Efecte | Blogg och senaste trender om agil Service Management | IT Service Management

Efecte Blogg: IT Service Management

Att navigera genom avmattningen i globala IT-utgifter under 2023: Hur ITSM kan motverka det

I år har den globala IT-industrin ställts inför många utmaningar, inklusive en märkbar avmattning i...

Vad kan du lära dig av ITIL 4? Säkerställ en kundfokuserad tjänsteleverans

I februari 2019 introducerades ITIL 4, den senaste och fjärde versionen av ITIL-ramverket, som är...

Vi har tagit det digitala språnget, men varför dröjer produktivitetssprånget?

Vi har tagit det digitala språnget, men varför dröjer produktivitetssprånget? En radikal förenkling...