_B2A7332_2

Efecte IT Service Management

Upplev verklig flexibilitet för dina IT-tjänster

Se en demo

En perfekt tjänstehantering börjar med en mångsidig ITSM-lösning

Din IT-tjänstehantering är din verksamhets ryggrad. Med Efecte kan arbetet flyta utan avbrott över processgränserna. Efecte ITSM är ett beprövat och lättanvänt verktyg för att digitalisera alla IT-processer så att tjänster, personal och resurser kan konsolideras och hanteras från en central plats.

New call-to-action                  New call-to-action

Mehilainen_Aki_Valkama_WebImage_2

"When you have a workforce of 15,000 people, every ticket or request that can be handled automatically saves a lot of the IT personnel’s time."

"I would venture that in IT support alone, the new automation has saved us one full-time work year."

- Aki Valkama, IT Manager, Mehiläinen

Read the Mehiläinen Success Story!

 

På jakt efter en ITSM-lösning? Ta rätt beslut.

Ladda ner vår inköpsguide för ITSM

ITSM_SSP_macbook_625px

Flerspråkig självtjänstportal

| Snabbt, intuitivt, webbaserat gränssnitt
| Lätt att sammankoppla flertalet tjänster
| Användardriven kunskapsbas
| Inbyggda processer för godkännanden och ’globala’ kungörelser
| Anpassningsbart tjänsteutbud
| Roll- och platsspecifik hantering av tjänstekatalog
ITSM_Demand_Macbook_Center_625px

Service Management-verktyg

Rollspecifik, gemensam och personlig rapportering
Modernt responsivt användargränssnitt anpassat för alla webbläsare
Rollbaserad behörighetshantering ned till attributnivå
Automatisering av workflows med förinställda moduler – utan programmering
| Visualisering av alla förhållanden mellan ärende, tillgångar och personer
GDPR-anpassad anonymisering och arkivering av persondata

Vad gör Efecte ITSM annorlunda?

Anpassningsbart gränssnitt som automatiskt justeras till alla webbläsare, inklusive mobiler.

ITSM Self-Service Portal 2

Kodfri workflow-motor som tillåter användaren att designa egen automatisering med hjälp av förkonfigurerade byggstenar.

ITSM Workflow 2

Online-rapportering och dashboards som dina användare lätt kan skapa och omforma.

ITSM Custom Dashboard 2

Produktionssättning kan ske inom dagar iställer för veckor, tack vare en omfattande och certifierad grundkonfiguration.

ITSM Baseline 2

istekki_ Kristo_Jokela_WebImage

"Due to our background and fast growth, we had a collection of more than 10 different systems to perform our core processes in the supply chain. "

- Kristo Jokela, Customer Service Director, Istekki

Now Istekki operates only 2 main systems: Efecte and another integrated system for invoicing.

Read the Istekki Success Story!

Se hur Efecte ITSM fungerar

Vill du veta mer om Efecte ITSM?

Ladda ner vårt faktablad

Automatisera alla processer

Change_blue

Förändringshantering - Change Control

Maximera förändringar genom att utvärdera risker, granska godkännanden och hantera tidsscheman.
demand_blue

Efterfrågehantering - Demand Management

Skapa dialog och uppmuntra samarbete med slutanvändare genom förslag och förbättringar.
event_blue-1

Händelsehantering - Event Management

Minska antalet repetitiva åtgärder och bevakning genom att använda automatisering och aviseringar.
feedback_blue

Feedbackhantering - Feedback Management

Utveckla och förbättra tjänster genom att begära, rapportera och utvärdera användarfeedback.
Incident_blue-1

Incidenthantering - Incident Management

Minska nedtid genom att förenkla rapportering och hantering av incidenter.
information_blue

Informationssäkerhetshantering - Information Security Management

Automatisera svar på säkerhetsincidenter för att förkorta reaktionstider och förbättra efterlevnaden av riktlinjer.
Knowledge_blue

Kunskapshantering - Knowledge Management

Tillhandahåll kända lösningar till problem, och uppmuntra till självhjälp.
Problem_blue

Problemhantering - Problem Management

Standardisera hanteringen av komplexa problem med tillfälliga lösningar, genom att använda länkar, analyser och rapporter.
Release_blue_2

Releasehantering - Release Management

Minska förekomsten av nya problem med hjälp av planering, testing och beredskapsplaner.
Service Catalog_blue

Hantering av tjänstekatalog - Service Catalogue Management

Hantera tjänster och deras användning och skapa förbättrad tillgänglighet, bearbetning och rapportering.
CMDB_blue

Konfiguration och Tillgångshantering - Service Configuration Management CMDB

Centralisera, kategorisera, bevaka och rapportera kring konfigurationsenheter, tillgångar med mera.
Service Level_blue_2

Hantering av tjänstenivå - Service Level Management

Förbättra effektiviteten genom att bevaka tjänstenivåer, utvärdera rapportering, och få aviseringar om överträdelser.
Service Request_blue_2

Förfrågningshantering - Service Request Management

Förenkla begäranden, godkännanden och leverans genom att centralisera tjänsteutbudet.
Supplier_blue_2

Leverantörshantering - Supplier Management

Få full insikt kring tjänsteleverantörer genom att dokumentera, rapportera och integrera leverantörsinformation och prestanda.

Är AI och ITSM en perfekt kombination?

Artificiell Intelligens får gradvis mer utrymme inom IT-tjänstehanteringens värld. Vår vitbok visar en helhetsbild av alla områden där AI kommer spela en nyckelroll i framtiden och berika vårt sätt att arbeta.

Ladda ner vår vitbok “AI in ITSM”

Få en helhetsbild

Efecte är en omfattande lösning som inkluderar ett antal områden utöver IT. Ladda ner vår lösningsbeskrivning för ITSM och få fullständig insikt i allt du kan åstadkomma med vår hjälp.

Ladda ner vår lösningsbeskrivning för ITSM