Efecte | Kundcase | IT Service Management

Kundcase: IT Service Management

Svenska kyrkan

När Svenska kyrkan år 2017 upphandlade för en konfigurationsdatabas var syftet främst att kunna...

Nöjdare kunder med Efecte Chat for Service Management

InfoCare är den ledande leverantören i Norden när det kommer till innovativa IT-lösningar, och de...

Sollentuna

IT-enheten på Sollentuna kommun bytte från ett stort amerikanskt system till Efecte.

Nordiska...