Back to English site

IT Service Management (ITSM)

Organisationer söker ständigt efter sätt att förbättra sin IT Service Management (ITSM), vilket kräver modern och smidig mjukvara. Ta reda på hur vi kan hjälpa med att förbättra era ITSM-processer och tjänster.

Beställ demo

En perfekt ITSM börjar med en mångsidig ITSM-lösning

Din IT Service Management är din verksamhets ryggrad. Med Efecte kan arbetet flyta utan avbrott över processgränserna. Efecte ITSM är ett beprövat och lättanvänt verktyg för att digitalisera alla IT-processer så att tjänster, personal och resurser kan konsolideras och hanteras från en central plats.

serview-certification-itil-4 DFF_merkki

ITSM-customer-case-Aki-Valkama-Mehiläinen

"With a workforce of 15,000 people I would venture that in IT support alone, the new automations have saved us one full-time work year."

Aki Valkama, IT Manager, Mehiläinen

Read the Mehiläinen Success Story!

På jakt efter en IT Service Management -lösning? Ta rätt beslut.

Ladda ner vår inköpsguide för ITSM

ITSM-service-management-self-service-portal

Flerspråkig självtjänstportal

| Snabbt, intuitivt, webbaserat gränssnitt
| Lätt att sammankoppla flertalet tjänster
| Användardriven kunskapsbas
| Inbyggda ITSM processer för godkännanden och ’globala’ kungörelser
| Anpassningsbart tjänsteutbud
| Roll- och platsspecifik hantering av tjänstekatalog
ITSM-service-management-tool

Service Management-verktyg

Rollspecifik, gemensam och personlig ITSM rapportering
Modernt responsivt användargränssnitt anpassat för alla webbläsare
Rollbaserad behörighetshantering ned till attributnivå
Automatisering av workflows med förinställda moduler – utan programmering
| Visualisering av alla förhållanden mellan ärende, tillgångar och personer
GDPR-anpassad anonymisering och arkivering av persondata

Vad gör Efecte ITSM annorlunda?

Anpassningsbart ITSM gränssnitt som automatiskt justeras till alla webbläsare, inklusive mobiler.

ITSM-service-management-software

Kodfri ITSM workflow-motor som tillåter användaren att designa egen automatisering med hjälp av förkonfigurerade byggstenar.

ITSM-service-management-software-workflow

Online-rapportering och ITSM dashboards som dina användare lätt kan skapa och omforma.

ITSM-service-management-software-dashboard

Produktionssättning kan ske inom dagar iställer för veckor, tack vare en omfattande och certifierad grundkonfiguration.

ITSM-service-management-software
ITSM-customer-case-Kristo-Jokela-Istekki

"We had a collection of 10 different systems. Now Istekki operates only 2 main systems: Efecte and another integrated system for invoicing."

Kristo Jokela, Customer Service Director, Istekki

Read the Istekki Success Story!

Är AI och ITSM en perfekt kombination?

Artificiell Intelligens får gradvis mer utrymme inom IT-tjänstehanteringens värld. Vår vitbok visar en helhetsbild av alla områden där AI kommer spela en nyckelroll i framtiden och berika vårt sätt att arbeta.

Ladda ner vår vitbok “AI in ITSM”

Få en helhetsbild

Efecte är en omfattande lösning som inkluderar ett antal områden utöver IT. Ladda ner vår lösningsbeskrivning för ITSM och få fullständig insikt i allt du kan åstadkomma med vår hjälp.

Ladda ner vår lösningsbeskrivning för ITSM

Vår ITSM Blogg