkaisumallia, joka on kustannustehokas tapa tunnistaa oman organisaation IAM tarpeet ja optimaaliset toimenpiteet.
 
Webinaaritallenteen lisäksi kannattaa tutustua IAM-verkkosivuihimme, ne tarjoavat ymmärrystä mistä identiteetin – ja pääsynhallinnassa on kyse.

Puhujat:

20171031-192059-Heikkuri (0562)-2

 

Päivi Heikkuri, Senior Advisor

Päivillä on yli 10 vuoden kokemus identiteettien- ja pääsynhallinnan (IAM) alueelta. Hänen erityisosaamisensa keskittyy erityisesti IAM-prosessien suunnitteluun ja kehittämiseen sekä liiketoimintatarpeiden tulkkaamiseen tekniselle kielelle ja sitä kautta hän on mukana varmistamassa Efecten toimitusten laatua ja vaatimustenmukaisuutta. Päivi toimii Efecte Identity Management –liiketoimintayksikössä Senior Advisor –roolissa

JukkaBW

 

Jukka Papinaho, Senior Product Manager

Jukalla on vankka kokemus identiteettien- ja pääsynhallinnan alueelta.  Jukan vastuualueisiin kuuluu laaja-alaisesti IAM ratkaisut ja hän on työskennellyt useiden IAM projektien parissa. 
Vuosien kokemus tuotehallinnan näkökulmasta Efecten ratkaisujen parissa mahdollistaa kokonaisuuksien hahmottamisen ja ratkaisujen onnistuneet läpiviennit.

Form headline...