Händelsehantering

Automatisering och integration förekommer allt oftare och har blivit alltmer pålitliga. Genom att minska eller eliminera behovet av ständig manuell granskning och bevakning kan en organisation bli mycket mer effektiv och få mer tid att fokusera på viktigare ärenden. Genom att generera lämpliga meddelanden kan systemet underrätta personal som kan vidta rätt åtgärder när det behövs.

Tillbaka till Efecte ITSM
event_white

Buyers guide cover-1

Cover_AI 4th Gen of automation ebook-581871-edited-466838-edited

ITSM Solution Description (click here)

Upptäck hur vi kan förenkla din IT-tjänstehantering.

Boka demo eller konsultation